Registrace | Přihlášení


Pracovní právo, sociální zabezpečení

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech

Autor: Pichrt Jan

publisher: C. H. Beck

4.5 / 5
Tato kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky agenturního zaměstnávání vycházejícím v Nakladatelství C. H. Beck. Publikace se zabývá agenturním zaměstnáváním jak z pohledu agentur práce, tak z pohledu zaměstnavatelů – uživatelů, ke kterým jsou agenturní zaměstnanci přidělováni, přičemž cenné postřehy mohou z monografie čerpat i stávající či budoucí zaměstnanci agentur práce, ale i

Naše cena: 790 Kč

Skladem

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2013

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Andraščíková Mária

publisher: Anag

3.3 / 5
Ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších téměř 40 základních právních předpisů z oblasti pracovního práva, který v loňském roce připravil osvědčený tým autorů v návaznosti na rozsáhlou novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb., přináší v novém upraveném vydání nejen další komentáře reagující na dílčí změny v právní úpravě pracovněprávních vztahů, které nastaly v

Sleva 3 % z běžně ceny 919 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny 2. díl

Autor: Randlová Nataša

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Tato publikace vznikla jako již druhý soubor odpovědí na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů, zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz. Vybráno bylo stejně jako v předchozím vydání této publikace 50 otázek, které se v advokátní praxi v oboru pracovního práva nejčastěji vyskytují. Záměrem této publikace je poskytnout praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní

Sleva 17 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovnělékařské služby - Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

Autor: Kolektiv autorů - Tuček Milan,Šubrt Bořivoj

publisher: Anag

0 / 5
19 %
Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. je stále vzbuzuje četné nejasnosti mezi zaměstnavateli, ale i lékaři. To se týká i významných novel těchto právní předpisů z roku 2017. Blíže k obsahu publikace Autoři pojímají problematiku pracovnělékařských služeb komplexně.

Sleva 19 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 2019

Autor: Hloušková Pavla

publisher: Anag

0 / 5
12 %
Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých legislativních změn v zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisech, k nimž došlo v uplynulém roce 2018, a to

Sleva 12 % z běžně ceny 979 Kč

Naše cena: 862 Kč

Skladem

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Autor: Šubrt Bořivoj

publisher: Anag

0 / 5
21 %
Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby skončení pracovního poměru s praktickými poznámkami pro zaměstnavatele, jak tyto způsoby skončení využít (například jak propustit zaměstnance, který porušuje své povinnosti nebo má

Sleva 21 % z běžně ceny 409 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov

Autor: Barancová Helena

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj predmetom úpravy medzinárodného pracovného práva, práva Rady Európy, ako aj pracovného práva Európskej únie. Autorka analyzuje jednotlivé základné

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí – GDPR, Zákoník práce (2019)

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
11 %
Publikace 100 otázek a odpovědí GDPR a zákoník práce byla sestavena renomovanými autory, kteří se v ní hloubkově věnují novému zákonu o GDPR a zákoníku práce, včetně řešení na otázky zaměřené na tyto oblasti. Titul obsahuje tyto témata: •chráněný zájem •informační povinnost •pověřenec •mlčenlivost •identifikace osoby •ochrana osobních údajů •dozorový úřad •mzda •rozvrh pracovní

Sleva 11 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení před českými soudy. Též z tohoto důvodu může být pro tuzemskou legislativu i aplikační praxi zajímavé srovnání, jak se s ní nakládá v jiných členských státech Evropské unie, které mají s

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Zákoník práce s komentářem – úplné znění po novele – s komentářem, judikaturou, nařízeními a…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
28 %
Zákoník práce - úplné znění zákona, platové poměry státních zaměstnanců, platový tarif, platový stupeň, zvláštní příplatek, platové poměry zaméstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída, kvalifikační předpoklady, katalog prací ve veřejných službách a správě

Sleva 28 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Sleva 27 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

publisher: Anag

0 / 5
16 %
Abecedně řazený výklad téměř 400 hesel z oblasti BOZP si za 18 let vydobyl nenahraditelné místo v odborné literatuře u všech, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Problematika BOZP od A do Z – podrobně a prakticky Tato příručka čtenářům umožňuje rychlou orientaci v pojmech, institutech, orgánech, právech a povinnostech různých subjektů v oblasti BOZP a slouží k získání

Sleva 16 % z běžně ceny 639 Kč

Naše cena: 535 Kč

Skladem

Sbírka klauzurních prací z pracovního práva

Autor: Bezouška Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Publikace obsahuje soubor klauzurních prací, které byly zadány na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci předmětu pracovního práva. Jednotlivá zadání klauzurních prací mapují vybrané stěžejní oblasti individuálního a kolektivního pracovního práva a umožňují studentům praktické ověření znalostí nabytých studiem. Ke každé klauzurní práci je vypracováno komplexní řešení, které

Sleva 16 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce

publisher: C. H. Beck

0 / 5
„Tato monografie představuje v českém prostředí jedinečnou odbornou publikaci. Fundované teoretické základy ekonomie trhů práce vystavěné na principech neoklasické ekonomie doplňují statistická data uspořádaná do tabulek a názorných grafů. Ozvláštněním textu jsou úryvky odborných článků renomovaných světových autorů, jakož i poukazy na vlastní původní výzkumy autorky, které diskutovanou

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se nevyhýbá ani problematickým bodům právní úpravy a pokouší se na ně nalézt praktické odpovědi. Rozebrány jsou konkrétní

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Zákoník práce: Komentář

Autor: kolektiv autorů

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Publikace reaguje na nejnovější změny pracovního práva včetně dopadů soukromoprávní rekodifikace. Nová koncepce komentování zaručuje přehlednější a stručnější komentář, aniž by došlo k redukci věcného obsahu výkladu. Komentář není teoretickým pojednáním, ale praktickým textem zabývajícím se

Naše cena: 1 990 Kč

Skladem

Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii

Autor: Chvátalová Iva

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
11 % Sleva
Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo v nemocenském, zdravotním a důchodovém pojištění a také v nepojistných systémech sociálního zabezpečení, tedy státní sociální podpoře a sociální pomoci. Obsažena je i stručná informace o doplňkovém

Sleva 11 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem u dodavatele

Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku

Autor: Petríková Lucia

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 % Sleva
Cieľom monografie je objasnenie podstaty veku ako diskriminačného dôvodu v systéme pracovného práva, s dôrazom na zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku. Súčasťou tejto vedeckej práce je aj dôkladná analýza zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch (zásada zákazu diskriminácie). Uvedená zásada sa v práve Európskej únie považuje za všeobecný a centrálny

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Právo sociálního zabezpečení

Autor: Koldinská Kristina

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze celého systému, bylo nově koncipováno pojednání o pramenech práva sociálního zabezpečení a přidána kapitola o

Naše cena: 850 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o vyvlastnění

publisher: C. H. Beck

0 / 5
První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V neposlední řadě je věnována pozornost i problematice vyvlastnění v mezinárodním kontextu. Komentář je určen především

Naše cena: 690 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele