Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Mozaika v re-konstrukci

Autor: Igor Nosál

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Kniha vznikla jako výsledek intenzivního zájmu o bádání v oblasti formování sociálních identit, který v několika posledních letech spojuje na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně řadu badatelů a jejich aktivit. V souvislosti s krizí legitimity a s kolapsem sociálního řádu komunistických společností ve střední a východní Evropě došlo nejen k transformaci

Sleva 26 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem u dodavatele

Dělba soudní moci v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Hloušek Vít,Šimíček Vojtěch

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Doby, kdy soudní moc představovala jakýsi blíže nestrukturovaný monolit, již patří minulosti. V současné době je situace podstatně odlišná, neboť lze vysledovat stále silnější tendenci k rozčleňování a specializaci soudní soustavy. Tento jev je do jisté míry přirozeným odrazem neustálého rozšiřování právního řádu, ale jako nechtěný vedlejší produkt přináší komplikovanost právního řádu, značnou

Sleva 26 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze

Autor: Ondřej Hofírek

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Publikace je výběrem příspěvků, které byly předneseny na konferenci „Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze“ pořádané Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v listopadu 2006. Vybrané příspěvky byly rozděleny do pěti tématických oddílů věnovaných problematice sociální mobility a stratifikace, měnící se podoby rodiny a nových

Sleva 26 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta zpátky

Autor: Helena Tomešová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Jak vypadá návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené? Co ovlivňuje jejich chování? S jakými se potýkají problémy a jak je řeší? Jak se dívají na současnou rodinou politiku v České republice? To jsou základní otázky předkládané publikace. V teoretické rovině jsou rozpracovány jak makro-sociální, tak i mikro-sociální souvislosti problematiky, zatímco druhou část publikace tvoří

Sleva 26 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva v Evropské unii

Autor: Hubert Smekal

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Publikace si v prvé řadě klade za cíl teoreticky popsat zda, a případně jak, dochází k postupnému prorůstání vlivu nadnárodní úrovně vlády do tradiční sféry zájmu národních států – úpravy a provádění problematiky lidských práv. Jak se do státního monopolu rozhodování o nakládání se subjekty v jurisdikci státu vměstná nadnárodní autorita? Jak je možné, že z původně převážně ekonomické organizace

Sleva 26 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Právo na soukromí

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Tento sborník tvoří patnáct samostatných textů spojených tématem práva na soukromí. Jednotliví autoři se v nich snaží o hledání právních odpovědí na situace, kdy za naše pohodlí a blahobyt, ve kterém žijeme, platíme velmi vysokou daň: jsme monitorováni kamerami, při práci na počítači za sebou zanecháváme stopu, které internetové stránky jsme navštívili, zapnutý mobil neustále signalizuje náš

Sleva 26 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem u dodavatele

Právo na vzdělání

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Sborník obsahuje texty věnované velmi širokému spektru otázek práva na vzdělání. Čtenář se může seznámit např. s problematikou přijímání do mateřských škol, rovného přístupu ke vzdělání na základních školách, vysokoškolské samosprávy, postavení soukromých vysokých škol, akreditačního řízení, soudního přezkumu hodnocení na středních (zejména státní maturity) a vysokých školách, svobody studia v

Sleva 26 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

Postlisabonské procesy v Evropské unii

Autor: Markéta Pitrová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Cílem publikace je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se

Sleva 26 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Meno, mesto, vec

Autor: Slavomíra Ferenčuhová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Kniha predstavuje urbánne plánovanie z perspektívy sociológie mesta. Snaží sa zistiť, prečo sa mestské plánovanie ako predmet skúmania v sociológii objavuje len zriedka, poukázať na jeho prepojenia s urbánnou sociológiou a ponúka argumenty pre jeho skúmanie ako zvláštnej oblasti poznania a myslenia o meste. Ako kľúčový problém potom predkladá vzťah medzi historickými premenami plánovania miest –

Sleva 26 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Nesamozřejmé perspektivy

Autor: Kateřina Machovcová

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
26 %
Publikace se zabývá studiem genderu v psychoterapii a psychologickém poradenství, a to zejména za využití sociálně konstrukcionistického přístupu. Cílem je v kontextu rozvoje genderových studií přispět k diskusi o tom, jakým způsobem je možné tuto problematiku v psychologii zkoumat a prakticky využívat. Představuje východiska feministického přístupu k psychologii, a dále popisuje vztah feministek

Sleva 26 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 155 Kč

SklademPřihlášení uživatele