Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právní předpisy a úplná znění

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář s judikaturou

Autor: Kolektiv autorů - Ivo Macek, Romana Derková, Daniel Bartoň, Karel Košťál, Eva Marečková, Petr Zatloukal

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Komentář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek přináší popis a průběh jednotlivých úkonů v procesu zadávání veřejných zakázek. Autoři se zaměřili na praktický přístup k této problematice, a to formou názorných příkladů a odkazů na použitelnou judikaturu k jednotlivým ustanovením zákona.

Sleva 21 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 940 Kč

Skladem

Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.) - Komentář

Autor: Jiří Lojda

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury.

Sleva 15 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem

ÚZ č. 1205: Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 % Novinka
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva (2., aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Monika Štýsová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Praktický průvodce GDPR

Autor: Jiří Žůrek

publisher: Anag

0 / 5
Doprava zdarma
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím!

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Autor: Kolektiv autorů - Tvrdý,A. Vavrušková

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 1 390 Kč

Naše cena: 1 320 Kč

Skladem

Právní aspekty hazardních her

Autor: Jiří Rajchl

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Monografie Právní aspekty hazardních her je prvním komplexním zpracováním herního práva po vydání zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který překonal přes čtvrt století starý zákon o loteriích a výrazně pozměnil podnikatelské prostředí v oblasti hazardních her.

Sleva 15 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem

ÚZ č. 1240: Daň z přidané hodnoty 2018

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

Sleva 15 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

ÚZ č. 1247: Oceňování majetku 2018

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv (průmyslové vlastnictví, práva související s autorským právem).

Sleva 15 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

ÚZ č. 1248: Veřejné zakázky

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován podrobný a aktualizovaný rejstřík, který významně usnadní práci a orientaci v textu. Dále se v příslušném nařízení

Sleva 15 % z běžně ceny 108 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

ÚZ č. 1250: Účetnictví veřejného sektoru

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, konsolidační vyhlášky státu a vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků. Dále jsou zde platné České účetní standardy. Všechny změny právních předpisů jsou vyznačeny tučně.

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

ÚZ č. 1252: Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 7. 2017 a k 1. 1. 2018 (1 změna), účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem,

Naše cena: 69 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č. 1253: České účetní standardy 2018

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy,

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Zákon o silničním provozu, 21. vydání

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Novinka
Publikace obsahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů včetně poslední novely č. 285/2018 Sb.).

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ 1326 Cizinci, azyl

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Novinka

Sleva 10 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

ÚZ 1327 Ochrana spotřebitele

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Novinka

Sleva 10 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

ÚZ 1329 Zdravotní služby

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Novinka

Sleva 10 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

ÚZ č. 1244: Účetnictví podnikatelů

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy

Sleva 15 % z běžně ceny 93 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

ÚZ 1322: Insolvence

Autor: neuveden

publisher: Sagit

0 / 5
Novinka
Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019 a zákon o insolvenčních správcích. V souvislosti se změnami zákonů se rovněž změnily některé vyhlášky (odměna insolvenčního správce, podání a formuláře, vybavení a standardy činnosti insolvenčního správce). Poznámka k obsahu: do publikace je zařazen exekuční řád a zákon o veřejných dražbách; zákon o ochraně

Sleva 10 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavateleČtení 1+1 zdarma - levý

Přihlášení uživatele