Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo životního prostředí, pozemkové právo

Nejprodávanější v této kategorii

Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí

Autor: Tomáš Kocourek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje mezioborovému tématu omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí. Autor nejprve komplexně pojednává obecná teoretická a ústavněprávní východiska zásahů do vlastnického práva, následně rozebírá jednotlivé instituty, jimiž je vlastnické právo k pozemkům omezováno z důvodu ochrany životního prostředí. Jedná se o některé nástroje upravené stavebním zákonem

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Zvířecí práva

Autor: Georges Chapouthier

publisher: Triton

0 / 5
30 %
Úvahy o tom, že by člověk měl ostatním živočichům projevovat úctu a chránit je, jsou staré jako lidstvo samo a provázejí ho v průběhu celé jeho historie. V 19. století, zejména díky myslitelům jako Bentham a Schopenhauer, postupně přecházejí v myšlenku zvířecích práv, která je filozoficky rozvíjena v průběhu celého 20. století (práce Henryho Salta, Andrého Gérauda, Petera Singera aj.). Na prahu

Sleva 30 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, 2. vydání

Autor: Damohorský Milan

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o životním prostředí, ochrany ovzduší, vody, půdy atd. Každá sada příkladů je doplněna přehledem platných právních předpisů a kontrolními otázkami.Publikace je určena pre- i

Sleva 19 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Pozemkové právo

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Pekárek Milan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace poskytuje ucelený přehled o právní regulaci pozemkových vztahů v České republice. Soustředěním podstatné části problematiky právní úpravy této oblasti se snaží odstranit handicap způsobený roztříštěností regulace do množství různých právních pramenů. Pozornost je věnována obecné části pozemkového práva, tzn. institutům jako pozemkové vlastnictví, územní plánování, evidence nemovitostí

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Právo životního prostředí, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Damohorský Milan,Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, bylo nabytí účinnosti tzv. Lisabonské smlouvy na počátku prosince 2009. Tento krok znamenal i další harmonizaci a

Sleva 10 % z běžně ceny 860 Kč

Naše cena: 774 Kč

Skladem u dodavatele

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí - Praktický průvodce

Autor: Jitka Jelínková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha poskytuje právně přesné a přitom prakticky jednoduché návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí (formou podnětů, stížností, žádostí o informace, využitím práv účastníků řízení a dalších podání). Úředníkům poskytne adresné rady, jak v souladu s právem vyřizovat nejrůznější podání občanů, včetně postupu v případě šikanózních podání.

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vomáčka,Knotek,Konečná,Hanák,Dienstbier,Průchová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 1 096 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Autor: Pavla Bejčková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných do

Sleva 19 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 526 Kč

Skladem

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - Komentář, 2. vydání

Autor: Libor Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 % Doprava zdarma
2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018.

Sleva 15 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 578 Kč

Skladem

Zákon o pomoci v hmotné nouzi - Zákon o životním minimu - Praktický komentář (2. vydání)

Autor: Peter Beck

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především rok 2017 byl pro systém pomoci v hmotné nouzi náročný, protože v něm začaly být účinné rovnou dvě novely. Jedna z novel navrátila do systému hodnocení vlastní aktivity příjemce dávek, a to i

Sleva 19 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Morávek,Tomášková,Bernard,Vícha

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

EC Environmental Law

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
The study has the character of the review of legal provisions relating to the protection of the environment functioning in European Union. The study includes acts of secondary legislation and a lot of international agreements connecting Member states of the Union. In spite of the limited volume they presented in the study all essential for discussed field legal documents and essential problems in

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do práva životního prostředí

Autor: David Ondřej

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Tato učební pomůcka podává výklad soukromoprávních institutů ochrany životního prostředí (a tím pádem i těchto soukromoprávních institutů vůbec);. Jde o méně typické a méně známé instituty ochrany životního prostředí. Podobný alespoň relativně kompaktní text zabývající se touto otázkou v podstatě neexistuje, nebo ho autoři alespoň nikde neobjevili.

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Bahýľ Ján,Bahýľová Lenka,Kocourek Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, následujících šest kapitol se vztahuje ke zvláštní části, tedy k jednotlivým složkám životního prostředí. Každá kapitola obsahuje teoretické otázky, praktické

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele