Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Zákony I/2016 - Daně z příjmu...

publisher: Poradce

0 / 5
18 %
Daně z příjmů, Zákon o rezervách, daňový řád, silniční daň, zákon o účetnictví, živnostenský zákon, autorský zákon, daň z přidané hodnoty

Sleva 18 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Vzory smluv dle NOZ II.

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Obecné otázky smluvního práva, Smlouvy o převedení věci do vlastnictví jiného, Smlouvy o přenechání věci k užívání jinému, Schovací smlouvy, Smloiuvy příkazního typu, Smlouvy o přepravě, Pojištění, Dílo, Smlouvy o dispozicích s peněžními prostředky, Smlouvy sdružovací, Smlouvy ostatní - k publikaci je přibalováno zdarma CD se vzormi smluv, publikace byla zpracována podle právního stavu účinného

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Podnikáme bezpečně a ekonomicky - bez chyb, pokut a penále

publisher: Poradce

0 / 5
18 %
Zajištění dalších podmínek BOZP, Ochrana zdraví, Ochrana osobních údajů nově, Inspekce práce, Vnitřní předpisy, Pracovní úrazy, Záznamy o úrazech, Odpady, Obaly nově...

Sleva 18 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Stavíme bez chyb, pokut a penále

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
- Stavební povolení,

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Provoz na pozemních komunikacích 2018 - Zákon a prováděcí vyhláška

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Zákon o provozu na pozemních komunikách a Vyhláška, kterou se provádejí pavidla silničního proovzu. Aktuální znění zákona a vyhlášky s barevným vyobrazením dopravních značek, světelných signálů, výstražných oděvů a pokynů policistů v praktickém formátu A6 z edice Zák§ny do kapsy.

Sleva 32 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

Školský zákon - Vyhlášky po novelách

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Zákony 2019 I. část A

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Daňový řád, Daně z příjmů, Silniční daň, Daň z přidané hodnoty, Spotřební daně, Hazardní hry, Daň z nemovitosti, Celní zákon, rozpočtová pravidla, Finanční správa ĎR, Evidence tržeb.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony 2019 I. část B

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Účetnictví, Zákon o cenách, ČÚS, živnostenské podnikání, autorské právo, platební styk, oceňování majetku, archivnictví a spisová služba.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony 2019 II. část A

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Insolvenční zákon, občanský zákoník, exekuční řád, občanský soudní řád, obchodní korporace, insolvenční řízení, regulace reklamy

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony 2019 III. část A

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Zákoník práce, ochrana osobních údajů, plat a odměny, požární ochrana, zaměstnanost, ochrana zaměstnanců, veřejné zdraví, bezpečnost práce.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony 2019 III. část B

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, životní minimum, zdravotnická dokumentace, důchodové pojištění, sociální služby.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony 2019 IV.

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Stavební zákon, autorizovaní inspektoři, dokumentace staveb, katastrální zákon - vyhláška, technické požadavky na stavby, zákon o vyvlastnění, veřejné zákazky.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony 2019 V.

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Kraje, obce, územní celky, organizace veřejné správy, ochrana osobních údajů, školský zákon, vysoké školy, poskytování dotací, přístup k informacím.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony 2019 VI.

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Životní prostředí, ochrana ovzduší, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon, vodní a lesní zákon, energetická náročnost budov.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Občanský zákoník I.

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Předprodej
Občanský zákoník obsahuje zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem, týkající se rodinného práva a absolutního majetkového práva.

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Předobjednávka

Občanský zákoník II.

publisher: Poradce

0 / 5
32 % Předprodej
Obsahuje témata: Relativní majetková práva, závazkové právo, ustanovení společná, ustanovení přechodná, závěrečná.

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Předobjednávka

Povinnosti zaměstnavatela

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Sleva 32 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Zákoník práce komentář - Zaměstnávání

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Zákoník práce - úplné znění zákona, platové poměry státních zaměstnanců, platový tarif, platový stupeň, zvláštní příplatek, platové poměry zaméstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída, kvalifikační předpoklady, katalog prací ve veřejných službách a správě.

Sleva 32 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Školský zákon s komentářem - Zaměstnávání

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Školský zákon - úplné znění zákona

Sleva 32 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Ústava České republiky - Listina základních práv a svobod, Zákon o volbě prezidenta republiky

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Ústava České republiky č. 1/1993 Sb, Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).

Sleva 32 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 54 Kč

SklademPřihlášení uživatele