Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Rodinné právo

Občanské právo hmotné 2

Autor: Michaela Zuklínová

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
20 %
Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a registrovaného partnerství, vzniku a určování rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi, osvojení, náhradních forem

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016

Autor: Kolektiv autorů - Věra Novotná, Eva Burdová, Jana Riedlová Jurková

publisher: Anag

5 / 5
Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v novém občanském zákoníku přináší mnoho změn, z nichž lze zmínit například změny v oblasti osvojení, pěstounské

Sleva 10 % z běžně ceny 669 Kč

Naše cena: 602 Kč

Skladem

Výživné

Autor: Kolektiv autorů - Ondřej Šmíd, Radka Vacová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Mateřská a rodičovská dovolená v otázkách a odpovědích

Autor: Eva Fryjaufová

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
24 %
Kniha je určena všem rodičům, kteří se potřebují orientovat ve spleti paragrafů souvisejících s přivedením nového tvorečka na svět. Záměrem knihy je podat pomocnou ruku při provádění různých administrativních úkonů, např. žádosti: - o porodné, - rodičovský příspěvek, - další dávky státní sociální podpory. V knize je přesně popsán postup při vyplňování potřebných formulářů a provádění výpočtů. Do

Sleva 24 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Rodinná mediace v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v České republice. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může mediace přispět k naplnění

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Kontakt s dětmi po rozvodu - Jak nepřijít o dítě

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Novák, Simona Corradiniová, Radim Vypušťák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
20 %
Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu pouhým „složenkovým tátou“? Chcete (coby žena) lépe porozumět chování exmanžela? Hodláte (coby muž) lépe porozumět

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Společné jmění manželů

Autor: Jindřich Psutka

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 466 Kč

Skladem u dodavatele

Střídavá péče

Autor: Milan Trávníček

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Nový občanský zákoník - Rodinné právo (2., aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Rodičovská odpovědnost

Autor: Kolektiv autorů - Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování právních úprav členských států Evropské unie, posuzuje publikace soulad aktuální právní úpravy rodičovské

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Rodinné právo (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová, kol.

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 808 Kč

Skladem

Rozvod manželství

Autor: Kolektiv autorů - Šmíd Ondřej,Šínová Renáta,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem

Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

Autor: Renata Veselá

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kontextu. Prameny publikace dokumentují, že východisky pozitivního práva mohou být také právněhistorické

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

ÚZ č. 1205: Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
24 % Novinka
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 24 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Musíš znát... Rodinné právo. Manželství

Autor: Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
20 %
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na každou část knihy navazuje rozsáhlý výběr nejdůležitější judikatury ke konkrétní problematice.

Sleva 20 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Autor: Kolektiv autorů - Horáček Tomáš,Elischer David Servus Stanislav

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
20 %
Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné firmě z jedné generace na generaci následující.

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem

Praktikum rodinného práva

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Renáta Šínová, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
21 %
Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu.

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele