Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Teorie práva

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Interakce ekonomiky a práva

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava každodenně potýká. Proto na její půdě vznikl záměr vytvořit monografii, která by toto téma zpracovala z různých pohledů několika odborníků. Tato publikace tedy přináší různé zajímavé pohledy expertů na obory, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Nemůže

Sleva 6 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Právní teorie

publisher: Aleš Čeněk

4.7 / 5
Publikace reprezentuje snahu o postižení fundamentálních otázek obecné právní teorie, Smyslem je přiblížení role a funkcí právních norem, institutů, právních zásad a principů jako jednotících prvků, na jejichž základě je možné rozčlenění a soustavné poznávání pozitivního práva. Vedle tohoto dogmatického aspektu obecné právní teorie jsou sledovány syntetické přístupy, především v realizaci

Sleva 9 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 500 Kč

Skladem u dodavatele

Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 2. vydání

publisher: C. H. Beck

3.3 / 5
Předložená publikace systematicky rozebírá, jaké argumenty praktický právník může a musí zohlednit, když z právního předpisu odvozuje řešení konkrétního případu. Aby nalézání práva nebylo nepředvídatelnou hříčkou, musí být založeno na racionální metodě – právní metodologii. Publikace se zabývá podmínkami a způsoby obou podob nalézání práva, tj. jeho výkladem a dotvářením práva soudcem. Stranou

Naše cena: 630 Kč

Skladem u dodavatele

Právní propedeutika - 2. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Právní propedeutika je určena studentům práv jak tradičního univerzálního studijního programu, tak i právních specializací. Může dobře sloužit též uchazečům o studium práva a všem, kdož se o právo zajímají. Má vést čtenáře k osvojení základní právní terminologie, seznámit je se základními instituty ústavněprávní problematiky, přiblížit jim legislativní proces a naučit je základům práce se zákony

Sleva 9 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem u dodavatele

Srovnávací právo. Právní kultury

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato učebnice je určena studentům právních disciplín či obecně humanitních oborů v rámci veřejných i soukromých vysokých škol, může však poskytnout užitečné poznatky i právníkům, manažerům, žurnalistům, politikům či sociálním pracovníkům v praxi.Globální prolínání a paralelní působení právních kultur v rámci konkrétního teritoria či oblasti je soudobým jevem s významnými civilizačními důsledky. V

Sleva 6 % z běžně ceny 326 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Právní a ekonomické problémy současnosti VII.

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Řada sborníků obsahujících příspěvky právníků a ekonomů reagujících na aktuální problémy v našem státě i v okolních zemích Evropské unie. Sborník vychází 4x ročně.

Sleva 6 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Slabikář obecné teorie práva

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Úvahy o veřejném právu

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Teoretické problémy práva na prahu 21. století

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha vychází u příležitosti životního jubilea prof. Jiřího Boguszaka. Obsahuje dvacet příspěvků věnovaných vybraným právněteoretickým tématům. Autory jednotlivých studií jsou bývalí kolegové a žáci Jiřího Boguszaka z různých generačních vrstev.

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Brněnská škola právní teorie (normativní teorie)

Autor: Jan Kosek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Český překlad původní německé publikace věnované brněnské škole normativní právní teorie. Kniha obsahuje odborné stati zejména duchovního otce brněnského normativismu Františka Weyra, ale i odborná pojednání např. od Karla Engliše, Jaroslava Kallaba, Vladimíra Kubeše, Zdeňka Neubauera či Oty Weinbergera. Kniha tak představuje názory významných právních teoretiků, kteří zásadním způsobem ovlivnili

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace přináší nový pohled na T. G. Masaryka ze státoprávního hlediska. V úvodu představuje Masarykův život, klíčové kapitoly se zabývají pojetím státu, vývojem Masarykových názorů schvalujících či odmítajících revoluci jako náhlou a násilnou cestu ke změně ústavního pořádku a zkoumají myšlenkové vlivy, které na Masaryka působily. Dále se věnuje otázkám republikanismu, parlamentarismu a

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Nové jevy v právu na počátku 21. století II.: Teoretické a ústavní impulzy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a analyzují současné modely vázanosti soudů právem. V této souvislosti poukazují na to, že rozsah i obsah "podstatných náležitostí demokratického právního státu" není určitý. Není ústavně definován a lze jej vyvodit srovnáním konkrétních forem demokratického právního státu v podobě jeho proměnlivých projevů.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum teorie práva

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Nové vydání osvědčené publikace určené studentům práva přibližuje teoretické základy práva bezprostředně na praktických příkladech, textech právních předpisů a judikátů. Oproti vydáním předchozím je aktualizováno a doplněno o řadu nových příkladů, jinde byl naopak zbytečně rozsáhlý text krácen. Kniha je prostředkem k pochopení a procvičení teoretických pojmů a principů vyložených v učebnicích

Sleva 9 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie a realita právní interpretace

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je dalším vstupem do teoretické diskuse probíhající v posledních letech o problematice právní interpretace a právní argumentace. Přináší teoretickou analýzu některých stěžejních otázek souvisejících s problémem poznávání práva, přičemž zároveň směřuje k praktickému užití těchto teoretických úvah v prostředí aplikace práva (soudního a správního rozhodování). Jednotícím myšlenkovým

Sleva 9 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Právní aspekty humoru

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace Právní aspekty humoru se zabývá humorem v jeho nejrůznějších formách jakožto určitým prvkem významným v právních vztazích. Obecně lze říci, že v těchto souvislostech má humor a legrace význam tehdy, když s existencí tohoto jevu právo spojuje určité právní následky. Problémem však je, že pozitivní právo o humoru a legraci zpravidla neuvažuje. Z povahy věci je patrné, že tematické okruhy,

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Pojem práva

Autor: H. L. A. Hart

publisher: Prostor

0 / 5
23 %
Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), někdejší profesor právní teorie Oxfordské univerzity, patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století a jeho kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční pohledy na právo a jeho vztah k morálce i politice, na pojem přirozeného práva a spravedlnosti i na právní metodologii. Kromě pražského rodáka Hanse Kelsena bychom asi stěží

Sleva 23 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát

publisher: OPS

0 / 5
21 %
Odborná kniha objasní čtenáři fenomén přirozeného práva a fenomén moderního právního státu a zároveň jejich interakcí v moderní demokratické společnosti. Fundovaným způsobem se zabývá podstatou a souvislostmi těchto právních jevů v celém historickém vývoji až k etapě současného moderního, tj. demokratického právního státu.

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie práva, 2. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace reflektuje klasickou systematiku filosofie. Mezi ontologické otázky práva řadí zejména problematiku důvodu platnosti práva čili napětí mezi právem přirozeným a pozitivním, dále zkoumání jeho účelů, jakož i základních stavebních kamenů utvářejících jeho strukturu (tj. právních norem a právních principů). K otázkám noetickým řadí vztah normy a pravdivosti, vztah pravdy a dokazování,

Sleva 9 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem u dodavatele

Legal Theory

Autor: Petr Osina

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
The aim of the textbook is to provide students with a guide to the basic theoretical questions of law. It is up to legal theory to reveal common principles and traditions beyond local particularisms. A bridge should be built between the study of positive law and the study of legal theory. Too often these fields are studied separately as if opposed to each other. But practice without theory is

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Teorie práva - 7. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie. Vycházel jsem přitom z jedné strany z toho, že obecná teorie práva není jen teorií soukromého práva, a tím méně

Sleva 9 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí