Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další právní odvětví

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu formu právnej ochrany spotrebiteľa v priestore Európskej únie. Takáto výraznejšia ochrana spotrebiteľa vychádza z naliehavej požiadavky dnešnej vyspelej spoločnosti, v ktorej je spotrebiteľ neustále konfrontovaný s novými podnikateľskými stratégiami a technikami, často krát aj s agresívnymi

Sleva 6 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 329 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj právní úpravy lesů

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Autor, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se snaží přiblížit historický vývoj lesnické legislativy na našem území. Autor věří, že lze nalézt inspiraci v historických právních předpisech pro současnost. Publikace si, mimo jiné, klade za cíl popularizovat historickou lesnickou legislativu. V historii se lesnická legislativa vyznačovala vysokou odborností odpovídající poznání

Sleva 6 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Oděv v právu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Právní archeologie je jednou z pomocných věd historických, jejímž předmětem zkoumání jsou hmotné právní památky. Tvoří součást právní historie, avšak až do nedávné doby se jednalo o disciplínu téměř zapomenutou. Její oživení je spojeno s Katedrou dějin státu a práva brněnské právnické fakulty. Když v roce 2009 vznikla Evropská společnost pro právní dějiny (The European Society for History of

Sleva 6 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Parlament České republiky, 3. vydání

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem

Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Softwarové právo

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Jansa,Petr Otevřel

publisher: Computer Press

0 / 5
25 %
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? Zorientovat se ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce právní problematikou v IT. Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům doplňují

Sleva 25 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Školský zákon. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
• školský zákon představuje veřejnoprávní regulaci regionálního (tj. mateřského, základního, středního a vyššího odborného) školství • četnost stížností, žádostí, odvolání, rozkladů a nakonec i žalob v oblasti školského práva rok od roku stoupá; školské právo v soudní interpretaci se značně vzdálilo od školského práva, jak je zamýšlel zákonodárce • komentář vysvětluje výkladové problémy

Naše cena: 1 390 Kč

Skladem

Základní minimum o korupci a trestním právu pro pedagogy středních škol 

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Korupce a její nejrozmanitější formy trápí společnost dnes a denně. Jelikož korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská práva, podrývá dobrý způsob vlády, zásady solidnosti a sociální spravedlnosti, zkresluje konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitu demokratických institucí a morální základy společnosti, je primárně úkolem státu s ní bojovat. Na kontrole a odhalování

Sleva 23 % z běžně ceny 282 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
První díl chrestomatie, věnovaný území Evropy a Spojených států, přináší chronologicky řazené dokumenty týkající se konfesního, tedy státněcírkevního práva. Zahrnuje dokumenty od 2. poloviny 1. století po Kristu až do současnosti a podává přehled o vývoji této problematiky. Jednotlivým textům předchází úvod a popis čtyř epoch vztahu státu a církve. Kniha má sloužit zejména posluchačům Katolické

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Texty ke studiu konfesního práva III. Československo

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Třetí díl Textů ke studiu konfesního práva obsahuje vybrané ukázky pramenů konfesního práva (popř. souvisejících dokumentů neprávní povahy) v bývalém Československu. Látka je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola podává ukázky konfesněprávních předpisů Předlitavska recipovaných Československou republikou. Druhá kapitola obsahuje výňatky nejvýznamnějších konfesněprávních předpisů první

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text je určen především posluchačům předmětu konfesní právo. Vychází jako poslední z řady trojdílné chrestomatie a v pěti kapitolách v chronologickém sledu podává vybrané ukázky nejvýznamnějších právních textů, které se týkají vztahů českého státu a církve (zejména katolické). První kapitola je věnována dokumentům z "předstátního" období Velkomoravské říše, druhá kapitola období

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o církvích a náboženských společnostech - komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), je svoji povahou průřezový právní předpis. Provádí ústavní garance svobody náboženského vyznání, a to jak v individuálním tak kolektivním rozměru, upravuje postavení registrovaných církví a náboženských společností coby

Naše cena: 730 Kč

Skladem

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických rezerv, finančního umístění a solventnosti. Další část publikace je věnována problematice dohledu v pojišťovnictví,

Sleva 24 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

Věcná práva: Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi postavil nový občanský zákoník. Je rozdělena do tří částí. V první se podává výklad tradičních věcných práv (držba, vlastnické právo a jeho modifikace, věcná práva k věci

Naše cena: 590 Kč

Skladem

Zákon o veřejných dražbách: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, k nimž tento zákon vybízel a vybízí. Předkládaný komentář zkoumá zákon o veřejných dražbách pod zorným úhlem

Naše cena: 1 190 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sociálně-právní ochrana dětí představuje veřejnoprávní zásah do nejsoukromější oblasti života občanů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje nejen nástroje, které orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou při své činnosti využívat, aby předcházely vzniku ohrožení dětí a aby již ohroženým dětem poskytly potřebnou pomoc a ochranu. Dalšími stěžejními oblastmi úpravy jsou zprostředkování

Naše cena: 1 690 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

Autor: Michal Králík

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Pro zájemce o tzv. sportovní právo připravilo nakladatelství Leges exkluzivní vydání mimořádně rozsáhlého rukopisu věnovaného civilní a trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy, jenž mapuje její předpoklady a podmínky v celém historickém kontextu do současnosti. Knihu si lze zakoupit výhradně v Nakladatelství Leges, není dostupná v distribuční síti, a to prostřednictvím našeho e-shopu a

Sleva 24 % z běžně ceny 5 500 Kč

Naše cena: 4 180 Kč

Skladem u dodavatele

Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku

Autor: Marie Zámečníková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Monografie definuje hlavní problémy a vady zákonodárného procesu a současného stavu zákonů a zjišťuje, co je příčinou dnešního nepřehledného a nesrozumitelného právního řádu v uvedených třech porovnávaných zemích. Autorka pokládá tyto základní otázky: Jaké zákony má zákonodárce tvořit? V této kapitole jsou představeny jednotlivé formální požadavky kladené na právní řád. Jak má zákonodárce

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Komerční bezpečnost

Autor: Kolektiv autorů - František Brabec,Jiří Kameník

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to kniha pomáhá čtenáři získat základní ekonomické

Sleva 23 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem

ÚZ 1315 Hazardní hry, daň z hazardních her

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
32 %
Právní úprava daně z hazardních her se od 1. 4. 2019 mění v oblasti zdanění vracených vkladů, limitů pro započtení výher, přepočtu cizích měn a také v oblasti informačních povinností obecních úřadů. Publikace dále obsahuje zákon o hazardních hrách a další související předpisy. Všechny změny jsou v textech vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 32 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 40 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí