Registrace | Přihlášení


Právo - Skřejpek Michal

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Iustiniani Institutiones: Justiniánské instituce

Autor: Skřejpek Michal

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Překlad učebnice práva východořímského císaře Iustiniana z počátku 6. století n. l. Učebnice, která byla používána až do 18. století, se věnuje především římskému soukromému právu, obsahuje také informace o trestním právu i obecné právní principy a seznamuje s myšlenkovým bohatstvím odkazu římské právní vědy. Myšlenkové bohatství římského práva ovlivnilo již nesčetné množství generací právníků.

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Bibliographia Iuris Romani Criminalis

Autor: Skřejpek Michal

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace představuje souhrn výsledků vědecké práce mnoha generací odborníků z celého světa, věnujících se otázkám spojeným s trestním právem ve starověkém Římě. Obsahuje více než 8 000 bibliografických položek zachycujících nejen knižní zpracování této problematiky, ale také články v odborných časopisech, konferenční sborníky, pocty věnované významným představitelům právní romanistiky, hesla ve

Naše cena: 1 040 Kč

Skladem

Římské právo v občanském zákoníku

Autor: Kolektiv autorů - Petr Bělovský,David Falada,Michal Skřejpek,Jan Šejdl

publisher: Auditorium

0 / 5
21 %
Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na lidově-demokratických, resp. socialistických ideových základech, se nový občanský zákoník obrací zpět ke kořenům českého soukromého práva. Ty jsou historicky spjaty především s rakouským Všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811, jehož obsah však

Sleva 21 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Lex et ius: Zákony a právo antického Říma

Autor: Skřejpek Michal

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Prameny římského práva jsou v běžném povědomí spojovány s texty, které pochází od římských právníků. Jsou to přitom především díla vytvořená v období tzv. klasické právní vědy – tedy v době jejího největšího rozkvětu. Dochovaných pramenů, z nichž můžeme poznávat, jak římské právo nejen vypadalo, ale zároveň jakým způsobem se proměňovalo, je přitom daleko více. Tato kniha v překladech do českého

Sleva 3 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Digesta seu Pandectae. tomus II. / Digesta neboli Pandekty. svazek II.

Autor: Michal Skřejpek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Třetí svazek ediční řady Fontes iuris romani, představující překlady základních pramenů římského práva do češtiny, nabízí vybrané tituly z 16. až 35. knihy zákoníku Digesta seu Pandectae císaře Iustiniana z roku 533 n. l. Čtenář zde nalezne především partie věnované římskoprávnímu pojetí smluv, jako je úschova, příkazní a společenská smlouva. Následuje právní úprava kupní smlouvy, zástavních

Sleva 20 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem u dodavatele

Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. upravené vydání

Autor: Skřejpek Michal

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivých institutů, zejména v kontextu fungování celého právního řádu starověké Římské říše, nezbytně

Sleva 3 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 436 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí