Registrace | Přihlášení


Praktické příručky

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základní práva

publisher: Nakladatelství Leges

4.6 / 5
18 %
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a

Sleva 18 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 615 Kč

Skladem

Právo v síti - Průvodce právem na internetu

Autor: Josef Donát

publisher: C. H. Beck

5 / 5
V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na sledování platné právní úpravy. Není tak vždy snadné si uvědomit veškeré důsledky našeho počínání na internetu a

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Nemovité věci v podnikání

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
12 %
Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. Ve všech uvedených případech se podnikatelé

Sleva 12 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi

Autor: Michal Lalík

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Každý jistě ví, jak je sousedské soužití složité a jak nesnadné je řešení možných konfliktů v sousedské sféře. Je potřeba si vždy uvědomit a mít na zřeteli, že sousedské spory i jejich řešení jsou zcela specifické. To platí i pro sousedské spory ve stavební oblasti. Publikace věnována právě této oblasti je rozdělena na tři hlavní části. První je věnována tzv. stěžovateli. Stěžoval je osoba,

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Jak vyzrát na exekuce - Jak se zachovat - Jak se zachovat při exekuci a co dělat, když nemáte peníze

Autor: Martin Ježek

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
21 %
Říká se, že člověk by měl v životě zkusit všechno. Pravdou však je, že o něco vůbec nestojíme a spíše právě naopak bychom se některým věcem či dějům nejraději vyhnuli. Mezi ně jistě patří i exekuce, tedy zabavení dlužníkova majetku. V publikaci se dozvíte, jak se nejlépe zachovat, když je exekuce nevyhnutelná, a co dělat, když se vám kvůli exekuci udělá v peněžence „průvan“. Samozřejmě také

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Specifika dokazování v daňovém řízení

Autor: Vendula Sochorová

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 350 Kč

Skladem u dodavatele

Vyznejte se v dědickém řízení - Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku - Vybrané kapitoly z…

Autor: Eliška Wellech

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
15 %
Téměř každý se musí někdy v životě vypořádat s úmrtím blízké osoby. Tato smutná událost s sebou však přináší i právní následky. Nový občanský zákoník se je snaží poměrně podrobně upravit. Navíc přináší nové možnosti, jak můžeme upravit své záležitosti pro případ smrti. Novinkou je například snaha chránit přání a vůli zesnulého a nadřadit je zájmům pozůstalých. Abyste nemuseli procházet množství

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Vyznejte se v rodinném právu - Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku - Vybrané kapitoly z…

Autor: Ludvík Ševčík

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
15 %
Rodinné právo nás provází v průběhu celého života, přesto není na první pohled nijak přehledné, ani komplikované. Od 1. ledna 2014 však rodinné právo doznalo řady změn. Tato publikace a množství příkladů zde použitých vás jednoduše a přehledně seznámí se všemi novinkami. Výběr popisovaných témat je veden situacemi, jež se v našich životech objevují nejčastěji.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny

Autor: David Dvořák

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Na českém trhu doposud chyběla publikace, která by se problematice veřejného zadávání věnovala z pohledu smluvního, tedy z hlediska průniku práva závazkového a práva veřejných zakázek. Bezprostředním cílem zadávacího řízení je přitom uzavření kvalitního a vyváženého smluvního vztahu, na jehož základě dojde k naplňování veřejných potřeb, a to při dodržení pravidla 3E, tedy hospodárného,

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů

Autor: Michal Urban

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nov. obč. z. 2014

Autor: Jan Bajura

publisher: Anag

0 / 5
12 %
V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků úmrtí nájemce. Komplexní soubor informací Téma je autorem komplexně a vyčerpávajícím způsobem shrnuto z pohledu soudní praxe i právní vědy. Nechybí rozbory konkrétních

Sleva 12 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Právní prostředí podnikatele

Autor: Bohumil Vítek

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Odborná publikace je věnována základnímu právnímu prostředí, ve kterém se podnikatel pohybuje. Poskytuje náhled na obchodní korporace včetně evropských, zahrnuje stěžejní právní úpravu živnostenského, insolvenčního a rejstříkového práva, doplněného o právní úpravu obchodní firmy. Vzhledem k úzkým vazbám na podnikání je podán náhled i na právní úpravu duševního vlastnictví, právo hospodářské

Sleva 2 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem u dodavatele

Právo nemovitostí

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace reaguje na celou řadu zcela zásadních změn, které nový občanský zákoník vnesl prakticky do všech právních vztahů, týkajících se nemovitých věcí. Občanský zákoník zcela nově přináší nové vymezení nemovitých a tím pádem i movitých věcí, navrací se zpět k zásadě, že pozemek má z hlediska soukromých práv přednost před stavbou, takže stavba je její součástí. Publikace je určena zejména

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním. 3. vydání

Autor: Jaroslava Novotná

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Třetí vydání publikace reaguje na změny v oblasti vyžadování právní pomoci u cizozemského orgánu provedené zákonem č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Publikace poslouží jako praktická příručka pro každodenní činnost státního zástupce, jenž pro trestní řízení, které vede, musí vyžádat právní pomoc u cizozemského orgánu. Povede jeho uvažování a zároveň mu zcela

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana osobních údajů Co vás může potkat?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Přijímací zkoušky z práva na VŠ

Autor: Radovan Ryska

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Publikace je určena především zájemcům o vysokoškolské právnické studium. Může však posloužit i k přípravě na maturitu a užitečné poznatky z ní načerpá každý, kdo si jejím prostřednictvím bude chtít prověřit úroveň svého právního vědomí. Obsah je rozdělen podle právních odvětví a představuje v otázkách systematicky zpracované veškeré právnické učivo obsažené ve středoškolských učebnicích. Testové

Sleva 14 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo 

Autor: Alena Bányaiová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále zabývá smlouvou využívanou pro zabezpečení inženýrské činnosti, tedy příkazní smlouvou. Publikace rovněž upozorňuje

Sleva 17 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Živelní pohromy - 2. vydání

Autor: Milan Říha

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace reaguje na aktuální problémy, tj. přírodní katastrofy, se kterými se lidstvo ve stále vztůstající míře potýká. Obsahuje klasifikaci mimořádných událostí, kategorizaci živelních pohrom a jiných přírodních událostí. Po úvodní obecné části následuje část zvláštní, která se důkladně zabývá jednotlivými živelními pohromami - zemětřeseními, povodněmi a zátopami, svahovými pohyby, sopečnou

Sleva 3 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie ve služební činnosti strážníka obecní (městské) policie a strážného civilní…

Autor: Miloslav Sýkora

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá základními otázkami psychologie, zaměřené na praktickou činnost profesionálních pracovníků při ochraně zdraví a majetku občanů, příp. organizací podle platných zákonů v České republice. Doplněno kreslenými vtipy R.A.Hrubého.

Sleva 4 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Místní a účelové komunikace

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 271 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí