Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další právní odvětví

Spisová služba (2. aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

publisher: Nakladatelství Leges

4.8 / 5
21 %
Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu vývoje evropské legislativy, což se týká zejména nařízení eIDAS a GDPR.

Sleva 21 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Zákon o církvích a náboženských společnostech - komentář

Autor: J. Kříž

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), je svoji povahou průřezový právní předpis. Provádí ústavní garance svobody náboženského vyznání, a to jak v individuálním tak kolektivním rozměru, upravuje postavení registrovaných církví a náboženských společností coby

Sleva 10 % z běžně ceny 730 Kč

Naše cena: 657 Kč

Skladem

Softwarové právo

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Jansa, Petr Otevřel

publisher: Computer Press

0 / 5
20 %
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? S orientací ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce právní problematikou v IT. Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům doplňují

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Parlament České republiky, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kolář Petr,Kysela Jan,Syllová Jindřiška,Georgiev Jiří,Pecháček Štěpán

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Kniha je ucelenou kodifikací českého parlamentarismu , mezioborovým popisem toho, jakými předpisy se Parlament řídí a jak ve skutečnosti funguje. Popisuje právní postavení poslanců a senátorů, jejich zájmy a postupy. Dále je vysvětlen celý legislativní proces, složení a jednání parlamentních orgánů. Publikace rovněž popisuje vzájemné vztahy mezi komorami Parlamentu, interakce mezi Parlamentem a

Sleva 21 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 514 Kč

Skladem

Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve

Autor: Kolektiv autorů - Krošlák Daniel,Moravčíková Michaela (eds.)

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Sborník reflektuje dnešní svět propletený globalizačními tendencemi, ve kterém jsou kladeny vyšší nároky na uspořádání společenského života a veřejného prostoru, což vyžaduje jistý konsensus v základních hodnotách a společenských normách. V právním státě a především v demokratické společnosti jsou pravidla určována platnými právními předpisy přijatými v legislativním procesu a prostřednictvím

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Sportovní právo

publisher: Auditorium

0 / 5
24 %
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha sportovních pravidel a

Sleva 24 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Jaderné právo - Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Autor: Jakub Handrlica

publisher: Auditorium

0 / 5
24 %
Kniha představuje první komplexní studii o právní úpravě mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v českém jazyce. Její vydání reaguje nejenom na skutečnost, že v České republice jsou jaderná energie a ionizující záření již v současnosti využívány v celé řadě odvětví, ale i na skutečnost, že podle aktuálních prohlášení se význam jaderné energetiky v České republice má v

Sleva 24 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Farmaceutické právo

Autor: Jakub Král

publisher: Erudikum

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Publikace je zaměřena na problematiku farmaceutického práva. Obsahuje především důkladnou analýzu problematických oblastí regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to jak z hlediska legislativního, tak interpretačního a následně i aplikačního. U většiny takto identifikovaných problémů autor přichází s návrhy na jejich řešení de lege ferenda, popř. polemizuje s alternativními

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Zákon o církvích a náboženských společnostech - Komentář

Autor: Aleš Chocholáč

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákon a působnost Ministerstva kultury ve věcech církví a náboženských

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Autor: Eva Fialová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID.

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Trestné právo procesné (2. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Šimovček Ivan,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednotlivé štádia trestného konania s dôrazom na konanie pred súdom,

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Obchodné právo

Autor: Kolektiv autorů - Kubíček Pavol,Škrinár Alexander,Nevolná Zuzana,Kolkusová Radka,Ďuricaj Milan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došlo v súvislosti so zavedením pojmu spoločnosť v kríze a

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Autor: Kolektiv autorů - Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 % Novinka
Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním právu. Regulace mimosoudních způsobů řešení přeshraničních sporů ovlivňuje samotný postup při řešení těchto sporů, pravomoci rozhodců či mediátorů a konečně i národní procesní právo. U mediace se

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Kybernetická bezpečnost

Autor: Šulc Vladimír

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kybernetická bezpečnost je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti bezpečnosti. Stále narůstající závislost nejen soukromých subjektů, ale také orgánů veřejné moci na informačních technologiích staví do popředí naléhavou otázku zabezpečení informační infrastruktury a uložených, často velice citlivých dat. Tato publikace se v obecné a konkrétní rovině zabývá vymezením

Sleva 5 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Věcná práva

Autor: Kolektiv autorů - Spáčil,kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi postavil nový občanský zákoník. Je rozdělena do tří částí. V první se podává výklad tradičních věcných práv (držba, vlastnické právo a jeho modifikace, věcná práva k věci

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o veřejných dražbách

Autor: Kolektiv autorů - Rakovský,Líznerová,Haščák

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, k nimž tento zákon vybízel a vybízí.

Naše cena: 1 190 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Autor: Kolektiv autorů - Romana Rogalewiczová,Kateřina Cilečková,Zdeněk Kapitán,Martin Doležal,kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sociálně-právní ochrana dětí představuje veřejnoprávní zásah do nejsoukromější oblasti života občanů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje nejen nástroje, které orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou při své činnosti využívat, aby předcházely vzniku ohrožení dětí a aby již ohroženým dětem poskytly potřebnou pomoc a ochranu.

Naše cena: 1 690 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Pro zájemce o tzv. sportovní právo plánuje nakladatelství Leges exkluzivní vydání mimořádně rozsáhlého rukopisu věnovaného civilní a trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy, jenž mapuje její předpoklady a podmínky v celém historickém kontextu do současnosti. Vydání kompletu je však s ohledem na rozsah publikace podmíněno nejméně dvaceti závaznými objednávkami prostřednictvím našeho

Sleva 21 % z běžně ceny 5 500 Kč

Naše cena: 4 345 Kč

Skladem u dodavatele

Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku

Autor: Zámečníková Marie

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie definuje hlavní problémy a vady zákonodárného procesu a současného stavu zákonů a zjišťuje, co je příčinou dnešního nepřehledného a nesrozumitelného právního řádu v uvedených třech porovnávaných zemích. Autorka pokládá tyto základní otázky: Jaké zákony má zákonodárce tvořit? V této kapitole jsou představeny jednotlivé formální požadavky kladené na právní řád. Jak má zákonodárce

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Komerční bezpečnost

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kameník, František Brabec

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to kniha pomáhá čtenáři získat základní ekonomické

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

ÚZ č. 1315: Hazardní hry, daň z hazardních her

publisher: Sagit

0 / 5
24 %
Právní úprava daně z hazardních her se od 1. 4. 2019 mění v oblasti zdanění vracených vkladů, limitů pro započtení výher, přepočtu cizích měn a také v oblasti informačních povinností obecních úřadů. Publikace dále obsahuje zákon o hazardních hrách a další související předpisy. Všechny změny jsou v textech vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 24 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona

Autor: Milan Boroš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikácia sa zaoberá kardinálnym princípom slovenského trestného práva hmotného – nullum crimen sine culpa.

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Dědické právo - Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního

Autor: Kolektiv autorů - Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.

Sleva 24 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 132 Kč

Skladem

Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností

Autor: Jan Lokajíček

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavateleČtení 1+1 zdarma - levý

Přihlášení uživatele