Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Praktické příručky

Nejprodávanější v této kategorii

Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním (3. vydání)

Autor: Jaroslava Novotná

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Třetí vydání publikace reaguje na změny v oblasti vyžadování právní pomoci u cizozemského orgánu provedené zákonem č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Sleva 10 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 711 Kč

Skladem u dodavatele

Sborník č. 5 Závazky z právních jednání přenechání věci k užití jinému

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Sborník č. 4 obsahuje rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI vztahující se k rekodifikovanému právu. Do Sborníku jsou zařazena rozhodnutí, která nebyla

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů

Autor: Kolektiv autorů - Sokol Miloš,Vorel František,Dobiáš Martin,Vojtíšek Tomáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Lékařská posudková, či v širším významu expertní činnost, je nedílnou součástí léčebné a preventivní činnosti prakticky všech lékařských oborů. Kniha pojednává o historickém vývoji a aktuálním stavu posudkové činnosti při odškodňování úrazů, která v posledních letech doznala významných změn. Pro lékaře, a nejen pro ně, může být současný stav v této oblasti velmi nepřehledný. Publikace je určena

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana osobnosti v common law a českém právu

Autor: Eva Ondřejová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systému common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která dosud nebyla zpracována pro potřeby české odborné veřejnosti. Věnuje se také úpravě ochrany osobnosti v českém právním řádu jako představiteli kontinentálního systému práva. Problematika je uváděna na klíčové judikatuře vedoucí k

Sleva 16 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem

Smlouvy přípravného druhu

Autor: Kolektiv autorů - Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků.

Sleva 15 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Autor: Alena Bányaiová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále zabývá smlouvou využívanou pro zabezpečení inženýrské činnosti, tedy příkazní smlouvou. Publikace rovněž upozorňuje

Sleva 15 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem u dodavatele

Dopravní právo

Autor: Kolektiv autorů - Vetešník,Jemelka,Potěšil,Vetešníková,Adameová,Bohuslav

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 341 Kč

Skladem u dodavatele

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Autor: Kolektiv autorů - Robert Krč, Petr Dovolil

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci správně sestavit nabídky, aby nemohly být z formálních důvodů vyřazeny ze soutěže. Přináší však také mnoho užitečných informací pro zadavatele, jakož i jiné zainteresované osoby v oblasti veřejných zakázek.

Sleva 16 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Zákon o státním podniku v praxi

Autor: Jaroslav Muroň

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Kniha obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o státním podniku, zejména pak s důrazem na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017. Smyslem nové právní úpravy státního podniku, jeho postavení a činnosti, je

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Meritum: Správní řád (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Alena Kliková, Petr Havlan, Marek Chadima, Jana Jurníková, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Stanislav Sedláček, Soňa Skulová, Jiří Venclíček

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Druhé, aktualizované vydání publikace Meritum: Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle správního řádu v obecné rovině, a to v návaznosti na rozhodování soudů, zvláště pak na sjednocující

Sleva 15 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem u dodavatele

Náklady řízení

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Levý, Tomáš Pirk, Šárka Tlášková, David Vláčil, Karel Svoboda, Miroslav Hromada

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení povinnosti k náhradě nákladů podle pravidla o míře úspěchu ve věci, včetně výjimek z této zásady. Monografie také upozorňuje

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

Autor: Jan Brázda

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu. V rámci přestupkového řízení došlo k podstatným změnám, které si budou muset osvojit všichni ti, kteří s přestupkovým řízením přijdou do styku. Zákonodárce zde reagoval na vývoj společnosti a rovněž na novelizaci trestního práva. V rámci § 12

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Právní prostředí podnikatele

Autor: Kolektiv autorů - Bohumil Vítek, Bohumila Salachová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Odborná publikace je věnována základnímu právnímu prostředí, ve kterém se podnikatel pohybuje. Poskytuje náhled na obchodní korporace včetně evropských, zahrnuje stěžejní právní úpravu živnostenského, insolvenčního a rejstříkového práva, doplněného o právní úpravu obchodní firmy. Vzhledem k úzkým vazbám na podnikání je podán náhled i na právní úpravu duševního vlastnictví, právo hospodářské

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Automobilita v klidu a městské prostředí

Autor: Petr Hubáček

publisher: Vutium

0 / 5
15 %
Obsah publikace se dotýká problematiky úzce spojené se současným životem. Téma dopravy v klidu souvisí od zpracovávání územních studií a dalších územně-plánovacích dokumentů až po provádění konkrétních systematických opatření v oblasti organizace dopravy. Většina sídel všech velikostí, měst i obcí, se pokouší vyrovnat s deficitem parkovacích příležitostí a kapacit, zejména ve vývojově rostlých

Sleva 15 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 595 Kč

Skladembooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele