Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo - Renáta Šínová

Manželství

Autor: Kolektiv autorů - Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie se podrobně věnuje institutu manželství z hlediska právního. Vychází z nové úpravy hmotněprávní, zakotvené v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zároveň z nové úpravy procesní, představované především zákonem o zvláštních řízeních soudních (zák. č. 292/2013 Sb.). Vzhledem k rostoucí globalizaci společenských vztahů, z níž pramení stále se zvyšující počet tzv. smíšených

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Účastenství v civilním soudním řízení

Autor: Kolektiv autorů - Renáta Šínová, Marek Juráš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních.

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Praktikum civilního procesu - 2. část

Autor: Kolektiv autorů - Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015.

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Praktikum civilního procesu 1. část

Autor: Kolektiv autorů - Renáta Šínová,Jana Petrov Křiváčková,Klára Hamuľáková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě zahrnují tradiční instituty civilního procesu od vymezení pojmu civilní proces, základních zásad civilního procesu a

Sleva 21 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Rodičovská odpovědnost

Autor: Kolektiv autorů - Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování právních úprav členských států Evropské unie, posuzuje publikace soulad aktuální právní úpravy rodičovské

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Rozvod manželství

Autor: Kolektiv autorů - Šmíd Ondřej,Šínová Renáta,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem

Praktikum rodinného práva

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Renáta Šínová, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu.

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem



Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele