Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další právní odvětví

Nejprodávanější v této kategorii

Ústavné právo Slovenskej republiky, 3. vydanie

Autor: Kolektiv autorů - Bröstl Alexander,Príbelský Patrik,Berdisová Lucia,Kolíková Mária,Trnkócy Slavomír

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi

Naše cena: 460 Kč

Skladem u dodavatele

Spisová služba (2. aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

publisher: Nakladatelství Leges

4.8 / 5
16 %
Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu vývoje evropské legislativy, což se týká zejména nařízení eIDAS a GDPR.

Sleva 16 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem

Církevní právo

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
15 %
Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem.

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Základy správneho práva (3. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Hašanová Janka,Dudor Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Trestné právo procesné (2. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Šimovček Ivan,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednotlivé štádia trestného konania s dôrazom na konanie pred súdom,

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodné právo

Autor: Kolektiv autorů - Kubíček Pavol,Škrinár Alexander,Nevolná Zuzana,Kolkusová Radka,Ďuricaj Milan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došlo v súvislosti so zavedením pojmu spoločnosť v kríze

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Soubor zákonů - Krizová legislativa

Autor: kolektiv autorů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Hasičském záchranném sboru České republiky. Vše je zastřešeno ústavním pořádkem České republiky, tedy zejména zákonem o bezpečnosti

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Autor: Kolektiv autorů - Korgo Dušan,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené všetky znaky skutkových podstát trestných činov proti životu, proti zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Autor: Ondřej Jan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného historického vývoje zaměřena na otázky výlučné ekonomické zóny, volného moře, kontinentálního šelfu a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států. Dále na úpravu mořských vod okolo antarktického kontinentu a právní úpravu mořských vod v Arktidě.

Naše cena: 380 Kč

Skladem u dodavatele

Výzkumná data a výzkumné databáze - Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků

Autor: Kolektiv autorů - Michal Koščík, Radim Polčák, Matěj Myška, Jakub Harašta

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Rozvoj vědy je často proklamovanou prioritou politiků na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Veřejné politiky v oblasti vědy se však zaměřují především na institucionální rámec výzkumných institucí, objem financování a daňové úlevy, zatímco právnímu rámci samotné výzkumné činnosti je věnováno relativně málo pozornosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Pojišťovací právo (2. přepracované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva.

Sleva 16 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem

Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností

Autor: Jan Lokajíček

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Konfesní právo

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí.

Sleva 16 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Aplikace platových předpisů ve školství 2016 s komentářem a příklady z praxe

Autor: Jiří Valenta

publisher: Anag

0 / 5
20 %
Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně pedagogických i organizačních.

Sleva 20 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem

Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Autor: Čollák Jaroslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú do procesu ochrany práv? Čo má spoločné právny poriadok, štát, štátne orgány a pozícia jednotlivca ako

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.) - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Přikryl, Jana Čechová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Komentář k zákonu o pojišťovnictví podrobně a srozumitelně rozebírá problematiku pojišťoven a zajišťoven. Ve velké míře vysvětluje a srovnává tuzemskou právní úpravu s předpisy evropského práva a ukazuje, jakým způsobem se promítají do vnitrostátního právního řádu. Autoři jsou odborníci, kteří v oboru pojišťovnictví dlouhodobě pracují a specializují se na něj. Díky tomu komentář

Sleva 15 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem

Softwarové právo

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Jansa, Petr Otevřel

publisher: Computer Press

0 / 5
25 %
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? S orientací ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce právní problematikou v IT. Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům

Sleva 25 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Dilongová Ľubica (eds.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku nie je ľahké. Prax ukazuje, že osoby so zdravotným postihnutím

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Školský zákon. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Rigel,Bahýĺová,Kudrová,Moravec,Puškinová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 390 Kč

Naše cena: 1 251 Kč

Skladem

Poriadková polícia

Autor: Kolektiv autorů - Kočan Štefan,Löffler Boris,Zámek David

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Problematika ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v sebe zahŕňa široké spektrum úloh, ktorých zabezpečenie si vyžaduje dôkladnú špecializáciu činnosti zo strany realizátora. Na zabezpečení požadovanej úrovne ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v Slovenskej republike sa podieľa množstvo orgánov ochrany verejného poriadku medzi ktorými má dominantné postavenie Policajný

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Dokazovanie v trestnom konaní

Autor: Kolektiv autorů - Záhora Jozef,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
15 %
Jak bylo již mnohokrát uvedeno, základem správného, zákonného a spravedlivého rozhodnutí v každé jednotlivé trestní věci je náležité zjištění skutkového stavu. Zjišťování skutkového stavu probíhá v trestním řízení prostřednictvím zvláštního postupu – dokazováním, důkazním řízením. Nepřekvapuje proto, že dokazování tvoří podstatnou část práce orgánů činných v trestním řízení i dalších osob

Sleva 15 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem u dodavatele

Parlament České republiky, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kolář Petr,Kysela Jan,Syllová Jindřiška,Georgiev Jiří,Pecháček Štěpán

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
15 %
Kniha je ucelenou kodifikací českého parlamentarismu , mezioborovým popisem toho, jakými předpisy se Parlament řídí a jak ve skutečnosti funguje. Popisuje právní postavení poslanců a senátorů, jejich zájmy a postupy. Dále je vysvětlen celý legislativní proces, složení a jednání parlamentních orgánů. Publikace rovněž popisuje vzájemné vztahy mezi komorami Parlamentu, interakce mezi Parlamentem a

Sleva 15 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Autor: Kolektiv autorů - Radoslav Ivančík, Miroslav Kelemen

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky, aby sústredili pozornosť na vypracovanie a realizáciu celého súboru legislatívnych, ekonomických, bezpečnostných, organizačných a ďalších inštitucionálnych opatrení zameraných na zaistenie ich energetickej i celkovej

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

Autor: Kolektiv autorů - Jozef Králik, Jan Kútik

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu monografickému charakteru súčasne poslúžiť aj ako základná študijná pomôcka adresovaná všetkým záujemcom o problematiku verejnej správy, je nevyhnutné upriamiť pozornosť na analýzu a syntézu známych, málo známych i úplne neznámych poznatkov predovšetkým o inštitúte kontroly, o inštitúte verejnej

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele