Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

ÚZ č. 1276: Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byly novelizovány všechny zákony a většina vyhlášek. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy

Sleva 24 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

ÚZ č. 1284: Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám došlo u zákona o pozemních komunikacích (43 změn a doplnění od 1. 10. 2018) vč. jeho prováděcí vyhlášky (6 změn). Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

ÚZ č. 1285: Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 10. 2018 (např. změny v technických požadavcích na vozidla a v provádění kontrol technického stavu a měření emisi). Dále zde najdete 6 prováděcích předpisů, z nichž většina byla v návaznosti na novelu zákona rovněž změněna (např. vyhláška o schvalování technické způsobilosti a

Sleva 24 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

ÚZ č. 1290: Zdravotní pojištění 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde se významně mění pravidla pro poskytování a úhradu zdravotnických prostředků. Změny se dotkly i obou zákonů o pojišťovnách, a sedmi různých vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na

Sleva 24 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

ÚZ č. 1286: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního vydání byly změněny 2 právní předpisy; všechny jejich změny jsou v textu zvýrazněny tučně. Některá ustanovení týkající

Sleva 24 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

ÚZ č. 1293: Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
25 %
Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní

Sleva 25 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

ÚZ č. 1294: Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu,…

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí financování veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2019. Zásadní změny doznala vyhláška o rozpočtové skladbě (93 změn a doplnění). Dále zde najdete zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon o

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

ÚZ č. 1288: Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Jde především o příslušná ustanovení zákoníku práce, nařízení vlády o platových poměrech těchto zaměstnanců, katalog prací a úpravu minimální mzdy.

Sleva 24 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

ÚZ č. 1292: Energetika

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné zdarma na ene.sagit.cz. V období od minulého vydání se změnily všechny zákony; od ledna 2019 se mění pravidla trhu s

Sleva 24 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

ÚZ č. 1299 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Zásadní změny se dotkly zákona o směnárenské činnosti (posiluje se postavení klientů směnáren a stanoví se přísnější podmínky pro provoz směnáren). Současně se mění i zákon o platebním styku. Menší změny nastaly v zákoně o finančním arbitrovi a v zákoně o oběhu bankovek a mincí. Publikaci doplňuje aktualizovaný přehled dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic platných pro ČR. Poslední změny

Sleva 24 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Daňové zákony - duben 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke změnám; tyto komentáře si můžete již nyní zdarma přečíst také zde. Věříme, že vám díky téměř 30letým zkušenostem

Sleva 24 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 106 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele