Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Psychologie a sociologie práva

Kdo je vinen? Sociologie trestního práva a trestání

Autor: Vávra Martin

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Právo je jednou ze složek veřejné moci. Jak ale ukázal už Émile Durkheim, právo je také sociálním faktem, v němž se nějakým způsobem odráží podoba dané společnosti a její kultury. Kniha Kdo je vinen, pohybující se v rámci sociologie orientované na zkoumání kultury, nabízí pohled na trestní právo z hlediska analýzy kulturních významů. Významů, které jsou obsaženy jak přímo v jeho textu, tak

Sleva 9 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Aktuální otázky metodologie právního myšlení

Autor: Kolektiv autorů - T. Machalová, M. Večeřa, J. Harvánek, L. Hlouch, M. Sobotka, T. Sobek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace představuje aktuální obraz tradičního instrumentária juristické metodologie a zároveň kriticky hodnotí jeho použitelnost v současném systému práva při jeho praktické aplikaci.

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Ekonomický přístup k právu

Autor: Kolektiv autorů - Jan Broulík, Jan Bartošek

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje ekonomickou analýzu práva jako interdisciplinární a kontextuální přístup k právu, který může tuzemské právní teorii a praxi mnohé nabídnout. Reaguje na vzrůstající zájem právnické obce o tento u nás dlouho opomíjený směr. Spíše než alternativou k hlavním světovým učebnicím ekonomické analýzy práva je hlubším rozborem využitelnosti ekonomie v rámci práva. Mezi analyzovaná

Sleva 9 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Církve a právo: Miscellanea - Výběr drobných prací z díla

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Adam Csukás

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího Rajmunda Tretery, vydaných u příležitosti jeho 75. životního jubilea. Jde o výběr drobných článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících. Mezi články lze nalézt dokumenty, na jejichž koncipování se autor podílel a které jsou dnes již nepřístupné nebo obtížně

Sleva 24 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 524 Kč

Skladem

Sociologie práva, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Urbanová Martina,Večeřa Miloš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sociologie práva je vedle teorie práva jednou ze základních obecných disciplín právní vědy, která studuje vzájemný vztah práva a společnosti. Sociologické chápání práva představuje podstatný metodologický koncept práva zprostředkující sociální kontexty jednotlivých prvků mechanismu právní regulace od právní politiky po oblast realizace a efektivnosti práva. Vykresluje napětí, které se vytváří

Sleva 9 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 346 Kč

Skladem u dodavatele

Efektivita sankcionování mladistvých

Autor: Kolektiv autorů - Filip Ščerba, Bronislava Coufalová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Hledání adekvátních forem postihu trestné činnosti mladistvých dlouhodobě patří mezi důležitá a často diskutovaná témata v rámci trestního práva. Tato monografie nabízí podrobnou a kritickou analýzu současné české právní úpravy sankcionování mladistvých, která je obsažena v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Pozornost je přitom zaměřena nejen na hmotněprávní formy sankcí ukládaných mladistvým

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve

Autor: Kolektiv autorů - Jurčová Monika,Novotná Marianna

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie XII. Lubyho právnické dni.

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník

Autor: Kolektiv autorů - Zoufalý Vladimír,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně bohaté fotografické přílohy.

Sleva 24 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kysela, Michal Urban (eds.)

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Přemýšlíme-li o vztahu práva a literatury, nemůžeme nevnímat právo jako literaturu svého druhu. Sestává přece z textů, ač psaných poněkud specifickým jazykem, často nepříliš srozumitelným, zakládajícím si na přesnosti oproti obraznosti a invenci.

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám především pro studenty práv.

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty

Autor: Kolektiv autorů - Jana Miňhová, Vladimíra Lovasová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je určena pro budoucí či stávající učitele, právníky, sociální pracovníky a všechny ty, jejichž profese je založena na jednání s lidmi. Součástí jejich profesní výbavy je mimo jiné i dobrá orientace v oblasti psychopatologických jevů. Každý, kdo působí na druhé lidi, se může setkat s jedinci, kteří vykazují markanty anomálního chování či poruchy osobnosti. Komunikace s těmito lidmi

Sleva 9 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele