Registrace | Přihlášení


Rodinné právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016

Autor: Věra Novotná

publisher: Anag

5 / 5
12 %
Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v novém občanském zákoníku přináší mnoho změn, z nichž lze zmínit například změny v oblasti osvojení, pěstounské

Sleva 12 % z běžně ceny 669 Kč

Naše cena: 589 Kč

Skladem

Rozvod manželství

Autor: Kolektiv autorů - Renáta Šínová,Ondřej Šmíd

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

Autor: Renata Veselá

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kontextu. Prameny publikace dokumentují, že východisky pozitivního práva mohou být také právněhistorické

Sleva 2 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Rodinná mediace v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Holá,Anna Kováčová,Ondřej Spáčil,Lenka Westphalová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v České republice. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může mediace přispět k naplnění

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Mateřská a rodičovská dovolená v otázkách a odpově

Autor: Eva Fryjaufová

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

České rodinné právo

Autor: Milana Hrušáková

publisher: Doplněk

0 / 5
15 %
Přední odbornice na rodinné právo zachytily v učebnici právní stav k 1. lednu 2006. Zájemci o tuto problematiku jistě uvítají nejen její aktualizaci, ale i srozumitelné podání a věcný rejstřík.

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

ÚZ 1205 Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1.

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Musíš znát...Rodinné právo: Manželství

Autor: Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na každou část knihy navazuje rozsáhlý výběr nejdůležitější judikatury ke konkrétní problematice. Publikace díky své srozumitelnosti a systematickému přístupu představuje vynikající pomůcku nejen pro

Sleva 17 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Autor: Horáček Tomáš, Elischer David Servus Stanislav,

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné firmě z jedné generace na generaci následující. Ambicí této publikace je zahájit v rodinné firmě otevřenou diskusi o

Sleva 17 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum rodinného práva

Autor: Kolektiv autorů - Zdeňka Králíčková,Lenka Westphalová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu.

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Kontakt s dětmi po rozvodu – Jak nepřijít o dítě - Jak nepřijít o dítě

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Čeká vás soudní znalecký posudek ve sporu o svěření dětí do péče jednoho z rodičů? Absolvovali jste psychologické vyšetření a máte dojem, že znalec popsal někoho jiného než vás? Máte zájem o minikurz rodinného práva? Odpovíte-li alespoň na jednu z otázek ano, pak je tato kniha napsaná pro vás. Kniha volně navazuje na publikaci Tomáše Nováka Znalecké posudky dětí pod drobnohledem.

Sleva 17 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Společné jmění manželů

Autor: Jindrřich Psutka

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Střídavá péče

Autor: Milan Trávníček

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá současnou právní úpravou střídavé péče v občanském zákoníku a shrnuje, k jakým změnám došlo oproti úpravě v zákoně o rodině, přičemž vychází zejména z nejnovější judikatury Ústavního soudu. Hlavní pozornost je věnována předpokladům, za kterých je možné a vhodné nařídit střídavou péči. Vhodnost střídavé péče ovlivňuje řada faktorů, které jsou v publikaci přehledně rozčleněny.

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Ivičičová,Petr Novotný,Ivana Syrůčková,Pavlína Vondráčková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Rodičovská odpovědnost

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování právních úprav členských států Evropské unie, posuzuje publikace soulad aktuální právní úpravy rodičovské

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Rodinné právo, 2. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času přehodnotit, a především pasáže věnované společnému jmění manželů podstatněji rozšířit. Autoři nového díla reagují

Naše cena: 850 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí