Registrace | Přihlášení


Další právní odvětví

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kanonické právo

Autor: Ignác Antonín Hrdina

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Cílem publikace je seznámit své čtenáře se základy kanonického práva. V první části je pojednáno o dějinách kanonického práva se zaměřením na historii pramenů kanonického práva. Druhá část podává základy teorie kanonického práva, seznamuje se základními pojmy a principy kanonického práva, s jeho systémem, prameny a způsoby jeho realizace a aplikace. Třetí část se zabývá platným kanonickým právem,

Sleva 3 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o církvích a náboženských společnostech - komentář

Autor: Jakub Kříž

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), je svoji povahou průřezový právní předpis. Provádí ústavní garance svobody náboženského vyznání, a to jak v individuálním tak kolektivním rozměru, upravuje postavení registrovaných církví a náboženských společností coby

Naše cena: 730 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony I A /2021 Daňový řád, DPH, ZDP - Daně z příjmů, rozpočtová pravidla, spotřební daně,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony I obsahují právní předpisy pro oblast daní, rozpočtových pravidel, evidence tržeb, finanční zprávy. Nově jsme přidali zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje osm tematicky

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony I B /2021 Účetnictví, ČÚS - Účetnictví, o cenách, České účetní standardy, platební styk,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IB obsahují právní předpisy pro oblast účetnictví, živnostenského zákona, autorského zákona, rezerv. Přidaly jsme kapitolu Mezinárodní správa daní. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje tři tematicky rozdělené kapitoly.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony IIA/2021 Občanský zákoník - Obchodní korporace, Občanský soudní řád, Jednací řád pro soudy,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IIA obsahují právní předpisy pro oblast občanského práva, obchodních korporací a občanský soudní řád. V tomto roku jsou doplněny o živnostenský zákon a autorský zákon. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje čtyři tematické kapitoly.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony IIB/2021 Trestní právo - Trestní zákoník, trestní řád, odpovědnost za přestupky, trestní…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva a správního práva. Tento rok jsme značně rozšířili kapitolu trestního práva a kapitolu střelné zbraně a střelivo. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje tři tematicky rozdělené

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony IIIA/ 2021 Zákoník práce - FKSP, ochrana osobních údajů, plat a odměny, zaměstnanost,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IIIA obsahují právní předpisy pro oblast zákoníku práce, mzdových a platových předpisů, zaměstnanosti, požární ochrany. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Nově přidaný zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje čtyři tematicky

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony IIC/2021 Ochrana spotřebitele - Exekuční řád, insolvenční zákon, spotřebitelský úvěr,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IIC obsahují právní předpisy pro oblast exekucí, insolvenčího řízení, ochrany spotřebitele a právní pomoci. Nové Zákony IIC se značně rozšířenými kapitolami oproti minulým rokům, kapitoly jsme přebrali z rozdělených zákonů IIA a IIB. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny jsou vyznačené tučným písmem.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Sportovní právo

Autor: neuveden

publisher: Auditorium

0 / 5
21 %
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha sportovních pravidel a

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa

Autor: Milan Sekera

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu formu právnej ochrany spotrebiteľa v priestore Európskej únie. Takáto výraznejšia ochrana spotrebiteľa vychádza z naliehavej požiadavky dnešnej vyspelej spoločnosti, v ktorej je spotrebiteľ neustále konfrontovaný s novými podnikateľskými stratégiami a technikami, často krát aj s agresívnymi

Sleva 2 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj právní úpravy lesů

Autor: Martin Cempírek

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autor, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se snaží přiblížit historický vývoj lesnické legislativy na našem území. Autor věří, že lze nalézt inspiraci v historických právních předpisech pro současnost. Publikace si, mimo jiné, klade za cíl popularizovat historickou lesnickou legislativu. V historii se lesnická legislativa vyznačovala vysokou odborností odpovídající poznání

Sleva 2 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Oděv v právu

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Právní archeologie je jednou z pomocných věd historických, jejímž předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky. Tvoří součást právní historie, avšak až do nedávné doby se jednalo o disciplínu téměř zapomenutou. Její oživení je spojeno s Katedrou dějin státu a práva brněnské právnické fakulty. Když v roce 2009 vznikla Evropská společnost pro právní dějiny (The European Society for History of

Sleva 2 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Parlament České republiky, 3. vydání

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 533 Kč

Skladem

Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Softwarové právo

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Jansa,Petr Otevřel

publisher: Computer Press

0 / 5
21 %
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? Zorientovat se ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce právní problematikou v IT. Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům doplňují

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Školský zákon. Komentář

Autor: Filip Rigel

publisher: C. H. Beck

0 / 5
• školský zákon představuje veřejnoprávní regulaci regionálního (tj. mateřského, základního, středního a vyššího odborného) školství • četnost stížností, žádostí, odvolání, rozkladů a nakonec i žalob v oblasti školského práva rok od roku stoupá; školské právo v soudní interpretaci se značně vzdálilo od školského práva, jak je zamýšlel zákonodárce • komentář vysvětluje výkladové problémy

Naše cena: 1 390 Kč

Skladem

Základní minimum o korupci a trestním právu pro pedagogy středních škol 

Autor: Jan Horník

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Korupce a její nejrozmanitější formy trápí společnost dnes a denně. Jelikož korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská práva, podrývá dobrý způsob vlády, zásady solidnosti a sociální spravedlnosti, zkresluje konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitu demokratických institucí a morální základy společnosti, je primárně úkolem státu s ní bojovat. Na kontrole a odhalování

Sleva 17 % z běžně ceny 282 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností

Autor: Jan Lokajíček

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje doktrínu angloamerického původu nazývanou nejčastěji jako „piercing the corporate veil“. Ta za určitých okolností umožňuje prolomit majetkovou samostatnost kapitálové společnosti a odpovědnost za její závazky přenést přímo na společníka. Snaží se tím čelit nespravedlivým nebo absurdním důsledkům, ke kterým by jinak dogmatické setrvávání na majetkové samostatnosti mohlo v

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Konfesní právo

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí. Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států a mezinárodního společenství; je tedy jedním z odvětví světského práva. Tím se liší od práva církevního, které pojednává o vnitřním právním

Sleva 18 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 451 Kč

Skladem

Farmaceutické právo

Autor: Jakub Král

publisher: Erudikum

0 / 5
15 %
Publikace je zaměřena na problematiku farmaceutického práva. Obsahuje především důkladnou analýzu problematických oblastí regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to jak z hlediska legislativního, tak interpretačního a následně i aplikačního. U většiny takto identifikovaných problémů autor přichází s návrhy na jejich řešení de lege ferenda, popř. polemizuje s alternativními

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí