Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právní předpisy a úplná znění

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.) - Komentář

Autor: Jiří Lojda

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury.

Sleva 23 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

ÚZ č. 1205: Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
31 % Novinka
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 31 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva (2., aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Monika Štýsová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Praktický průvodce GDPR

Autor: Jiří Žůrek

publisher: Anag

0 / 5
14 %
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím!

Sleva 14 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

ÚZ č. 1244: Účetnictví podnikatelů

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy

Sleva 32 % z běžně ceny 93 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

ÚZ č. 1240: Daň z přidané hodnoty 2018

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

Sleva 32 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

ÚZ č. 1253: České účetní standardy 2018

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy,

Sleva 32 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

ÚZ č. 1261: Penzijní spoření a připojištění

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dále byly změněny některé vyhlášky – zejména vyhláška o rozsahu činnosti depozitáře účastnického fondu. Poslední změny jsou vyznačeny

Sleva 32 % z běžně ceny 87 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

ÚZ č. 1276: Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byly novelizovány všechny zákony a většina vyhlášek. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy

Sleva 32 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

ÚZ č. 1286: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního vydání byly změněny 2 právní předpisy; všechny jejich změny jsou v textu zvýrazněny tučně. Některá ustanovení týkající

Sleva 32 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

ÚZ č. 1293: Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní

Sleva 32 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

ÚZ č. 1294: Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu,…

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí financování veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2019. Zásadní změny doznala vyhláška o rozpočtové skladbě (93 změn a doplnění). Dále zde najdete zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon o

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

ÚZ č. 1292: Energetika

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné zdarma na ene.sagit.cz. V období od minulého vydání se změnily všechny zákony; od ledna 2019 se mění pravidla trhu s

Sleva 32 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

ÚZ 1311: Evropské právo

publisher: Sagit

0 / 5
32 %

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších…

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje soubor předpisů upravujících služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů, plat a některé náležitosti státních zástupců, plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci, některých státních orgánů a poslanců EP. Texty všech předpisů odpovídají stavu k 1. lednu 2019 včetně některých změn zejména v oblasti odměňování příslušníků bezpečnostních sborů. Nové je

Sleva 32 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
32 %
Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci služebního úřadu. Dále jsou obsažena také příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě. S touto publikací

Sleva 32 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v

Sleva 32 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

ÚZ č. 1306 - Státní služba

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje zákon o státní službě po rozsáhlé novele účinné od 1. 3. 2019. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory státní služby, placené překážky v práci, pravidla pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby, organizace služebního úřadu, opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního

Sleva 32 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

ÚZ č. 1308 - Sociální zabezpečení

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
32 %
Předpisy z oblasti sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 2-3, 15, 38, 58, 60, 90, 115, 147, 166, 178, 197, 216, 252, 289, 339, 371, 389, 400, 445, 478, 524, 552, 566, 565, 595, 617, 645, 702, 734, 776, 811, 879, 942, 1015, 1067, 1124, 1179 a 1220. Toto č. 1308 se od č. 1220 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně. Obsah publikace: Kapitola I –

Sleva 32 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
31 %
Předpisy z oblasti kontroly veřejných financí, majetek státu dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 1254. Toto č. 1309 se od č. 1254 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně. Obsah publikace: Kapitola I - KONTROLA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.

Sleva 31 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 61 Kč

SklademPřihlášení uživatele