Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Soutěžní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák,Machurek,Novotný,Šebesta,kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

2.7 / 5
Přibližně po deseti letech dochází k zásadní změně v oblasti práva veřejných zakázek. Dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon. č. 134/2016 Sb., který mj. také nově začleňuje původní zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním. Široký autorský tým tvoří povětšinou právníci z AK MT Legal, s.r.o. Mnozí z autorského týmu byli spoluautory předchozí právní úpravy a

Sleva 10 % z běžně ceny 2 390 Kč

Naše cena: 2 151 Kč

Skladem u dodavatele

Kartelové dohody

Autor: Oršulová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
"Publikace, jež je svým obsahem a rozsahem dosud jedinečnou v České republice i na Slovensku, se zaměřuje na problematiku dohod omezujících hospodářskou soutěž, tzv. kartelových dohod. Autoři, kteří se sami dlouhodobě spolupodílejí na tvorbě vnitrostátních legislativ v oblasti veřejného práva hospodářské soutěže a významně též na tvorbě aplikační praxe v České republice a na Slovensku, se

Sleva 10 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe

Autor: Kindl Jiří

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, omezení, nebo jiného jejího narušení či ohrožení. Zabývá se vývojem právní úpravy hospodářské soutěže na území České republiky od konce 19. století až po její současnou právní úpravu. Podává vysvětlení o dohodách narušujících hospodářskou soutěž uzavřených mezi konkurenty a mezi nekonkurenty,

Sleva 10 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva

Autor: Kocina Jan

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace přináší ucelený pohled na institut zákazu konkurence ve světle minulé a současné právní úpravy a zabývá se jeho aktuálními problémy. Obsahuje také srovnání s právní úpravou platnou ve Spolkové republice Německo a Slovenské republice. Ve vazbě na zpracovávanou problematiku zákazu konkurence je zkoumána vzájemná podmíněnost norem práva soukromého s normami práva veřejného.

Sleva 10 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o ochraně hospodářské soutěže-komentář, 2.vyd.

Autor: Kolektiv autorů - Kindl,Munková

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, které přinesla velká novela provedená zákonem č. 155/2009 Sb. Změnami byla dotčena nejen úprava řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i novelizována byla i úprava spojování soutěžitelů či soutěž narušujících dohod. V knize autoři přinášejí nejen fundovaný komentář zákona o ochraně hospodářské

Sleva 10 % z běžně ceny 1 390 Kč

Naše cena: 1 251 Kč

Skladem u dodavatele

Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Petr Michal

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace přináší komplexní pohled na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení v České republice, přičemž se zabývá jak otázkami aplikovatelného práva hmotného (tj. českého i unijního), tak procesního, včetně problematiky tzv. soukromého vymáhání soutěžního práva (private enforcement). Svým rozsahem i pojetím se tak jedná o unikátní projekt. Vedle popisu platného práva a

Sleva 10 % z běžně ceny 940 Kč

Naše cena: 846 Kč

Skladem u dodavatele

Vztah českého a unijního soutěžního práva

Autor: Michal Petr

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o dikci právních předpisů, ale zejména pokud jde o aplikační praxi. Pokud identifikuje mezi českým a unijním právem

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kindl,Tomáš Pavelka,Pavlína Hubková

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez uvedení do problematiky veřejné větve soutěžního práva, což autoři erudovaně nabízejí. Kombinují své znalosti a

Naše cena: 1 390 Kč

Skladem u dodavatele

Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi

Autor: Bednář Josef

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace podává ucelený a výstižný přehled nejdůležitějších aspektů, jež formulují soutěžní právo a jeho vývoj. Tématicky zahrnuje veškerá jednání, která mohou narušit hospodářskou soutěž a základní teoretické principy soutěžního práva nejen v České republice a v EU, ale i v USA a dalších zemích OECD. Doplňuje již vydanou literaturu v oblasti soutěžního práva o kvalitní odbornou publikaci, která

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Autor: Kolektiv autorů - Dostal Ondřej,Petr Michal

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Edice zákony s judikaturou nakladatelství C.H.Beck je koncipována tak, aby maximálně vycházela vstříc potřebám právní praxe. Každá kniha přináší úplné a aktuální znění příslušného zákona a souvisejících předpisů. Zákonný text je doplněn zejména o vybranou klíčovou judikaturu, jejímž prostřednictvím je podáván výklad jednotlivých ustanovení. Toto vydání obsahuje aktuální znění zákona, včetně

Sleva 10 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 621 Kč

Skladem u dodavatele

Zásada ne bis in idem v konaní o porušení súťažného práva

Autor: Ondrejová Anna

publisher: KEY Publishing

0 / 5
19 %
Publikácia sa zaoberá výkladom a aplikáciou zásady ne bis in idem v práve hospodárskej súťaže, ako významným a zložitým právnym problémom, ktorý musí často riešiť Súdny dvor EÚ, Komisia, aj vnútroštátne súdy a orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov. Po prijatí Lisabonskej zmluvy, Charty základných práv EÚ, nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 a potom, čo Európsky súd pre ľudské práva

Sleva 19 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010) - II.

Autor: J. Macek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace je pokračováním knihy Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže z let 1992 až 1999, vydané Nakladatelstvím C. H. Beck v r. 2000. Druhý díl obsahuje shodně výběr z rozhodnutí zejména Vrchního soudu v Praze, vydaných v obchodních sporech o ochranu obchodní firmy a ochranu proti nekalé soutěži, zde z období let 2000 až 2010. Zařazena jsou i taková rozhodnutí, jež

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatele

Soutěžní právo, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Munková,Kindl,Svoboda

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 370 Kč

Naše cena: 1 233 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Autor: Kolektiv autorů - Martin Janků,Jana Mikušová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Srovnávací reklama

Autor: Ondřej Hruda

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

SklademPřihlášení uživatele