Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo životního prostředí, pozemkové právo

Nejprodávanější v této kategorii

ÚZ č.1277: Životní prostředí

publisher: Nakladatelství Sagit

2.5 / 5
21 % Novinka Doprava zdarma
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s

Sleva 21 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Pozemkové právo

Autor: Dudová Jana

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Učebnice pozemkového práva je zaměřena na některé základní instituty pozemkového práva. Obsahuje zejména komentář k problematice územního plánování a rozhodování dle nového stavebního zákona. Autorka se dále zabývá právními aspekty vyvlastnění, zápisy do katastru nemovitostí, účelovou kategorizací pozemků, pozemkovými úpravami apod., a to včetně příslušných rozhodovacích procesů. V učebnici je

Sleva 21 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Zvířecí práva

Autor: Georges Chapouthier

publisher: Triton

0 / 5
33 %
Úvahy o tom, že by člověk měl ostatním živočichům projevovat úctu a chránit je, jsou staré jako lidstvo samo a provázejí ho v průběhu celé jeho historie. V 19. století, zejména díky myslitelům jako Bentham a Schopenhauer, postupně přecházejí v myšlenku zvířecích práv, která je filozoficky rozvíjena v průběhu celého 20. století (práce Henryho Salta, Andrého Gérauda, Petera Singera aj.). Na prahu

Sleva 33 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Autor: Jindřich Psutka

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/1992 Sb.), zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), zákon o lesích (č. 289/1995 Sb.), zákon o nakládání s

Sleva 21 % z běžně ceny 665 Kč

Naše cena: 525 Kč

Skladem u dodavatele

Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí

Autor: Tomáš Kocourek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Kniha se věnuje mezioborovému tématu omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí. Autor nejprve komplexně pojednává obecná teoretická a ústavněprávní východiska zásahů do vlastnického práva, následně rozebírá jednotlivé instituty, jimiž je vlastnické právo k pozemkům omezováno z důvodu ochrany životního prostředí. Jedná se o některé nástroje upravené stavebním zákonem

Sleva 22 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Praktikum z práva životního prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Magdaléna Vopařilová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Praktikum představuje komplexní učební pomůcku pro studium a výuku práva životního prostředí. Ve čtrnácti jednotně strukturovaných kapitolách jsou zpracována témata obecné i zvláštní části práva životního prostředí. Praktikum vychází ze základního cíle připravit studenty na řešení praktických případů z oblasti práva životního prostředí a procvičit přitom nejen znalosti z oboru práva

Sleva 22 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, 2. vydání

Autor: Damohorský Milan

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o životním prostředí, ochrany ovzduší, vody, půdy atd. Každá sada příkladů je doplněna přehledem platných právních předpisů a kontrolními otázkami.Publikace je určena pre- i

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Pozemkové právo

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Pekárek Milan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace poskytuje ucelený přehled o právní regulaci pozemkových vztahů v České republice. Soustředěním podstatné části problematiky právní úpravy této oblasti se snaží odstranit handicap způsobený roztříštěností regulace do množství různých právních pramenů. Pozornost je věnována obecné části pozemkového práva, tzn. institutům jako pozemkové vlastnictví, územní plánování, evidence nemovitostí

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Právo životního prostředí, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Damohorský Milan,Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, bylo nabytí účinnosti tzv. Lisabonské smlouvy na počátku prosince 2009. Tento krok znamenal i další harmonizaci a

Sleva 10 % z běžně ceny 860 Kč

Naše cena: 774 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem…

Autor: Stejskal Vojtěch

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Publikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008, provádí do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a

Sleva 22 % z běžně ceny 466 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - Komentář, 2. vydání

Autor: Libor Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 % Doprava zdarma
2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018.

Sleva 15 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 578 Kč

Skladem

Zákon o pomoci v hmotné nouzi - Zákon o životním minimu - Praktický komentář (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především rok 2017 byl pro systém pomoci v hmotné nouzi náročný, protože v něm začaly být účinné rovnou dvě novely. Jedna z novel navrátila do systému hodnocení vlastní aktivity příjemce dávek, a to i

Sleva 21 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 411 Kč

Skladem

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vomáčka,Knotek,Konečná,Hanák,Dienstbier,Průchová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 1 096 Kč

Skladem

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Autor: Pavla Bejčková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných do

Sleva 21 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 514 Kč

Skladem

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí - Praktický průvodce

Autor: Jitka Jelínková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha poskytuje právně přesné a přitom prakticky jednoduché návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí (formou podnětů, stížností, žádostí o informace, využitím práv účastníků řízení a dalších podání). Úředníkům poskytne adresné rady, jak v souladu s právem vyřizovat nejrůznější podání občanů, včetně postupu v případě šikanózních podání.

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Přehled judikatury z oblasti životního prostředí

Autor: Langrová Veronika

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
21 %
Publikace přináší správní a soudní judikaturu významnou pro aplikaci práva životního prostředí z období let 1990 až 2006. V Přehledu jsou zahrnuty i výklady právních předpisů v působnosti Ministerstva životního prostředí, jež byly publikovány ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.Při zpracování byl kladen důraz na použitelnost vyslovených právních názorů v rámci platné právní úpravy

Sleva 21 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

EC Environmental Law

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
The study has the character of the review of legal provisions relating to the protection of the environment functioning in European Union. The study includes acts of secondary legislation and a lot of international agreements connecting Member states of the Union. In spite of the limited volume they presented in the study all essential for discussed field legal documents and essential problems in

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Bahýľ Ján,Bahýľová Lenka,Kocourek Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 %
Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, následujících šest kapitol se vztahuje ke zvláštní části, tedy k jednotlivým složkám životního prostředí. Každá kapitola obsahuje teoretické otázky, praktické

Sleva 22 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Morávek,Tomášková,Bernard,Vícha

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta