Registrace | Přihlášení


Právo - Pichrt Jan

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech

Autor: Jan Pichrt

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5
Tato kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky agenturního zaměstnávání vycházejícím v Nakladatelství C. H. Beck. Publikace se zabývá agenturním zaměstnáváním jak z pohledu agentur práce, tak z pohledu zaměstnavatelů – uživatelů, ke kterým jsou agenturní zaměstnanci přidělováni, přičemž cenné postřehy mohou z monografie čerpat i stávající či budoucí zaměstnanci agentur práce, ale i

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

Autor: Jan Pichrt

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci příslušných pasáží zákoníku práce, které v této oblasti rozhodně nelze označit za bezproblémové provedení příslušných

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Případové studie pracovněprávní

Autor: Jan Pichrt

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Případové studie pracovněprávní jsou zcela výjimečným knižním počinem, jak složením autorů, tak i svým obsahem i stylem. Autorský kolektiv pod vedením renomovaných a zkušených odborníků zahrnuje soudce NS, zkušené advokáty i akademiky.

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Autor: Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Počet pracovních sporů projednávaných před soudy v České republice po mnoho let vytrvale klesá, zatímco počty ostatních druhů civilních sporů stejně vytrvale rostou. Stejnou tendenci lze zaznamenat i na Slovensku. Pozoruhodný je též fakt, že čím méně těchto sporů soudy projednávají, tím déle jim jejich rozhodování trvá. Povrchní optimista by mohl dospět k závěru, že tato situace – nízký počet

Sleva 17 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem

Služební vztahy a výkon závislé práce

Autor: Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, který by měl oslovit odbornou veřejnost i praxi a přispět k vyvolání další potřebné diskuse o právních institutech státní služby. Z povahy věci, jelikož je v oblasti právní úpravy státní služby řada otázek diskusních, se názory autorů v mnohém různí.

Sleva 17 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Zákoník práce - Zákon o kolektivním vyjednávání: Praktický komentář

Autor: Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního řádu do tohoto data, budou nabývat účinnosti až v průběhu roku 2018 (v textu jsou tak zohledněny veškeré novely až po ty, provedené změnovým zákonem č. 310/2017 Sb., účinné od 1. 6. 2018).

Sleva 17 % z běžně ceny 1 295 Kč

Naše cena: 1 075 Kč

Skladem

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Autor: Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí předních odborníků na danou problematiku dává komplexní pohled na tyto zcela nové formy podnikání. Nechybí zde ani vazba

Sleva 17 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Zaměstnanecké participativní modely

Autor: Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí multidimenzionální pohled na tuto problematiku. Rozebírá aktuální otázky pracovního, občanského i obchodního práva

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Obrana pracovního práva/The Defence of Labour Law: Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc.

Autor: Jan Pichrt

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Profesor Miroslav Bělina celý svůj profesní život usiluje o rozvoj pracovního práva. Obor a jeho specifika trvale hájí na poli akademickém i legislativním. Knihou Obrana pracovního práva chce několik desítek domácích i zahraničních autorů vzdát hold dosavadnímu přínosu a významu profesora Běliny nejen pro obor pracovního práva. Editoři s radostí přivítali úctyhodné množství kvalitních příspěvků,

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o státní službě. Komentář

Autor: Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Právní stav komentáře je k 1. 4. 2020. Na knižní trh přichází 2. vydání komentáře, který již při první edici před 5 lety prokázal, že jeho autoři rozhodně nechtějí s výkladem „končit tam, kde začíná problém“. Osobní zkušenosti mnohých členů autorského kolektivu s aplikací zákona o státní službě (č. 234/2014 Sb.) „v terénu“ vedou k novým cenným postřehům a závěrům, prokazujícím neměnnost

Sleva 17 % z běžně ceny 2 495 Kč

Naše cena: 2 071 Kč

Skladem

Whistleblowing - minulost, přítomnost, budoucnost

Autor: Kolektiv autorů - Jakub Morávek,Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 % Novinka
Publikace se zabývá širšími aspekty problematiky právního zakotvení chráněného oznamování (nejen) v českém právním řádu v době, kdy se Česká republika musí spolu s ostatními unijními státy zhostit úkolu transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Z pojmu spíše neznámého (whistleblowing), se stává téma

Sleva 17 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Proměny odměny

Autor: Jan Pichrt

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 % Novinka
Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, tak ze segmentů netradičních, včetně otázek odměňování sportovců či odměňování přísedících. Jednotícím prvkem mnoha

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí