Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborné slovníky a encyklopedie

Nejprodávanější v této kategorii

Soudní překlad a tlumočení

Autor: Jan Chovanec

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Tato publikace je určena především zájemcům o získání kvalifikace tzv. soudního tlumočníka a tlumočníkům zapsaným v seznamu, který vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Jejím cílem je pomoci budoucím překladatelům a tlumočníkům zorientovat se v jazykovém registru anglického a českého práva především tím, že nabízí možná řešení překladů slovních spojení a kratších textů. Typické výrazy

Sleva 19 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 401 Kč

Skladem

Dicta et regulae iuris aneb Právnické mudrosloví latinské

Autor: Kolektiv autorů - Kincl Jaromír,v úpravě Skřejpka Michala

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Doprava zdarma
Znalost latiny, jak připomněl již před více než dvaceti lety Jaromír Kincl, je stále menší a menší a nejinak je tomu i dnes. Týká se to nejen možnosti číst klasické texty v originále, ale ještě více schopnosti se jazykem starých Římanů vyjádřit. Latinská rčení přesto dodnes přitahují a snad více, než tomu bylo dříve. S latinskými termíny a zkratkami se i nyní setkáváme v běžném životě. Právní

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník kriminalistických pojmů a osobností

Autor: Kolektiv autorů - Straus Jiří,Vavera František

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace je svým rozsahem a zaměřením v kriminalistické literatuře výjimečným dílem. V českých podmínkách neměla dosud kriminalistika, jako samostatná vědní disciplina, do současné doby slovník, který by shrnoval pojmy a osobnosti tohoto oboru. Cílem publikace je systematický a objektivní popis co nejširší škály pojmů kriminalistiky, zejména ve vztahu k forenzním vědám, trestnímu právu,

Naše cena: 373 Kč

Skladem u dodavatele

Kapesní česko-čínský/čínsko-český právnický slovníček

Autor: Tomášek Michal

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Tento kapesní slovníček vznikl excerpcí nejdůležitějších právních předpisů Čínské lidové republiky a reprezentativních děl současné čínské právnické literatury z oblasti teorie práva, ústavního práva, občanského práva, trestního práva, obchodního práva, s

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Latinsko-český slovníček římského práva, 2. vydání

Autor: Skřejpek Michal

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Tato publikace nabízí přehlednou formou, v abecedním pořádku, přehled nejdůležitějších pojmů, termínů a obratů z římského práva. Základem je právní terminologie používaná v rámci všech oblastí římského soukromého práva (právo osob, věcná práva, závazky, dědické právo, právo procesní). Kromě toho jsou sem výběrově zařazeny také pojmy z práva veřejného: trestní právo, ústavní právo, administrativní

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Všeobecný slovník právní

Autor: Veselý F. X.

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Pětidílný Všeobecný slovník právní je dalším dílem vydaným v edici „Klasická právnická díla“. Ačkoliv slovník vyšel v letech 1896 až 1900 a mnohá hesla zde zpracovaná potěší spíše zájemce o právní či kulturní dějiny, obsahuje toto monumentální dílo řadu údajů a myšlenek způsobilých oslovit i současného právníka a může mu pomoci řešit teoretické i praktické problémy práva veřejného i

Sleva 19 % z běžně ceny 8 500 Kč

Naše cena: 6 885 Kč

Skladem u dodavatele

CDROM - Anglický právnický slovník - Lexikon 5

publisher: Lingea

0 / 5
28 %
Elektronická verze slovníků vydaných knižně nakladatelstvím Linde Praha, a. s. Tento oboustranný slovník vychází ze všech právních odvětví, specializuje se však zejména na obchodní právo a jemu příbuzné obory. Na 12 500 hesel tedy pokrývá oblast mezinárodního i tuzemského obchodu včetně transakcí na kapitálovém trhu, problematiku smluv, jejich druhů, plnění a porušení, dále oblast státní správy a

Sleva 28 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 929 Kč

Skladem

CDROM - Německý právnický slovník - Lexikon 5

publisher: Lingea

0 / 5
28 %
Tento dvoudílný praktický slovník obsahuje téměř 34 000 hesel z oblasti ekonomiky, obchodu, měnové a finanční politiky, řízení a rozhodování. Pozornost je též věnována oblasti marketingu právní terminologii, a to zejména s ohledem na právo obchodní. Oproti předcházejícím vydáním podstatně obohacuje ryze právní terminologii a zvýšená pozornost je věnována i takovým oblastem, jako je

Sleva 28 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 929 Kč

Skladem

Německo-český právnický slovník

Autor: Milena Horálková

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Německo-český právnický slovník vychází ve druhém vydání, ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. ve vydání prvním. Původní text byl důkladně revidován, přibylo nebo bylo změněno cca 1 500 slovníkových hesel. V české části byly pro snazší orientaci u substantiv doplněny rody, zejména na přání zahraničních uživatelů. Je určen nejen překladatelům a soudním tlumočníkům německého jazyka,

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele