Registrace | Přihlášení


Praktické příručky

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základní práva

publisher: Nakladatelství Leges

4.4 / 5
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a

Sleva 6 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 707 Kč

Skladem

Právo v síti - Průvodce právem na internetu

publisher: C. H. Beck

5 / 5
V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na sledování platné právní úpravy. Není tak vždy snadné si uvědomit veškeré důsledky našeho počínání na internetu a

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Přijímací zkoušky z práva na VŠ

Autor: Ryska Radovan

publisher: Fortuna

0 / 5
14 % Sleva
Publikace je určena především zájemcům o vysokoškolské právnické studium. Může však posloužit i k přípravě na maturitu a užitečné poznatky z ní načerpá každý, kdo si jejím prostřednictvím bude chtít prověřit úroveň svého právního vědomí. Obsah je rozdělen podle právních odvětví a představuje v otázkách systematicky zpracované veškeré právnické učivo obsažené ve středoškolských učebnicích. Testové

Sleva 14 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Ochrana osobních údajů Co vás může potkat?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5

Sleva 7 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace

Autor: Krupa Matěj

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Praktická příručka uvádí čtenáře do problematiky právní úpravy tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky, což jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt (dříve známý jako Taxify). Po stručném popisu fenoménu sdílené ekonomiky, principů fungování těchto programů a jejich zasazení do kontextu obdobných služeb je nastíněn stávající právní rámec těchto služeb pohledem

Sleva 10 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Teorie sebeobrany - Maturitní otázky z předmětů sebeobrana a biologie

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Autoři sestavili publikaci pro potřeby studentů středních škol TRIVIS, jelikož jedním z jejich maturitních předmětů je praktická i teoretická sebeobrana a biologie.

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Právní etika

Autor: Sobek Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Publikace je kolektivní monografií zabývající se právní etikou. První část knihy se věnuje významným etickým teoriím a pojmům, které jsou relevantní pro právní myšlení. Čtenář zde najde základní informace o etice ctnosti, utilitarismu a kantovské etice. Pojednává také o teorii přirozeného práva, lidských právech, autonomii jednotlivce a lidské důstojnosti. Druhá část knihy se týká aplikované

Sleva 10 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 555 Kč

Skladem

Praktická příručka GDPR pro Správce, Zpracovatele a Pověřence ochrany osobních údajů

Autor: Nonnemann František

publisher: Klika

0 / 5
17 %
Kniha je pomůckou pro běžnou činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů či dalších zaměstnanců odpovědných za zpracování osobních údajů. Najde uplatnění jak v soukromých společnostech, které zpracovávají větší objemy dat (IT, finanční služby, telekomunikace, energetický sektor, zdravotnictví atd.), tak i ve veřejné správě a samosprávě, která je povinna Pověřence jmenovat. Příručka obsahuje

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Stavíme bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
17 %
* Stavební povolení, * Územní rozhodnutí, * Kolaudační rozhodnutí, * Smlouva o dílo, * Projektová dokumentace, * Provedení díla.

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Směnka v soudním řízení

Autor: Chalupa Radim

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěch v řízení. Publikace se zabývá uplatněním směnečného nároku jak v prostém nalézacím

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem u dodavatele

Dovolání

Autor: Svoboda Karel

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o tomto opravném prostředku způsobuje zásadní obtíže. Nejistotu, jak Nejvyšší soud s konkrétním dovoláním naloží,

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Podíl ve společnosti s ručením omezeným - Praktická příručka

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Náklady řízení

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení povinnosti k náhradě nákladů podle pravidla o míře úspěchu ve věci, včetně výjimek z této zásady. Monografie také upozorňuje

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Pojmové znaky civilního procesu

Autor: Zahradníková Radka

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sleva
Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního řízení. Zkoumání těchto pojmových znaků civilního procesu nabývá na významu v souvislosti s rekodifikací civilního práva procesního, která již proběhla na Slovensku, avšak v České

Sleva 3 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

Automobilita v klidu a městské prostředí

Autor: Hubáček Petr

publisher: Vutium

0 / 5
Obsah publikace se dotýká problematiky úzce spojené se současným životem. Téma dopravy v klidu souvisí od zpracovávání územních studií a dalších územně-plánovacích dokumentů až po provádění konkrétních systematických opatření v oblasti organizace dopravy. Většina sídel všech velikostí, měst i obcí, se pokouší vyrovnat s deficitem parkovacích příležitostí a kapacit, zejména ve vývojově rostlých

Sleva 8 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 607 Kč

Skladem

Zákon o státním podniku v praxi

Autor: Muroň Jaroslav

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Veřejné statky v zemědělství

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Nepostradatelná publikace pro všechny, kteří se zabývají zemědělskou výrobou. Definuje veřejné statky, vymezuje metody jejich oceňování, informuje o jejich aktuální hodnotě a podpoře státu při zajištění produkce zemědělských veřejných statků. Poskytuje velmi cenné náměty na formy získávání dotační podpory od státu. Z obsahu: Měření hodnoty veřejných statků a metody jejich oceňování (výběrové

Sleva 12 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana osobnosti v common law a českém právu

Autor: Ondřejová Eva

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Kniha představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systému common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která dosud nebyla zpracována pro potřeby české odborné veřejnosti. Věnuje se také úpravě ochrany osobnosti v českém právním řádu jako představiteli kontinentálního systému práva. Problematika je uváděna na klíčové judikatuře vedoucí k ukotvení

Sleva 10 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 430 Kč

Skladem

Oceňování podniků v právní praxi

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, a v nichž jde nejednou o mnohamilionové částky. Při provádění dokazování znaleckými posudky na ocenění podniků se

Naše cena: 490 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele