Registrace | Přihlášení


Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vzory smluv dle NOZ II.

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Obecné otázky smluvního práva, Smlouvy o převedení věci do vlastnictví jiného, Smlouvy o přenechání věci k užívání jinému, Schovací smlouvy, Smloiuvy příkazního typu, Smlouvy o přepravě, Pojištění, Dílo, Smlouvy o dispozicích s peněžními prostředky, Smlouvy sdružovací, Smlouvy ostatní - k publikaci je přibalováno zdarma CD se vzormi smluv, publikace byla zpracována podle právního stavu účinného

Sleva 29 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Podnikáme bezpečně a ekonomicky bez chyb, pokut a penále - bez chyb, pokut a penále

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
14 %
Zajištění dalších podmínek BOZP, Ochrana zdraví, Ochrana osobních údajů nově, Inspekce práce, Vnitřní předpisy, Pracovní úrazy, Záznamy o úrazech, Odpady, Obaly nově...

Sleva 14 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Stavíme bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
* Stavební povolení, * Územní rozhodnutí, * Kolaudační rozhodnutí, * Smlouva o dílo, * Projektová dokumentace, * Provedení díla.

Sleva 29 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Zákony I A/2019 - úplné znění - daňový řád, daň z příjmů, DPH, spotřební daně

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Daňový řád, Daně z příjmů, Silniční daň, Daň z přidané hodnoty, Spotřební daně, Hazardní hry, Daň z nemovitosti, Celní zákon, rozpočtová pravidla, Finanční správa ĎR, Evidence tržeb.

Sleva 29 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Zákony I B/2019 - úplné znění - účetnictví, živnostenské podnikání, autorské právo, platební styk

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Účetnictví, Zákon o cenách, ČÚS, živnostenské podnikání, autorské právo, platební styk, oceňování majetku, archivnictví a spisová služba.

Sleva 29 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Zákony II A/2019 - úplné znění - insolvenční zákon, občanský zákon, exekuční řád

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Insolvenční zákon, občanský zákoník, exekuční řád, občanský soudní řád, obchodní korporace, insolvenční řízení, regulace reklamy

Sleva 29 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Zákony III A/2019 - úplné znění - zákoník práce, ochrana osobních údajů, zaměstnanost

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Zákoník práce, ochrana osobních údajů, plat a odměny, požární ochrana, zaměstnanost, ochrana zaměstnanců, veřejné zdraví, bezpečnost práce.

Sleva 29 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Zákony III B/2019 - úplné znění - nemocenské pojištění, sociální služby, zdravotní pojištění

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, životní minimum, zdravotnická dokumentace, důchodové pojištění, sociální služby.

Sleva 29 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Zákony IV/2019 - úplné znění - stavební zákon, katastrální zákon, zákon o vyvlastnění

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Stavební zákon, autorizovaní inspektoři, dokumentace staveb, katastrální zákon - vyhláška, technické požadavky na stavby, zákon o vyvlastnění, veřejné zákazky.

Sleva 29 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Sleva 29 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Zákoník práce s komentářem – úplné znění po novele – s komentářem, judikaturou, nařízeními a…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Zákoník práce - úplné znění zákona, platové poměry státních zaměstnanců, platový tarif, platový stupeň, zvláštní příplatek, platové poměry zaméstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída, kvalifikační předpoklady, katalog prací ve veřejných službách a správě

Sleva 29 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Školský zákon s komentářem - Zaměstnávání, BOZP, Vyhlášky

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Oblast školství prošla poslední dobou výraznými legislativními změnami. Důležitou část z nich přinášíme komplexně v praktickém formátu v jedné publikaci. Aktuální znění školského zákona s komentářem, zákony a vyhlášky zabezpečující

Sleva 29 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

AKTUALIZACE I/3 - Úplné znění po novele: Zákon o daních z příjmů, Zákon o dani z hazardních her,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Úplné znění zákonů po poslední novele: •o daních z příjmů •o dani z hazardních her •o DPH •o spotřebních daních •celní zákon •daňový řád •o Finanční správě České republiky Anotace: Daně z příjmů Stěžejným tématem novely zákona o daních

Sleva 29 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Zákoník práce - po poslední novele 2019, Zákon o zaměstnanosti

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Nová právní úprava ruší karenční dobu u zaměstnanců v pracovním poměru a u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr obsaženou v zákoníku práce. Důvodem je faktický dopad na zaměstnance s nízkými

Sleva 29 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

DPH a Daňový řád 2019 - úplné znění po posledních novelách

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Publikace DPH a daňový řád se hloubkově věnuje úplnému znění Zákona o Dani z přidané hodnoty po novelách z roku 2019 včetně těch vydaných Evropskou unií a lokalizovaných pro naši republiku. Titul obsahuje tyto témata: •územní působnost •místo plnění •dodání zboží •daňový doklad •vrácení zboží •kontrolní hlášení •správce daně •daňová kontrola •elektronické doručování •placení daní •registrační

Sleva 29 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

GDPR - Zákon o zpracování osobních údajů (nový zákon, úplné znění 2019) – Inspekce práce,…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Nový zákon, zákon o zpracování osobních údajů v nejbližších dnech nahradí zákon o ochraně osobních údajů a bude s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) u nás do budoucna základním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů. Zákon o

Sleva 29 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

1000 řešení 6-8/2019 - Insolvenční zákon, Cestovní náhrady, OSVČ a snížení záloh ve zdravotním…

Autor: Petr Taranda

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Publikace 1000 řešení formou dotazů a odpovědí radí při problémových otázkách z odborné praxe a upozorňuje na aktuální změny zákonů. Autoři jsou renomovaní odborníci dané oblasti. Za každou kapitolou je uvedení odkaz na použité zákony a příspěvky, Insolvenční zákon ukládá dlužníkovi, který je PO anebo FO – podnikatelem –, povinnost, aby poté, co se dozvěděl o svém úpadku, podal insolvenční

Sleva 29 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

AKTUALIZACE I/4 - Úplné znění zákonů po novele: Archivnictví a spisová služba, finanční správa ČR,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Aktualizace I/4 - Úplné znění po novele: Archivnictví a spisová služba, Finanční správa ČR, Daňový řád Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Úplné znění zákonů po poslední novele: - archivnictví a spisová služba - finanční správa ČR - daňový řád Hlavním cílem novely zákona

Sleva 29 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

AKTUALIZACE II/2 - Úplné znění zákonů po novele: Trestní řád, Zákon o policii ČR, Soudní řad správní

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Aktualizace II/2 - Úplné znění po novele: Trestní právo, Policie ČR, Soudní řád správní, Notářský řád Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele a upozornění na změnu ve třech dalších zákonech. Změny v zákonech jsou přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Úplné znění zákon po poslední novele: - Trestní řád - Zákon o Policii České republiky - Soudní řád správní - Notářský

Sleva 29 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

AKTUALIZACE III/2 - Úplné znění zákonů po novele: Zpracování osobních údajů, Nemocenské pojištění,…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
29 %
Aktualizace III/2 - Úplné znění po novele: Zákon o zpracování osobních údajů, o platových poměrech státních zaměstnanců, Organizace a provádění sociálního zabezpečení, Nemocenské pojištění, Veřejné zdravotní pojištění, Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny

Sleva 29 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 63 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí