Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právní předpisy a úplná znění

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Zbrojní průkaz - 6. aktualizované vydání k 1. 9. 2017 - Právní předpisy a testy ke zkoušce odborné…

Autor: Jiří Záruba

publisher: Nakladatelství Leges

3.7 / 5
24 %
Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se zbraní, jakož i pravidla chování na střelnici. Tyto znalosti jsou jednou z podmínek úspěšného složení zkoušky odborné

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

ÚZ 806 Trestní zákon

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Sagit

4.8 / 5
33 %

Sleva 33 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 33 Kč

Nedostupné

ÚZ 900 Nový občanský zákoník 2014

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Sagit

4.1 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 95 Kč

Nedostupné

ÚZ 1203 Pravidla silničního provozu, Autoškoly

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
32 % Novinka
První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje 3 předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

Nedostupné

ÚZ 1214 Občanský soudní řád

publisher: Nakladatelství Sagit

4.8 / 5
32 %
Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastanou od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných dražbách, o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, o mediaci, exekuční řád, a některé další právní předpisy. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy

Sleva 32 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 134 Kč

Nedostupné

ÚZ 1220 Sociální zabezpečení

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
32 %
Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny především zákony o sociálních službách, o státní sociální podpoře, o pomoci v hmotné nouzi a zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V textech

Sleva 32 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 86 Kč

Nedostupné

ÚZ 1242 Zákoník práce 2018

publisher: Nakladatelství Sagit

4.6 / 5
32 %
Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2018.

Sleva 32 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 54 Kč

Nedostupné

ÚZ 1245 Vzorový účtový rozvrh 2018

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
33 %
Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, novinky pro rok 2018, uspořádání a označování položek rozvahy, rozvahu sestavenou v plném i ve zjednodušeném rozsahu,

Sleva 33 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 33 Kč

Nedostupné

ÚZ č. 1225: Evropské právo

publisher: Nakladatelství Sagit

4 / 5
28 %
Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k zakládacím smlouvám. Dále je zde Listina základních práv Evropské unie a vysvětlivky k ní. Nově byla publikace rozšířena

Sleva 28 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 100 Kč

Nedostupné

ÚZ 1259 Trestní předpisy

publisher: Nakladatelství Sagit

4.3 / 5
32 %
Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u řádu výkonu trestu odnětí svobody (62 změn), řádu výkonu vazby (8 změn) a srážek z odměn osob zaměstnaných ve

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Nedostupné

ÚZ 1275 Občanský zákoník

publisher: Nakladatelství Sagit

4.5 / 5
32 %
Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 8.

Sleva 32 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

ÚZ 1282 Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
32 %
Publikace obsahuje nový zákon o distribuci pojištění a zajištění účinný od prosince 2018 a jeho nové prováděcí vyhlášky (tyto předpisy nahrazují dosavadní zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí vč. vyhlášek). Publikace dále obsahuje příslušná ustanovení občanského zákoníku a aktuální texty zákona o pojišťovnictví, zákona o pojištění odpovědnosti z provozu

Sleva 32 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 95 Kč

Nedostupné

ÚZ 1283 Pravidla silničního provozu, Autoškoly

publisher: Nakladatelství Sagit

4.8 / 5
32 %
První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2018 významně novelizovaný (technické silniční kontroly, hmotnost a rozměry vozidel, zajišťování nákladu, průjezd pro vozidla záchranných složek, přestupky, kompetence obecních úřadů); dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti

Sleva 32 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 122 Kč

Nedostupné

ÚZ 1289 Trestní předpisy

publisher: Nakladatelství Sagit

4.3 / 5
32 %
Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u trestního zákoníku a trestního řádu. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Nedostupné

ÚZ 1296 Sociální pojištění 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
32 %
Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Všechny nosné zákony z každé kapitoly byly v průběhu roku 2018 a k lednu 2019 změněny – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Předpisy o penzijním

Sleva 32 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 119 Kč

Nedostupné

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář

publisher: C. H. Beck

5 / 5
Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (a jeho prováděcím předpisům), navazuje na předchozí dvě úspěšná vydání v již zaniklém nakladatelství Linde Praha a. s. Od posledního z nich sice uplynuly pouhé čtyři roky, a ač se může zdát, že za tak krátkou dobu nemohlo dojít k výraznějším změnám v oblasti práva na informace, opak je pravdou. Především v letošním roce došlo k významné

Naše cena: 1 990 Kč

Skladem

ÚZ 1140 Veřejné zakázky, Registr smluv

publisher: Nakladatelství Sagit

4 / 5
32 %
Od října 2016 nabude účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který zcela nahradí dosavadní zákon. Zákon mění pravidla pro zadávání veřejných zakázek, druhy a režimy veřejných zakázek, povinnosti zadavatelů a dodavatelů, uveřejňování informací o veřejných zakázkách a řadu dalších oblastí. K zákonu je zpracován podrobný rejstřík, který významně usnadní práci a orientaci v textu.

Sleva 32 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 67 Kč

Nedostupné

ÚZ 1158 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

publisher: Nakladatelství Sagit

4.5 / 5
32 %
Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o volbě prezidenta a zákon o volbách do Parlamentu ČR, novelizovaný jednací řád Senátu, dále zákon o Ústavním soudu, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční zákon, antidiskriminační zákon, zákon o státních symbolech, zákon o sídle Parlamentu ČR, zákon o Sbírce zákonů a ústavní

Sleva 32 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 67 Kč

Nedostupné

ÚZ 1176 Účetnictví obcí, krajů, Kontrola 2017

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
32 %
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 rozsáhlé novele zákona o účetnictví a technické vyhlášky o účetních záznamech. Již dříve byl změněn ČÚS Fondy účetní jednotky. V publikaci je také aktuální kontrolní řád, zákon o přezkoumávání

Sleva 32 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 122 Kč

Nedostupné

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. - 8. vydání

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

5 / 5
Kapesní vydání trestního zákoníku (ve znění poslední novely č. 455/2016 Sb.) obsahuje současnou úpravu trestního práva hmotného. Kapesní vydání je určeno zvláště příslušníkům Policie České republiky v terénu, kteří potřebují pohotově zjišťovat, zdali byl spáchán zločin či přečin. Jako doplňkový předpis se též hodí pro potřeby strážníků městských a obecních policií. Studenti vysokých a středních

Sleva 8 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí