Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo životního prostředí, pozemkové právo

Nejprodávanější v této kategorii

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
15 % Novinka
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná?

Sleva 15 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Bahýľ Ján,Bahýľová Lenka,Kocourek Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, následujících šest kapitol se vztahuje ke zvláštní části, tedy k jednotlivým složkám životního prostředí. Každá kapitola obsahuje teoretické otázky, praktické

Sleva 16 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Zvířecí práva

Autor: Georges Chapouthier

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Úvahy o tom, že by člověk měl ostatním živočichům projevovat úctu a chránit je, jsou staré jako lidstvo samo a provázejí ho v průběhu celé jeho historie. V 19. století, zejména díky myslitelům jako Bentham a Schopenhauer, postupně přecházejí v myšlenku zvířecích práv, která je filozoficky rozvíjena v průběhu celého 20. století (práce Henryho Salta, Andrého Gérauda, Petera Singera aj.). Na prahu

Sleva 26 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Morávek,Tomášková,Bernard,Vícha

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí

Autor: Tomáš Kocourek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha se věnuje mezioborovému tématu omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí. Autor nejprve komplexně pojednává obecná teoretická a ústavněprávní východiska zásahů do vlastnického práva, následně rozebírá jednotlivé instituty, jimiž je vlastnické právo k pozemkům omezováno z důvodu ochrany životního prostředí. Jedná se o některé nástroje upravené stavebním zákonem –

Sleva 16 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, 2. vydání

Autor: Damohorský Milan

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o životním prostředí, ochrany ovzduší, vody, půdy atd. Každá sada příkladů je doplněna přehledem platných právních předpisů a kontrolními otázkami.Publikace je určena pre- i

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Právo životního prostředí, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Damohorský Milan,Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, bylo nabytí účinnosti tzv. Lisabonské smlouvy na počátku prosince 2009. Tento krok znamenal i další harmonizaci a

Sleva 10 % z běžně ceny 860 Kč

Naše cena: 774 Kč

Skladem

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem…

Autor: Stejskal Vojtěch

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Publikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008, provádí do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a

Sleva 16 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vomáčka,Knotek,Konečná,Hanák,Dienstbier,Průchová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 1 226 Kč

Skladem

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Autor: Pavla Bejčková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných do

Sleva 15 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné.

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - Komentář, 2. vydání

Autor: Libor Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 % Doprava zdarma
2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018.

Sleva 15 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 578 Kč

Skladem

Zákon o pomoci v hmotné nouzi - Zákon o životním minimu - Praktický komentář (2. vydání)

Autor: Peter Beck

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především rok 2017 byl pro systém pomoci v hmotné nouzi náročný, protože v něm začaly být účinné rovnou dvě novely. Jedna z novel navrátila do systému hodnocení vlastní aktivity příjemce dávek, a to i

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí - Praktický průvodce

Autor: Jitka Jelínková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha poskytuje právně přesné a přitom prakticky jednoduché návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí (formou podnětů, stížností, žádostí o informace, využitím práv účastníků řízení a dalších podání). Úředníkům poskytne adresné rady, jak v souladu s právem vyřizovat nejrůznější podání občanů, včetně postupu v případě šikanózních podání.

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

SklademPřihlášení uživatele