Registrace | Přihlášení


Slovenské právní předpisy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zákony I A /2021 Daňový řád, DPH, ZDP - Daně z příjmů, rozpočtová pravidla, spotřební daně,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony I obsahují právní předpisy pro oblast daní, rozpočtových pravidel, evidence tržeb, finanční zprávy. Nově jsme přidali zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje osm tematicky

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony I B /2021 Účetnictví, ČÚS - Účetnictví, o cenách, České účetní standardy, platební styk,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IB obsahují právní předpisy pro oblast účetnictví, živnostenského zákona, autorského zákona, rezerv. Přidaly jsme kapitolu Mezinárodní správa daní. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje tři tematicky rozdělené kapitoly.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony IIA/2021 Občanský zákoník - Obchodní korporace, Občanský soudní řád, Jednací řád pro soudy,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IIA obsahují právní předpisy pro oblast občanského práva, obchodních korporací a občanský soudní řád. V tomto roku jsou doplněny o živnostenský zákon a autorský zákon. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje čtyři tematické kapitoly.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony IIB/2021 Trestní právo - Trestní zákoník, trestní řád, odpovědnost za přestupky, trestní…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva a správního práva. Tento rok jsme značně rozšířili kapitolu trestního práva a kapitolu střelné zbraně a střelivo. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje tři tematicky rozdělené

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony IIIA/ 2021 Zákoník práce - FKSP, ochrana osobních údajů, plat a odměny, zaměstnanost,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IIIA obsahují právní předpisy pro oblast zákoníku práce, mzdových a platových předpisů, zaměstnanosti, požární ochrany. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Nově přidaný zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje čtyři tematicky

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony IIC/2021 Ochrana spotřebitele - Exekuční řád, insolvenční zákon, spotřebitelský úvěr,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
Zákony IIC obsahují právní předpisy pro oblast exekucí, insolvenčího řízení, ochrany spotřebitele a právní pomoci. Nové Zákony IIC se značně rozšířenými kapitolami oproti minulým rokům, kapitoly jsme přebrali z rozdělených zákonů IIA a IIB. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právnímu stavu 1. 1. 2021. Všechny změny jsou vyznačené tučným písmem.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa

Autor: Milan Sekera

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu formu právnej ochrany spotrebiteľa v priestore Európskej únie. Takáto výraznejšia ochrana spotrebiteľa vychádza z naliehavej požiadavky dnešnej vyspelej spoločnosti, v ktorej je spotrebiteľ neustále konfrontovaný s novými podnikateľskými stratégiami a technikami, často krát aj s agresívnymi

Sleva 2 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona

Autor: Milan Boroš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Publikácia sa zaoberá kardinálnym princípom slovenského trestného práva hmotného – nullum crimen sine culpa. V historickom priereze približuje jeho vývoj v jednotlivých prameňoch trestného práva, no nosná časť publikácie je zameraná na jeho premietnutie v rámci aktuálne platného a účinného Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podrobne sú analyzované ustanovenia de

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Teoretické aspekty obchodného registra - Minulosť a súčasnosť

Autor: Jana Slivka Bedlovičová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Predpokladom správneho porozumenia problematiky obchodného registra je poznanie historických súvislostí, ako aj jednotlivých zmien, ktoré boli realizované počas jeho vývoja. Monografia mapuje historický vývoj od čias jeho predchodcu – cechových zoznamov, cez pokrokový obchodný register z roku 1875 a diskontinuitu v období socializmu až po návrat k „základným kameňom“ obchodného registra na

Sleva 18 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní - Vedecká monografia

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Vedecká monografia prináša nové interesantné pohľady na základnú koncepciu špecifického právneho inštitútu zodpovednosti za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní v kontexte najnovšej právnej úpravy obligačných vzťahov obchodnoprávnych subjektov. Po obsahovej stránke publikácia skúma a interpretuje vybrané teoretické práce a legislatívne a aplikačné východiská zvoleného právneho

Sleva 18 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Trestné právo procesné - 2. vydanie

Autor: Ivan Šimovček

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednotlivé štádia trestného konania s dôrazom na konanie pred súdom,

Sleva 3 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 475 Kč

Skladem

Obchodné právo

Autor: Pavol Kubíček

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došlo v súvislosti so zavedením pojmu spoločnosť v kríze a

Sleva 3 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 534 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí