Registrace | Přihlášení


Teorie práva

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pojem práva

Autor: Hart H. L. A.

publisher: Prostor

5 / 5
17 %
Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), někdejší profesor právní teorie Oxfordské univerzity, patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století a jeho kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční pohledy na právo a jeho vztah k morálce i politice, na pojem přirozeného práva a spravedlnosti i na právní metodologii. Kromě pražského rodáka Hanse Kelsena bychom asi stěží

Sleva 17 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Obrana politiky II. - Přednášky z let 1994-2018

Autor: Pithart Petr

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
Autor, významný český politik a politolog, přednáší od roku 1994 na pražské právnické fakultě o historických souvislostech konkrétních politických jevů a ovšem také o tom, co zakusil ve skutečné politice – na vrcholech moci výkonné a pak i zákonodárné. Čtenář nechť v těchto skriptech (zapsaných přednáškách) nehledá kompletní politologickou učebnici, nýbrž soustředěnou, zaujatou argumentaci –

Sleva 10 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Interakce ekonomiky a práva

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava každodenně potýká. Proto na její půdě vznikl záměr vytvořit monografii, která by toto téma zpracovala z různých pohledů několika odborníků. Tato publikace tedy přináší různé zajímavé pohledy expertů na obory, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Nemůže

Sleva 2 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 2. vydání

publisher: C. H. Beck

3.4 / 5
Předložená publikace systematicky rozebírá, jaké argumenty praktický právník může a musí zohlednit, když z právního předpisu odvozuje řešení konkrétního případu. Aby nalézání práva nebylo nepředvídatelnou hříčkou, musí být založeno na racionální metodě – právní metodologii. Publikace se zabývá podmínkami a způsoby obou podob nalézání práva, tj. jeho výkladem a dotvářením práva soudcem. Stranou

Naše cena: 630 Kč

Skladem u dodavatele

O duchu zákonů

Autor: Montesquieu Charles

publisher: Čeněk Aleš

3.3 / 5
Sleva
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš k této knize napsal: Montesquieu hledal řešení, jak odvrátit "přirozený" osud civilizací spějících od vzestupu k rozkladu a zániku. Našel je v promyšleném zákonodárství. toto téma zpracoval ve své nejslavnější knize O duchu zákonů, vydané poprvé 1748 v Ženevě. Základ spisu je v hledání odpovědi, proč jsou v různých zemích zákony tak rozmanité, že to vyvolává dojem

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Právní myšlení - Kritika moralismu

Autor: Sobek Tomáš

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace se orientuje na význam etiky v právním myšlení. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. rozumné morální neshody, tedy neústupné názorové neshody v morálních záležitostech mezi rozumnými a dobře informovanými osobami. Jestliže existuje pluralita rozumných koncepcí morálky, která z nich je právně relevantní? Má právník morálně myslet v pojmech kantovské etiky,

Sleva 3 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 669 Kč

Skladem u dodavatele

Nezávislost a nestrannost rozhodce

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět jeho základní charakteristice a pochopit možnosti a úlohu rozhodce. Teprve tehdy, budeme-li správně chápat význam

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Legal Theory

Autor: Osina Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
The aim of the textbook is to provide students with a guide to the basic theoretical questions of law. It is up to legal theory to reveal common principles and traditions beyond local particularisms. A bridge should be built between the study of positive law and the study of legal theory. Too often these fields are studied separately as if opposed to each other. But practice without theory is

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Podstatné náležitosti demokratického právního státu

Autor: Tomoszek Maxim

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Publikace vymezuje kritéria, podle nichž lze identifikovat podstatné náležitosti demokratického právního státu, a jejich uplatněním vymezuje obsah tohoto pojmu. Kniha se dělí do tří hlavních částí. První část je věnována vymezení pojmu právního státu a jeho srovnání s pojmem rule of law. Ve druhé části je srovnáno vymezení obsahu pojmu demokratický právní stát v české odborné literatuře a v

Sleva 11 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Delikt cizoložství v proměnách času

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Touha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a logických konstrukcí k takto poetickým, poutavým, ba přímo vzrušujícím tématům. Předkládaná monografie právního teoretika a právního historika je právě takovým pokusem, neboť se zabývá deliktem cizoložství, a to jak z hlediska vývoje tohoto právního institutu v historii, tak

Sleva 2 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

O společenské smlouvě

Autor: Rousseau Jean-Jacques

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. k této knize napsal: Není mnoho filozofů, jako byl francouzský myslitel Jean Jacques Rousseau, kteří již za svého života výrazně ovlivnili myšlení a chování lidí, není mnoho prací, nevelkých rozsahem, jako je jeho spis O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva, které měly nejen značný dobový význam, ale staly se zároveň díly nadčasovými. Především touto

Sleva 3 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

Základní slova - Rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu

Autor: Pejchal Aleš

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
..."Rozpravy" Aleše Pejchala a Ireny Válové o vztazích práva a svobody a společnosti a politiky před ničím nezavírají oči, a přece - či práve proto - působí především jako povzbuzení. Rozmlouvají zde dva experti, jejichž povolanost je dána jak teoretickým vybavením, tak praktickými zkušenostmi a je nejen odborná, ale i mravní: v době, kdy morálka je vydávána za pouhý virtuální pojem, prodírají se

Sleva 3 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Nové jevy v právu na počátku 21. století II.: Teoretické a ústavní impulzy

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a analyzují současné modely vázanosti soudů právem. V této souvislosti poukazují na to, že rozsah i obsah "podstatných náležitostí demokratického právního státu" není určitý. Není ústavně definován a lze jej vyvodit srovnáním konkrétních forem demokratického právního státu v podobě jeho proměnlivých projevů.

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Úvahy o veřejném právu

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace přináší nový pohled na T. G. Masaryka ze státoprávního hlediska. V úvodu představuje Masarykův život, klíčové kapitoly se zabývají pojetím státu, vývojem Masarykových názorů schvalujících či odmítajících revoluci jako náhlou a násilnou cestu ke změně ústavního pořádku a zkoumají myšlenkové vlivy, které na Masaryka působily. Dále se věnuje otázkám republikanismu, parlamentarismu a

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Brněnská škola právní teorie (normativní teorie)

Autor: Kosek Jan

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Český překlad původní německé publikace věnované brněnské škole normativní právní teorie. Kniha obsahuje odborné stati zejména duchovního otce brněnského normativismu Františka Weyra, ale i odborná pojednání např. od Karla Engliše, Jaroslava Kallaba, Vladimíra Kubeše, Zdeňka Neubauera či Oty Weinbergera. Kniha tak představuje názory významných právních teoretiků, kteří zásadním způsobem ovlivnili

Sleva 21 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Teoretické problémy práva na prahu 21. století

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Kniha vychází u příležitosti životního jubilea prof. Jiřího Boguszaka. Obsahuje dvacet příspěvků věnovaných vybraným právněteoretickým tématům. Autory jednotlivých studií jsou bývalí kolegové a žáci Jiřího Boguszaka z různých generačních vrstev.

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Právní a ekonomické problémy současnosti VII.

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Sleva
Řada sborníků obsahujících příspěvky právníků a ekonomů reagujících na aktuální problémy v našem státě i v okolních zemích Evropské unie. Sborník vychází 4x ročně.

Sleva 2 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Srovnávací právo. Právní kultury

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato učebnice je určena studentům právních disciplín či obecně humanitních oborů v rámci veřejných i soukromých vysokých škol, může však poskytnout užitečné poznatky i právníkům, manažerům, žurnalistům, politikům či sociálním pracovníkům v praxi.Globální prolínání a paralelní působení právních kultur v rámci konkrétního teritoria či oblasti je soudobým jevem s významnými civilizačními důsledky. V

Sleva 2 % z běžně ceny 326 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele