Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Relations of Place: Aspects of Late 20th Century Fiction and Theory

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha ukazuje různé pohledy na socio-geografické pojetí místa – od abstraktních filozofických přístupů po studie zkoumající politiku a poetiku místa a prostoru, města a krajiny. Druhá část knihy zkoumá, jak jsou otázky vyslovené ve zmíněných přístupech zpracovány v pozdějším díle britského kulturního teoretika Raymonda Williamse a v raném díle Londýnského spisovatele Iaina Sinclaira.

Sleva 29 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Etika a právo v kontextu lékařské etiky

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
„Cílem mé práce je zdůraznit význam lékařské etiky, obecných etických principů a práva a poukázat na hlubokou provázanost etiky a práva v rovině teoretické i praktické. Vztah etiky a práva je rovněž jednotícím kritériem celé práce a vysvětluje, proč se právními a etickými otázkami zabývám v tak širokém kontextu. V celé práci zdůrazňuji kategorii dobra, ve smyslu Hippokratovy přísahy a

Sleva 29 % z běžně ceny 423 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Skryté nadání: Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odborného zájmu o danou problematiku a věnuje se zejména problematice procesu psychologické diagnostiky a pedagogické identifikace dané populace nadaných.

Sleva 29 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha se zabývá sebepojetím a identitou adolescentů v dnešní době, přináší také poznatky autorů z jejich výzkumů. Autoři nás seznamují s možnostmi dospívajících při hledání jejich vlastní cesty k sebeobjevování, ať už se jedná o společnost, jakou známe nebo společnost virtuální.

Sleva 29 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Úvod do sociální patologie

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace přispívá k snažšímu pochopení jevů, které mají vyšší stupeň nebezpečnosti pro společenský vývoj, stav společnosti a úroveň jejího uvědomění. Vedle spíše individuálních problémů typu patologických závislostí se text zabývá vymezením a postižením příčin společensky negativních jevů silné společenské závažnosti, narušujících možnosti harmonického vývoje naší transformující se společnosti.

Sleva 29 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Otázky „nových“ sociálních rizik na trhu práce se v posledních deseti letech stávají předmětem intenzivního výzkumu české sociální politiky. Předkládaná publikace reflektuje výsledky zkoumání v rámci projektu „Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU“. Tématem knihy je poznání souvislostí mezi nezaměstnaností a novými sociálními riziky na

Sleva 29 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Třetí město

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Inspirací k hledání „Třetího města“ se stala kniha Třetí žena, ve které Gilles Lipovetsky představuje tři modely ženství: ženu opovrhovanou, ženu opěvovanou a model ženství zatím utvářený a proto neurčitý. „Třetí město“ nabízí pohled na město obyčejné, každodenně prožívané, a tím utvářené a reinterpretované, naplněné lidským jednáním a vztahy. Autory všech statí zajímá město soudobé, jeho podoby

Sleva 29 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace shrnuje dostupné informace z české a zahraniční literatury a z výzkumu z oblasti problematiky poruch autistického spektra, které jsou zpracovány v kontextu současné české psychopedie. Cílem knihy je podat ucelené informace o problematice PAS, aby si čtenář sám mohl zodpovědět otázku, v jakém rozsahu by měla být problematika vnímána v kontextu psychopedie. Knihu využijí rodiče dětí s

Sleva 29 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem

Reconceptualising ‘mainstream’ youth: An examination of young people’s consumer lifestyles in the…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Kniha se zabývá tématem, které v českém výzkumu mládeže představuje relativně opomíjenou oblast: mainstreamovou mládeží a spotřebou. Zjišťuje, do jaké míry koncept „mainstreamové mládeže“ poskytuje přínosný vhled pro pochopení vztahu mladých lidí ke společenské změně a jak by tento koncept obohatil budoucí výzkum mládeže v České republice. Zjištění založená na kvalitativní výzkumné studii

Sleva 29 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Sólista není týmový hráč, je zaměřen na vlastní úspěch, nehledí na potřebu ostatních, jde za svým bez ohledu na celek. V případě, že o sólistech mluví komentátor fotbalového utkání. Sólista je ale také ten, kdo dokonale ovládá svůj nástroj, kdo stojí před orchestrem a svou pílí, uměním a profesionalitou podporuje výkon všech ostatních. Ten, kdo se vydává do neznáma, kdo spoléhá sám na sebe a ví,

Sleva 29 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Migration(s) : regards croisés Bretagne – Moravie du Sud. Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Zemědělci, dělníci, umělci, uprchlíci, obchodníci, vědci… tisíce Bretonců stejně jako Jihomoravanů opustily v posledních dvou staletích svůj rodný kraj. Mnozí dobrovolně, mnozí z donucení. Naopak bezpočet cizinců do jejich krajů zamířilo a někteří tu našli domov. Dvojjazyčná, česko-francouzská kniha Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy vznikla jako paralela ke stejnojmenné výstavě,

Sleva 29 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

I Know What I´m Doing: Experiences of Women who Use Methamphetamine

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Ženy jako uživatelky drog jsou v hledáčku sociologů již několik desetiletí. Výzkumníci publikovali mnohé o specifičnosti jejich situace, zvláště v souvislosti s genderovou nerovností. Psali o výraznější stigmatizaci žen nebo o obtížnějším přístupu k léčbě a sociálním službám. Naopak málo pozornosti věnovali strategiím, pomocí nichž se uživatelky drog snaží své situaci vzdorovat, nebo těžkostem,

Sleva 29 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí