Registrace | Přihlášení


Rodinné právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mateřská a rodičovská dovolená v otázkách a odpově

Autor: Fryjaufová Eva

publisher: CPress

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Praktikum rodinného práva

Autor: Kolektiv autorů - Westphalová Lenka,Králíčková Zdeňka

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu.

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Rodičovská odpovědnost

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování právních úprav členských států Evropské unie, posuzuje publikace soulad aktuální právní úpravy rodičovské

Naše cena: 450 Kč

Skladem

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Autor: Kolektiv autorů - Novotný Petr,Ivičičová Jitka,Syrůčková Ivana,Vondráčková Pavlína

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Střídavá péče

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá současnou právní úpravou střídavé péče v občanském zákoníku a shrnuje, k jakým změnám došlo oproti úpravě v zákoně o rodině, přičemž vychází zejména z nejnovější judikatury Ústavního soudu. Hlavní pozornost je věnována předpokladům, za kterých je možné a vhodné nařídit střídavou péči. Vhodnost střídavé péče ovlivňuje řada faktorů, které jsou v publikaci přehledně rozčleněny.

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Společné jmění manželů

Autor: Psutka Jindřich

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 490 Kč

Skladem

Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kontextu. Prameny publikace dokumentují, že východisky pozitivního práva mohou být také právněhistorické

Sleva 2 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Rozvod manželství

Autor: Kolektiv autorů - Šínová Renáta,Šmíd Ondřej

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 % Sleva
Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele