Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Soutěžní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Dvořák,Machurek,Novotný,Šebesta,kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

2.3 / 5
Přibližně po deseti letech dochází k zásadní změně v oblasti práva veřejných zakázek. Dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon. č. 134/2016 Sb., který mj. také nově začleňuje původní zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním. Široký autorský tým tvoří povětšinou právníci z AK MT Legal, s.r.o. Mnozí z autorského týmu byli spoluautory předchozí právní úpravy

Sleva 10 % z běžně ceny 2 390 Kč

Naše cena: 2 151 Kč

Skladem u dodavatele

Soutěžní právo, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Munková,Kindl,Svoboda

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 370 Kč

Naše cena: 1 233 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech nekalé souteže

Autor: Ondrejová Dana

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních deset let (v případě Soudního dvora Evropské unie i na starší rozhodnutí, zejména s ohledem na relativní „střídmost" v jeho rozhodovací praxi). Jedná se zejména

Sleva 15 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem u dodavatele

Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe

Autor: Kindl Jiří

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, omezení, nebo jiného jejího narušení či ohrožení. Zabývá se vývojem právní úpravy hospodářské soutěže na území České republiky od konce 19. století až po její současnou právní úpravu. Podává vysvětlení o dohodách narušujících hospodářskou soutěž uzavřených mezi konkurenty a mezi

Sleva 10 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Srovnávací reklama

Autor: Ondřej Hruda

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Autor: Kolektiv autorů - Martin Janků,Jana Mikušová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva

Autor: Kocina Jan

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace přináší ucelený pohled na institut zákazu konkurence ve světle minulé a současné právní úpravy a zabývá se jeho aktuálními problémy. Obsahuje také srovnání s právní úpravou platnou ve Spolkové republice Německo a Slovenské republice. Ve vazbě na zpracovávanou problematiku zákazu konkurence je zkoumána vzájemná podmíněnost norem práva soukromého s normami práva veřejného.

Sleva 10 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Petr Michal

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
50 % Výprodej
Publikace přináší komplexní pohled na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení v České republice, přičemž se zabývá jak otázkami aplikovatelného práva hmotného (tj. českého i unijního), tak procesního, včetně problematiky tzv. soukromého vymáhání soutěžního práva (private enforcement). Svým rozsahem i pojetím se tak jedná o unikátní projekt. Vedle popisu platného práva a

Sleva 50 % z běžně ceny 940 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem

Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Komentář)

Autor: Kolektiv autorů - David Raus, Andrea Oršulová

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Autoři s dlouholetou praktickou zkušeností s aplikací českého a slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže, soudce David Raus a advokátka Andrea Oršulová, se rozhodli zpracovat takovou formu komentáře, která si nebude klást za cíl kategoricky vyřešit všechny problémy, jež se mnohdy při aplikaci soutěžního práva nemusí v praxi vůbec objevovat, ani se naopak před každým problémem,

Sleva 15 % z běžně ceny 1 550 Kč

Naše cena: 1 318 Kč

Skladem

Zásada ne bis in idem v konaní o porušení súťažného práva

Autor: Ondrejová Anna

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikácia sa zaoberá výkladom a aplikáciou zásady ne bis in idem v práve hospodárskej súťaže, ako významným a zložitým právnym problémom, ktorý musí často riešiť Súdny dvor EÚ, Komisia, aj vnútroštátne súdy a orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov. Po prijatí Lisabonskej zmluvy, Charty základných práv EÚ, nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 a potom, čo Európsky súd pre ľudské práva

Sleva 15 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Komunitární právní úprava zneužití dominance, kartelových...

Autor: Běhan Petr

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Předkládaná publikace obsahuje ucelený výklad právní úpravy komunitárního soutěžního práva obsaženého ve Smlouvě o ES – zneužití dominantního postavení na trhu, dohod mezi podniky a veřejných podpor. Ke zpracování této problematiky bylo přistoupeno především na podkladě vývoje aplikační a rozhodovací praxe dotčených evropských institucí, zejména Komise, Evropského soudního dvora a Soudu prvého

Sleva 15 % z běžně ceny 408 Kč

Naše cena: 347 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010) - II.

Autor: J. Macek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná publikace je pokračováním knihy Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže z let 1992 až 1999, vydané Nakladatelstvím C. H. Beck v r. 2000. Druhý díl obsahuje shodně výběr z rozhodnutí zejména Vrchního soudu v Praze, vydaných v obchodních sporech o ochranu obchodní firmy a ochranu proti nekalé soutěži, zde z období let 2000 až 2010. Zařazena jsou i taková rozhodnutí, jež

Sleva 10 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 891 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele