Registrace | Přihlášení


Psychologie a sociologie práva

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
18 %
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám především pro studenty práv. Vedle originální úvodní kapitoly mapující vývoj pohledu na lidskou duši se čtenář může těšit na výklad obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové i sociální psychologie, která představí vybrané teorie se zaměřením na sociální interakci a komunikaci. Další kapitola

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Kdo je vinen? Sociologie trestního práva a trestání

Autor: Martin Vávra

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Právo je jednou ze složek veřejné moci. Jak ale ukázal už Émile Durkheim, právo je také sociálním faktem, v němž se nějakým způsobem odráží podoba dané společnosti a její kultury. Kniha Kdo je vinen, pohybující se v rámci sociologie orientované na zkoumání kultury, nabízí pohled na trestní právo z hlediska analýzy kulturních významů. Významů, které jsou obsaženy jak přímo v jeho textu, tak

Sleva 3 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kysela,Michal Urban

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Přemýšlíme-li o vztahu práva a literatury, nemůžeme nevnímat právo jako literaturu svého druhu. Sestává přece z textů, ač psaných poněkud specifickým jazykem, často nepříliš srozumitelným, zakládajícím si na přesnosti oproti obraznosti a invenci. Stále častěji se však právní akademici uchylují ke krásné literatuře (a rovněž k filmu) jako zdroji situací, obrazů a dilemat, umožňujících promýšlet,

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Psychopatologie - Pedagogické, právní a sociální aspekty

Autor: Lovasová Vladimíra, Miňhová Jana,

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je určena pro budoucí či stávající učitele, právníky, sociální pracovníky a všechny ty, jejichž profese je založena na jednání s lidmi. Součástí jejich profesní výbavy je mimo jiné i dobrá orientace v oblasti psychopatologických jevů. Každý, kdo působí na druhé lidi, se může setkat s jedinci, kteří vykazují markanty anomálního chování či poruchy osobnosti. Komunikace s těmito lidmi

Sleva 3 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomický přístup k právu

Autor: Petr Broulík

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje ekonomickou analýzu práva jako interdisciplinární a kontextuální přístup k právu, který může tuzemské právní teorii a praxi mnohé nabídnout. Reaguje na vzrůstající zájem právnické obce o tento u nás dlouho opomíjený směr. Spíše než alternativou k hlavním světovým učebnicím ekonomické analýzy práva je hlubším rozborem využitelnosti ekonomie v rámci práva. Mezi analyzovaná

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Církve a právo Miscellanea

Autor: Kolektiv autorů - Záboj Horák,Jiří Rajmund Tretera

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího Rajmunda Tretery, vydaných u příležitosti jeho 75. životního jubilea. Jde o výběr drobných článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících. Mezi články lze nalézt dokumenty, na jejichž koncipování se autor podílel a které jsou dnes již nepřístupné nebo obtížně

Sleva 18 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem

Efektivita sankcionování mladistvých

Autor: Filip Ščerba

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem

Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie XII. Lubyho právnické dni

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník

Autor: Vladimír Zoufalý

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 ročníků konference Karlovarské právnické dny. Její historii dokumentuje i bohatá fotografická příloha.

Sleva 18 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 336 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí