Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Psychologie a sociologie práva

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Efektivita sankcionování mladistvých

Autor: Filip Ščerba

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem u dodavatele

Sociologie práva, 2. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sociologie práva je vedle teorie práva jednou ze základních obecných disciplín právní vědy, která studuje vzájemný vztah práva a společnosti. Sociologické chápání práva představuje podstatný metodologický koncept práva zprostředkující sociální kontexty jednotlivých prvků mechanismu právní regulace od právní politiky po oblast realizace a efektivnosti práva. Vykresluje napětí, které se vytváří

Sleva 9 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 346 Kč

Skladem

Kdo je vinen? Sociologie trestního práva a trestání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Právo je jednou ze složek veřejné moci. Jak ale ukázal už Émile Durkheim, právo je také sociálním faktem, v němž se nějakým způsobem odráží podoba dané společnosti a její kultury. Kniha Kdo je vinen, pohybující se v rámci sociologie orientované na zkoumání kultury, nabízí pohled na trestní právo z hlediska analýzy kulturních významů. Významů, které jsou obsaženy jak přímo v jeho textu, tak

Sleva 9 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Aktuální otázky metodologie právního myšlení

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace představuje aktuální obraz tradičního instrumentária juristické metodologie a zároveň kriticky hodnotí jeho použitelnost v současném systému práva při jeho praktické aplikaci. Je tvořena sedmi příspěvky, jejichž tematické zaměření rozděluje práci na tři pomyslné části. První část je věnována výkladu základních otázek, které tvoří jádro metodologie právního myšlení, jako je role pojmu

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kysela,Michal Urban

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Přemýšlíme-li o vztahu práva a literatury, nemůžeme nevnímat právo jako literaturu svého druhu. Sestává přece z textů, ač psaných poněkud specifickým jazykem, často nepříliš srozumitelným, zakládajícím si na přesnosti oproti obraznosti a invenci. Stále častěji se však právní akademici uchylují ke krásné literatuře (a rovněž k filmu) jako zdroji situací, obrazů a dilemat, umožňujících promýšlet,

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám především pro studenty práv. Vedle originální úvodní kapitoly mapující vývoj pohledu na lidskou duši se čtenář může těšit na výklad obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové i sociální psychologie, která představí vybrané teorie se zaměřením na sociální interakci a komunikaci. Další kapitola

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Psychopatologie - Pedagogické, právní a sociální aspekty

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je určena pro budoucí či stávající učitele, právníky, sociální pracovníky a všechny ty, jejichž profese je založena na jednání s lidmi. Součástí jejich profesní výbavy je mimo jiné i dobrá orientace v oblasti psychopatologických jevů. Každý, kdo působí na druhé lidi, se může setkat s jedinci, kteří vykazují markanty anomálního chování či poruchy osobnosti. Komunikace s těmito lidmi

Sleva 9 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomický přístup k právu

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje ekonomickou analýzu práva jako interdisciplinární a kontextuální přístup k právu, který může tuzemské právní teorii a praxi mnohé nabídnout. Reaguje na vzrůstající zájem právnické obce o tento u nás dlouho opomíjený směr. Spíše než alternativou k hlavním světovým učebnicím ekonomické analýzy práva je hlubším rozborem využitelnosti ekonomie v rámci práva. Mezi analyzovaná

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Církve a právo Miscellanea

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího Rajmunda Tretery, vydaných u příležitosti jeho 75. životního jubilea. Jde o výběr drobných článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících. Mezi články lze nalézt dokumenty, na jejichž koncipování se autor podílel a které jsou dnes již nepřístupné nebo obtížně

Sleva 24 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 524 Kč

Skladem

Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie XII. Lubyho právnické dni

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník

Autor: Vladimír Zoufalý

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 ročníků konference Karlovarské právnické dny. Její historii dokumentuje i bohatá fotografická příloha.

Sleva 24 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 312 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí