Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Rodinné právo

Nejprodávanější v této kategorii

Občanské právo hmotné 2

Autor: Michaela Zuklínová

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
19 %
Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a registrovaného partnerství, vzniku a určování rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi, osvojení, náhradních forem

Sleva 19 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016

Autor: Kolektiv autorů - Věra Novotná, Eva Burdová, Jana Riedlová Jurková

publisher: Anag

5 / 5
14 %
Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v novém občanském zákoníku přináší mnoho změn, z nichž lze zmínit například změny v oblasti osvojení, pěstounské

Sleva 14 % z běžně ceny 669 Kč

Naše cena: 575 Kč

Skladem

Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář, 4. vydání

Autor: Hrušáková Milana

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Čtvrté vydání komentáře zachycuje právní stav k 1.9. 2008. Komentář reaguje na většinu aktuálních problémů současné praxe, je doplněn o nejnovější literaturu i judikaturu, včetně judikatury Ústavního soudu. Součástí výkladu jsou i mezinárodní úmluvy týkající se oblasti rodinného práva a rovněž i kolizní problematika. S ohledem na historické souvislosti obsahuje u jednotlivých ustanovení i

Sleva 10 % z běžně ceny 1 150 Kč

Naše cena: 1 035 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum rodinného práva

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Renáta Šínová, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Autor: Kolektiv autorů - Horáček Tomáš,Elischer David Servus Stanislav

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné firmě z jedné generace na generaci následující.

Sleva 19 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Nový občanský zákoník - Rodinné právo (2., aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Rodičovská odpovědnost

Autor: Kolektiv autorů - Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování právních úprav členských států Evropské unie, posuzuje publikace soulad aktuální právní úpravy rodičovské

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Rodinné právo (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová, kol.

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 765 Kč

Skladem u dodavatele

Musíš znát... Rodinné právo. Manželství

Autor: Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
19 %
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na každou část knihy navazuje rozsáhlý výběr nejdůležitější judikatury ke konkrétní problematice.

Sleva 19 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Rodinná mediace v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v České republice. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může mediace přispět k naplnění

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Zbavte mě toho pitomce / Sundejte ze mě tu mrchu

Autor: Klára A. Samková

publisher: Blinkr

0 / 5
Tato knížka, kterou vydává pražské vydavatelství BLINKR, je o rozvodech a velké lidské bolesti, kterou přinášejí. Její autorkou je známá rozvodová advokátka JUDr. Klára Samková, Ph.d., která se výrazně angažuje v oblasti rodinného práva, lidských práv, jednoznačně se profiluje v oblasti práv dětí a je také významnou publicistkou.

Sleva 10 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Rozvod manželství

Autor: Kolektiv autorů - Šmíd Ondřej,Šínová Renáta,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
19 %
Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém

Sleva 19 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 397 Kč

Skladem

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Autor: Kolektiv autorů - Šínová Renáta,Šmíd Ondřej,Juráš Marek,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
19 %
Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a to s přihlédnutím k zahraničním právním úpravám, které byly zdrojem při tvorbě nového občanského zákoníku a které tudíž mohou být inspirací při jeho budoucí aplikaci. V úvodní části přináší

Sleva 19 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Společné jmění manželů

Autor: Jindřich Psutka

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Střídavá péče

Autor: Milan Trávníček

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

ÚZ č. 1205: Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
19 %
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 19 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

Autor: Renata Veselá

publisher: KEY Publishing

0 / 5
19 %
Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kontextu. Prameny publikace dokumentují, že východisky pozitivního práva mohou být také právněhistorické

Sleva 19 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 235 Kč

SklademPřihlášení uživatele