Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zákony I/2016 - Daně z příjmu...

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
18 %
Daně z příjmů, Zákon o rezervách, daňový řád, silniční daň, zákon o účetnictví, živnostenský zákon, autorský zákon, daň z přidané hodnoty

Sleva 18 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Vzory smluv dle NOZ II.

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Obecné otázky smluvního práva, Smlouvy o převedení věci do vlastnictví jiného, Smlouvy o přenechání věci k užívání jinému, Schovací smlouvy, Smloiuvy příkazního typu, Smlouvy o přepravě, Pojištění, Dílo, Smlouvy o dispozicích s peněžními prostředky, Smlouvy sdružovací, Smlouvy ostatní - k publikaci je přibalováno zdarma CD se vzormi smluv, publikace byla zpracována podle právního stavu účinného

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Podnikáme bezpečně a ekonomicky bez chyb, pokut a penále - bez chyb, pokut a penále

publisher: Poradce

0 / 5
18 %
Zajištění dalších podmínek BOZP, Ochrana zdraví, Ochrana osobních údajů nově, Inspekce práce, Vnitřní předpisy, Pracovní úrazy, Záznamy o úrazech, Odpady, Obaly nově...

Sleva 18 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Stavíme bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
* Stavební povolení, * Územní rozhodnutí, * Kolaudační rozhodnutí, * Smlouva o dílo, * Projektová dokumentace, * Provedení díla.

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Provoz na pozemních komunikacích - Zákon a prováděcí vyhláška

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Zákon o provozu na pozemních komunikách a Vyhláška, kterou se provádejí pavidla silničního proovzu. Aktuální znění zákona a vyhlášky s barevným vyobrazením dopravních značek, světelných signálů, výstražných oděvů a pokynů policistů v praktickém formátu A6 z edice Zák§ny do kapsy.

Sleva 32 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

Školský zákon - vyhlášky po novelách - Vyhlášky po novelách

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Zákony I A/2019 - úplné znění - daňový řád, daň z příjmů, DPH, spotřební daně

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Daňový řád, Daně z příjmů, Silniční daň, Daň z přidané hodnoty, Spotřební daně, Hazardní hry, Daň z nemovitosti, Celní zákon, rozpočtová pravidla, Finanční správa ĎR, Evidence tržeb.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony I B/2019 - úplné znění - účetnictví, živnostenské podnikání, autorské právo, platební styk

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Účetnictví, Zákon o cenách, ČÚS, živnostenské podnikání, autorské právo, platební styk, oceňování majetku, archivnictví a spisová služba.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony II A/2019 - úplné znění - insolvenční zákon, občanský zákon, exekuční řád

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Insolvenční zákon, občanský zákoník, exekuční řád, občanský soudní řád, obchodní korporace, insolvenční řízení, regulace reklamy

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony III A/2019 - úplné znění - zákoník práce, ochrana osobních údajů, zaměstnanost

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Zákoník práce, ochrana osobních údajů, plat a odměny, požární ochrana, zaměstnanost, ochrana zaměstnanců, veřejné zdraví, bezpečnost práce.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony III B/2019 - úplné znění - nemocenské pojištění, sociální služby, zdravotní pojištění

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, životní minimum, zdravotnická dokumentace, důchodové pojištění, sociální služby.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony IV/2019 - úplné znění - stavební zákon, katastrální zákon, zákon o vyvlastnění

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Stavební zákon, autorizovaní inspektoři, dokumentace staveb, katastrální zákon - vyhláška, technické požadavky na stavby, zákon o vyvlastnění, veřejné zákazky.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony V/2019 – úplné znění – organizace veřejné správy, ochrana osobních údajů, školský zákon

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Kraje, obce, územní celky, organizace veřejné správy, ochrana osobních údajů, školský zákon, vysoké školy, poskytování dotací, přístup k informacím.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zákony VI/2019 - úplné znění - životní prostředí, ochrana ovzduší, zákon o odpadech, energetický…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Životní prostředí, ochrana ovzduší, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon, vodní a lesní zákon, energetická náročnost budov.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Sleva 32 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Zákoník práce s komentářem – úplné znění po novele – s komentářem, judikaturou, nařízeními a…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Zákoník práce - úplné znění zákona, platové poměry státních zaměstnanců, platový tarif, platový stupeň, zvláštní příplatek, platové poměry zaméstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída, kvalifikační předpoklady, katalog prací ve veřejných službách a správě

Sleva 32 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Školský zákon s komentářem - Zaměstnávání, BOZP, Vyhlášky

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Oblast školství prošla poslední dobou výraznými legislativními změnami. Důležitou část z nich přinášíme komplexně v praktickém formátu v jedné publikaci. Aktuální znění školského zákona s komentářem, zákony a vyhlášky zabezpečující

Sleva 32 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Ústava České republiky č. 1/1993 Sb, Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Sleva 32 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Zákony II B/2019 - úplné znění - trestní zákoník, trestní řád, policejní sbor, správní řád

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
Trestní zákoník, trestní řád, střelné zbraně a střelivo, odpovědnost za přestupky, policejní sbor, správní řád, advokacie, notářský řád, náklady řízení, zvláštní řízení soudní.

Sleva 32 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Poradce 5-7/2019 - Trestní zákoník a trestní řád

Autor: Jan Engelmann

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
•Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník s komentářem •Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Trestní zákoník zakotvuje, které chování je trestné i to jak za něj může být pachatel potrestán. Trestní zákoník je členěn na obecnou a zvláštní část. Obecná část stanoví působnost trestního zákoníku a obsahuje ustanovení, která jsou společná všem či více trestným činům: vymezuje

Sleva 32 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 265 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí