Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další právní odvětví

Nejprodávanější v této kategorii

Spisová služba (2. aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

publisher: Nakladatelství Leges

4.8 / 5
20 %
Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu vývoje evropské legislativy, což se týká zejména nařízení eIDAS a GDPR.

Sleva 20 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem

Kanonické právo, 2.vyd

Autor: Hrdina Antonín Ignác

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Cílem publikace je seznámit své čtenáře se základy kanonického práva. V první části je pojednáno o dějinách kanonického práva se zaměřením na historii pramenů kanonického práva. Druhá část podává základy teorie kanonického práva, seznamuje se základními pojmy a principy kanonického práva, s jeho systémem, prameny a způsoby jeho realizace a aplikace. Třetí část se zabývá platným kanonickým právem,

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Prípadové štúdie z trestného práva procesného

Autor: Kolektiv autorů - Jalč Adrián,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Prípadové štúdie z trestného práva procesného ako vysokoškolské učebné texty završujú kompletnú zbierku základných publikácií z predmetu Trestné právo procesné na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo poskytnúť študentom a odbornej verejnosti precízne, zrozumiteľné a jasne spracované prípady, poskytnúť adekvátnu a aktuálnu judikatúru ku každej kapitole a uviesť kontrolné

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Prípadové štúdie z trestného práva hmotného

Autor: Kolektiv autorů - Strémy Tomáš,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného predstavujú učebný text, primárne určený poslucháčom právnických fakúlt, ktorého cieľom je osvojenie pojmov a inštitútov zo všeobecnej ako aj osobitnej časti trestného práva hmotného. Podstatou práce s textom je správna aplikácia ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a postupné získavanie právnických vedomostí a zručností pri

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavné právo Slovenskej republiky, 3. vydanie

Autor: Kolektiv autorů - Bröstl Alexander,Príbelský Patrik,Berdisová Lucia,Kolíková Mária,Trnkócy Slavomír

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi

Naše cena: 460 Kč

Skladem u dodavatele

Softwarové právo

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Jansa, Petr Otevřel

publisher: Computer Press

0 / 5
24 %
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? S orientací ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce právní problematikou v IT. Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Dilongová Ľubica (eds.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku nie je ľahké. Prax ukazuje, že osoby so zdravotným postihnutím

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Školský zákon. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Rigel,Bahýĺová,Kudrová,Moravec,Puškinová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 390 Kč

Naše cena: 1 251 Kč

Skladem u dodavatele

Trestné právo procesné (2. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Šimovček Ivan,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednotlivé štádia trestného konania s dôrazom na konanie pred súdom,

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodné právo

Autor: Kolektiv autorů - Kubíček Pavol,Škrinár Alexander,Nevolná Zuzana,Kolkusová Radka,Ďuricaj Milan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došlo v súvislosti so zavedením pojmu spoločnosť v kríze

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Kriminológia (3. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Strémy Tomáš,Dianiška Gustáv,Vráblová Miroslava,Šimunová Lucia,Klimentová Lenka

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie aktualizované a doplnené vydanie okrem aktualizácie pôvodných kapitol (Predmet, miesto a úlohy kriminológie, Fenomenológia a etiológia kriminality,

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Autor: Kolektiv autorů - Korgo Dušan,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené všetky znaky skutkových podstát trestných činov proti životu, proti zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Autor: Ondřej Jan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného historického vývoje zaměřena na otázky výlučné ekonomické zóny, volného moře, kontinentálního šelfu a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států. Dále na úpravu mořských vod okolo antarktického kontinentu a právní úpravu mořských vod v Arktidě.

Naše cena: 380 Kč

Skladem u dodavatele

Jaderné právo - Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Autor: Jakub Handrlica

publisher: Auditorium

0 / 5
28 %
Kniha představuje první komplexní studii o právní úpravě mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v českém jazyce. Její vydání reaguje nejenom na skutečnost, že v České republice jsou jaderná energie a ionizující záření již v současnosti využívány v celé řadě odvětví, ale i na skutečnost, že podle aktuálních prohlášení se význam jaderné energetiky v České republice má v

Sleva 28 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Sportovní právo

publisher: Auditorium

0 / 5
30 %
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha sportovních pravidel a

Sleva 30 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti

Autor: Stieranka Jozef

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Čitateľom sa dostáva do rúk v poradí už druhý zborník vedeckých príspevkov vydaný v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“, evidovanej na Akadémii Policajného zboru v Bratislave pod číslom VÝSK. 164. Téma medzinárodnej konferencie je totožná s názvom vedeckovýskumnej úlohy, ktorej projekt bol schválený po oponentskom konaní v máji roku 2011

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Poriadková polícia

Autor: Kolektiv autorů - Kočan Štefan,Löffler Boris,Zámek David

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Problematika ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v sebe zahŕňa široké spektrum úloh, ktorých zabezpečenie si vyžaduje dôkladnú špecializáciu činnosti zo strany realizátora. Na zabezpečení požadovanej úrovne ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v Slovenskej republike sa podieľa množstvo orgánov ochrany verejného poriadku medzi ktorými má dominantné postavenie Policajný

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Parlament České republiky, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kolář Petr,Kysela Jan,Syllová Jindřiška,Georgiev Jiří,Pecháček Štěpán

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
19 %
Kniha je ucelenou kodifikací českého parlamentarismu , mezioborovým popisem toho, jakými předpisy se Parlament řídí a jak ve skutečnosti funguje. Popisuje právní postavení poslanců a senátorů, jejich zájmy a postupy. Dále je vysvětlen celý legislativní proces, složení a jednání parlamentních orgánů. Publikace rovněž popisuje vzájemné vztahy mezi komorami Parlamentu, interakce mezi Parlamentem a

Sleva 19 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 526 Kč

Skladem u dodavatele

Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Autor: Kolektiv autorů - Radoslav Ivančík, Miroslav Kelemen

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky, aby sústredili pozornosť na vypracovanie a realizáciu celého súboru legislatívnych, ekonomických, bezpečnostných, organizačných a ďalších inštitucionálnych opatrení zameraných na zaistenie ich energetickej i celkovej

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

Autor: Kolektiv autorů - Jozef Králik, Jan Kútik

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu monografickému charakteru súčasne poslúžiť aj ako základná študijná pomôcka adresovaná všetkým záujemcom o problematiku verejnej správy, je nevyhnutné upriamiť pozornosť na analýzu a syntézu známych, málo známych i úplne neznámych poznatkov predovšetkým o inštitúte kontroly, o inštitúte verejnej

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností

Autor: Jan Lokajíček

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Konfesní právo

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí.

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem

Aplikace platových předpisů ve školství 2016 s komentářem a příklady z praxe

Autor: Jiří Valenta

publisher: Anag

0 / 5
24 %
Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně pedagogických i organizačních.

Sleva 24 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem u dodavatele

Farmaceutické právo

Autor: Jakub Král

publisher: Erudikum

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Publikace je zaměřena na problematiku farmaceutického práva. Obsahuje především důkladnou analýzu problematických oblastí regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to jak z hlediska legislativního, tak interpretačního a následně i aplikačního. U většiny takto identifikovaných problémů autor přichází s návrhy na jejich řešení de lege ferenda, popř. polemizuje s alternativními

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele