Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Praktické příručky

Nejprodávanější v této kategorii

Základní práva

Autor: Kolektiv autorů - Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, M. Tomoszek, J. Jirásek, O. Svaček

publisher: Nakladatelství Leges

4.8 / 5
20 %
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv.

Sleva 20 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Právo v síti - Průvodce právem na internetu

Autor: Kolektiv autorů - Donát,Tomíšek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

5 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

Autoškola 2017

Autor: Matěj Barták

publisher: Plot

4.5 / 5
26 %
Nejaktuálnější učebnice na trhu. Pravidla, značky, testy, základy bezpečné jízdy, zkrátka vše co potřebujete k hladkému a bezproblémovému absolvování autoškoly včetně závěrečné zkoušky.

Sleva 26 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva (4. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Michal Spirit, kol.

publisher: Aleš Čeněk

3.6 / 5
Doprava zdarma
Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Odůvodnění civilního rozsudku (2. aktualizované vydání)

Autor: Pavel Vrcha

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech. Každé odůvodnění je totiž odbornou vizitkou soudce a zrcadlem jeho právních úvah, které dominují při rozhodování ve věci.

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Katastr a nemovitosti, 2. vydání

Autor: Baudyš Petr

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Již druhé, aktualizované vydání publikace poskytuje čtenáři obraz o celé šíři problémů vztahujících se k právním vztahům k nemovitostem a ke katastru nemovitostí. Seznámí čtenáře s historií právních vztahů k nemovitostem, se současnou právní úpravou i s možným budoucím vývojem v této oblasti. Jsou zde uvedeny odpovědi na praktické otázky z katastrálního práva, občanského práva, z práva o

Sleva 10 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení

Autor: Hamul'áková Klára

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Publikace se věnuje uplatnění zásady koncentrační v civilním soudním řízení a institutům souvisejícím s touto problematikou. Jejím cílem je analýza nové právní úpravy této oblasti, zavedené souhrnnou novelou občanského soudního řádu (zák. č. 7/2009 Sb.) včetně jejího kritického zhodnocení a návrhů de lege ferenda. Základní otázkou, na niž tato práce v závěru přináší odpověď, je, zda současná

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Autor: Jiří Duba

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Analýza dat z dotazníkových šetření

Autor: Hana Řezanková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
19 %
Kniha si klade za cíl usnadnit odborníkům vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí statistických metod. Na příkladu konkrétních průzkumů se čtenář seznámí s přípravou dotazníku, popisem datového souboru, vyhodnocením odpovědí na jednotlivé otázky a zjišťováním vztahů mezi odpověďmi.

Sleva 19 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

První právní pomoc

Autor: Helena Válková

publisher: Alfom

0 / 5
30 %

Sleva 30 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů

Autor: Kolektiv autorů - Sokol Miloš,Vorel František,Dobiáš Martin,Vojtíšek Tomáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Lékařská posudková, či v širším významu expertní činnost, je nedílnou součástí léčebné a preventivní činnosti prakticky všech lékařských oborů. Kniha pojednává o historickém vývoji a aktuálním stavu posudkové činnosti při odškodňování úrazů, která v posledních letech doznala významných změn. Pro lékaře, a nejen pro ně, může být současný stav v této oblasti velmi nepřehledný. Publikace je určena

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Nové právo k povrchu

Autor: Pavel Petr

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem u dodavatele

Předběžná opatření v civilním řízení

Autor: Vít Hrnčiřík

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

Oceňování podniků v právní praxi

Autor: Petr Zima

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana osobnosti v common law a českém právu

Autor: Eva Ondřejová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Kniha představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systému common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která dosud nebyla zpracována pro potřeby české odborné veřejnosti. Věnuje se také úpravě ochrany osobnosti v českém právním řádu jako představiteli kontinentálního systému práva. Problematika je uváděna na klíčové judikatuře vedoucí k ukotvení

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi (3. vydání)

Autor: Tomáš Neugebauer

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo společnosti. Jedná se o zásadní proces systémového přístupu k zajištění BOZP, který nikdy není ukončen a ke kterému je nutné se neustále vracet.

Sleva 19 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Manipulace se zbraní - Pro žadatele o zbrojní průkaz

Autor: Jan Komenda

publisher: Legraf s.r.o.

0 / 5
28 %
Autor působí jako pedagog na Univerzitě obrany v Brně. Jako zkušební komisař přezkoušel během své dlouholeté praxe několik tisíc žadatelů o zbrojní průkaz. V brožuře je přehledně zachycen celý průběh praktické části zkoušky spolu s názornou obrazovou částí (celkem 53 obrázků). V příloze je uveden oficiální zkušební řád zkoušky. Brožura čtenáři poskytuje možnost osvojit si správné návyky pro

Sleva 28 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Praktická příručka GDPR pro Správce, Zpracovatele a Pověřence ochrany osobních údajů

Autor: Kolektiv autorů - František Nonnemann, Vít Lidinský, David Mašín

publisher: Klika

0 / 5
28 %
Kniha je pomůckou pro běžnou činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů či dalších zaměstnanců odpovědných za zpracování osobních údajů. Najde uplatnění jak v soukromých společnostech, které zpracovávají větší objemy dat (IT, finanční služby, telekomunikace, energetický sektor, zdravotnictví atd.), tak i ve veřejné správě a samosprávě, která je povinna Pověřence jmenovat.

Sleva 28 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Elektronické právní jednání

Autor: Vojtěch Kment

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Připravujeme dotisk Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou eIDAS. Jde zejména o prostý a kvalifikovaný elektronický podpis fyzických osob a

Sleva 19 % z běžně ceny 745 Kč

Naše cena: 603 Kč

Skladem

Klíč k soudní síni (2., aktualizované vydání)

Autor: Jaromír Jirsa

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, zamýšlenou původně pro začínající soudce a advokáty a adepty těchto profesí, ale ukázala se jako velmi přínosný

Sleva 19 % z běžně ceny 847 Kč

Naše cena: 686 Kč

Skladem

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Autor: Petra Kamínková

publisher: Bova Polygon

0 / 5
19 %
Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu.

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Směnka v soudním řízení

Autor: Radim Chalupa

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěch v řízení.

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Identifikační genetika v právní praxi

Autor: Jiří Kožina

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

COLREG - Komentovaná pravidla

Autor: Tim Bartlett

publisher: IFP Publishing

0 / 5
28 %
COLREG je zkratka pro mezinárodní pravidla pro zabránění námořním nehodám, tato pravidla jsou platná pro všechna plavidla na moři a závazná pro jejich kapitány. Kapitáni mohu vyplout na moře se špatnou znalostí počasí, nemusí mít znalosti závodního jachtaře při práci s plachtami, ale bezpodmínečně musí znát pravidla předností lodí, denní i noční značení lodí a nebezpečných míst a mnoho dalšího.

Sleva 28 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 215 Kč

SklademPřihlášení uživatele