Registrace | Přihlášení


Římské právo

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Římské právo

Autor: Kincl Jaromír

publisher: C. H. Beck

3.7 / 5
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rozbor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie o římském právu trestním. Příloha obsahuje rozsáhlý výběr latinských právních pravidel, definic a

Naše cena: 550 Kč

Skladem

Bibliographia Iuris Romani Criminalis

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sleva
Publikace představuje souhrn výsledků vědecké práce mnoha generací odborníků z celého světa, věnujících se otázkám spojeným s trestním právem ve starověkém Římě. Obsahuje více než 8 000 bibliografických položek zachycujících nejen knižní zpracování této problematiky, ale také články v odborných časopisech, konferenční sborníky, pocty věnované významným představitelům právní romanistiky, hesla ve

Naše cena: 1 040 Kč

Skladem

Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta

Autor: Gregor Martin

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Vedecká monografia predstavuje ucelenú právnu analýzu jedného z najdôležitejších období rímskych dejín. V jeho rámci došlo k prechodu od republikánskeho Ríma k cisárskej ríši. Autor do detailov popisuje, akými ústavnými postupmi sa Augustovi podarilo to, na čo krvavo doplatil Gaius Iulius Caesar. Zároveň poukazuje na Augustove reformy, ktoré navždy ovplyvnili právo starých

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Nařízení Řím II: Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Tato publikace je na českém právnickém trhu poněkud ojedinělým úkazem. Jde o komentář k nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (nařízení č. 864/2007 označované jako nařízení Řím II, dále „nařízení“). Především je tomu tak proto, že pokud je autoru známo, u nás bylo komentováno pouze jediné unijní nařízení. Účelem komentáře je provést výklad komentovaných předpisů, a to

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Sylabus římského práva soukromého

Autor: Hrdina Antonín Ignác

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sleva
Publikace je názornou učební pomůckou, která dává studentům možnost lépe, než je to možné při výuce či v souvislých literárních výkladech běžných učebnic a učebních příruček, poznat a pochopit vzájemné vazby a souvislosti právních institucí atd. Systematicky uspořádané grafické znázornění těchto vazeb a souvislostí je navíc ještě doplněno slovníkem a rejstříkem latinských výrazů, se kterými se

Sleva 3 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Rodina a její význam v římském právu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Předložená publikace je rozdělena na dvě části. V první části se autorka zaměřuje na rod a s tím spojené vlastnosti náležející každému rodu. Rod byl založen na pokrevním příbuzenství a k průlomu pokrevního pouta dochází zavedením majetkového rozdělení obyvatelstva. V této chvíli můžeme již hledat náznaky patriarchální rodiny. Právě naznačený přechod společnosti od rodového zřízení a vývoj rodiny

Sleva 2 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Kurs římského práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Římské právo představuje pro začínající studenty práv nelehký obor, neboť se jeho prostřednictvím poprvé seznamují se systémem soukromého práva i jeho institucemi. Učebnice je přizpůsobena předmětu Římské právo a navazuje a doplňuje autorovo skriptum Praktická cvičení z římského práva, vydané v roce 2010 u nakladatelství KEY Publishing s.r.o. Cílem autora byla snaha o vytvoření učebního textu,

Sleva 2 % z běžně ceny 332 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem u dodavatele

Praktická cvičení z římského práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Doplňkový studijní materiál „Praktická cvičení z římského práva“ je určen posluchačům právnických fakult jako doplňkový studijní materiál pro semináře v předmětu římské právo. Římské právo, tak jak je obsaženo v této učební pomůcce, je upraveno jako propedeutický základ pro výuku pozitivních předmětů, tedy obsahem jsou praktické případy a práce s ius scriptum – psaným právem. Všechny zde uvedené

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele