Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Pocty

Nejprodávanější v této kategorii

Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám

Autor: Bělina Miroslav (ed.)

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Profesor Petr Tröster představuje v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení nepřehlédnutelnou osobnost již po několik desetiletí. Je jistě obdivuhodné, že přes obtíže, které mu v minulém režimu ztěžovaly vědeckou práci, je jeho výzkumná a vědecká tvorba úctyhodná co do kvantity i kvality. Je spíše přívržencem moderní týmové práce, jíž se zúčastňuje jako vedoucí i jako spoluautor.

Sleva 15 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám

Autor: Jaroslav Fenyk

publisher: LexisNexis CZ s.r.o.

0 / 5
23 %
K významnému životnímu jubileu Prof. JUDr. Dagmar Císařové, DrSc., která patří mezi nejvýznamnější české právníky v oboru trestního práva a je pro své výjimečné odborné kvality uznávána právnickou veřejností u nás i v zahraničí, vydává Nakladatelství LexisNexis CZ sborník příspěvků šestnácti předních českých právníků, který sestavil Doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. Širokou tematiku, převážně z

Sleva 23 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatele

Vojtěch Cepl - Život právníka ve 20. století

Autor: Tomáš Němeček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Životopis jednoho z výrazných českých právníků vychází k prvnímu výročí jeho úmrtí.Profesor Právnické fakulty UK Vojtěch Cepl se v roce 1992 podílel na vzniku české ústavy a o rok později byl jmenován do prvního Ústavního soudu ČR. V roce 2007 ho reprezentativní anketa zařadila mezi deset intelektuálně nejvlivnějších tuzemských právníků.Autor životopisu, redaktor Lidových novin, mapuje – na

Sleva 16 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Paměti - Jean Monnet

Autor: Kolektiv autorů - Jean Monnet,překlad: Ort Alexandr

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Paměti významných osobností jsou vždy pro čtenáře velkým lákadlem v naději, že se dozví něco navíc ze zákulisí mezinárodního dění. Mohou však být i nesmírně cenným pramenem hlubšího studia, neboť mnohdy doplňují to, co je možno poznat ze studia oficiálních publikovaných dokumentů a vědeckých prací historiků. Třebaže paměti jedné osobnosti je jen málokdy možné označit za obraz dějin vlastního

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Oceňování služebností: Teorie a praxe

Autor: Kolektiv autorů - Jakub Hanák,Kristýna Kuhrová,Jan Sedláček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Přinášíme vám ucelenou publikaci zabývající se otázkou ocenění služebností, která byla vždy velmi citlivou záležitostí a na kterou existuje mnoho názorů a pohledů. Snahou autorů je poskytnout všem subjektům (zejména pracovníkům územně samosprávných celků, organizačních složek státu a energetických společností), kteří budou uzavírat smlouvu o zřízení služebnosti, vodítka pro určení náhrady, kterou

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Naděje právní vědy. Býkov 2006

Autor: Bednář Václav (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je výstupem z mezinárodní právní konference uspořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni za účelem prezentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými právními odvětvími. Vystoupila na ní řada účastníků z různých kateder všech právnických fakult České republiky a Slovenské republiky i z Ústavu státu a práva AV ČR v

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

K odkazu Jaroslava Kallaba

Autor: Machalová Tatiana (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sborník prací věnovaný odkazu Jaroslava Kallaba vznikl na základě semináře, který pořádaly u příležitosti 65. výročí jeho úmrtí katedry právní teorie a trestního práva Právnické fakulty v Brně. Sborník je tematicky rozdělen do pěti částí. První dvě části jsou věnovány významu Kallabova pojetí práva a právní vědy pro současné právní myšlení. Třetí část se zabývá aktuálními otázkami

Naše cena: 20 Kč

Skladem u dodavatele

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
"Sborník je výstupem ze ""Setkání zástupců kateder právních dějin právnických fakult z ČR a SR"", které ve dnesch 21. až 23. září 2006 uspořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Konference se zúčastnili právní historikové z Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci, Trnavské univerzity, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Jánu Gronskému

Autor: Jirásek Jiří (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Vědecká osobnost Jána Gronského je obtížně definovatelná pouhým zařazováním do oborů historie, politologie, ústavního práva, žurnalistiky. Encyklopedické znalosti Jána Gronského jsou zcela „kosmopolitní“ a „československé“. Dokonalý dokumentarista nemá konkurenci v pohledu na události II. světové války a čs. vývoje po válce a vůbec. Znalec politických poměrů Československa a České republiky

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Stanislav Balík se narodil 15. února 1928 v obci Morašice okres Moravský Krumlov. Obecnou školu navštěvoval od roku 1934 již v Brně – Slatině. Ve studiích pak pokračoval na reálném gymnáziu v Brně. Zdejší studia však musel vzhledem k nacistickým zásahům vůči českému školství přerušit a od srpna 1944 pracoval v průmyslovém provozu. Maturoval pak jako tzv. repatriant až v roce 1947.Po dokončení

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromé právo na cestě

Autor: Kolektiv autorů - Havel Bohumil,Pihera Vlastimil (eds.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Karel Eliáš patří k nejvýznamnějším autoritám v oblasti českého soukromého práva. Sborník „Soukromé právo na cestě“, vydávaný při příležitosti jeho 55. narozenin, obsahuje celkem 29 původních esejí vztahujících se k soukromému právu, jejichž záběr osciluje od analýzy aktuálních problémů, jimž čelí současná právní praxe, až po právně filozofické úvahy o podstatě některých aspektů soukromého práva.

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Naděje právní vědy. Býkov 2010

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného na Zámeckém statku Býkov.

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Antonínu Kandovi

Autor: Vostrá Lenka

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sborník je vydáván u příležitosti jubilejních 75. narozenin prof. JUDr. Antonína Kandy, DrSc. Publikace je nejen připomínka Kandova krásného životního jubilea, ale i projevem ocenění Kandova životního díla a vlastně tak trochu i poděkováním Kandových kolegů a žáků za ně.

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám

Autor: Štenglová Ivana (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha je poctou Miloši Tomsovi k jeho 80. narozeninám. Obsahuje příspěvky významných kapacit z oboru: J.Barák, M.Bartošíková, M.Boháček, S.Černá, J.Dědič, T.Doležil, J.Dvořák, T.Dvořák, K.Eliáš, F.Faldyna, B.Havel, J.Hejda, K.Kalesná, M.Kolaříková, Z.Kovařík, Z.Kučera, L.Lochmanová, J.Macek, K.Macek, J.Oehm, O.Ovečková, S.Plíva, J.Pokorná, T.Richter, J.Suchoža, I.Štenglová, I.Telec, H.Válková,

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Viktor Knapp - Vědecké dílo v proměnách času

Autor: Aleš Gerloch (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
V prosinci 2013 uplynulo sto let od narození předního českého a československého právního vědce profesora Univerzity Karlovy JUDr., PhDr., dr. h. c. mult. Viktora Knappa, DrSc., akademika Československé akademie věd (1913–1996). Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta společně s Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky uspořádaly mezinárodní vědeckou konferenci, věnovanou jeho

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele

Právnický Olymp - Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kysela, Kristina Blažková, Jan Chmel, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Vývoj soudní moci během 20. století vyvrátil teze o její malé politické relevanci, formulované v 18. století. Podle některých pozorovatelů vyvrátil i jiné dobové postřehy o její nejmenší nebezpečnosti, srovnáme-li ji s mocemi dalšími. Ať už o tom soudíme cokoliv, evidentní je, že soudní moc začala být zkoumána nejen co do výsledků své činnosti v komentářích soudních rozhodnutí, ale také jako

Sleva 16 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Pocta Karlu Schellemu k 60.narozeninám

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Tato kniha je svým obsahem, rozsahem i strukturou poněkud neobvyklá. Zcela se vymyká obdobným poctám a sborníkům k jubileu akademických pracovníků. Docent Karel Schelle působil a působí nejen na právnických fakultách, ale také zároveň na vysokých školách ekonomického a manažerského zaměření. Toto se projevilo i ve struktuře tohoto sborníku. Základem a nejširší částí jsou příspěvky právních

Sleva 15 % z běžně ceny 1 300 Kč

Naše cena: 1 105 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele