Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Stavební a bytové právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
23 %
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná? Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a právem

Sleva 23 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Legalizace staveb + CD

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace nabízí svému čtenáři kompletní informace z oblasti legalizace staveb. V knize jsou obsaženy veškeré právní prameny, které se legalizace stavby týkají, včetně výkladu, jak se má v praxi při legalizaci staveb postupovat. Mimo legalizaci staveb se kniha zároveň věnuje i řízení o odstranění stavby, jeho právním aspektům a využitelnosti institutu v praxi. Kromě staveb pozemních ( rodinné

Naše cena: 590 Kč

Skladem u dodavatele

Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Každý jistě ví, jak je sousedské soužití složité a jak nesnadné je řešení možných konfliktů v sousedské sféře. Je potřeba si vždy uvědomit a mít na zřeteli, že sousedské spory i jejich řešení jsou zcela specifické. To platí i pro sousedské spory ve stavební oblasti. Publikace věnována právě této oblasti je rozdělena na tři hlavní části. První je věnována tzv. stěžovateli. Stěžoval je osoba,

Naše cena: 590 Kč

Skladem

Byty a bytové domy - Provoz, údržba, opravy

Autor: neuveden

publisher: Svoboda servis s.r.o.

0 / 5
23 %

Sleva 23 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu prohlásit za neplatné; společenství vlastníků jednotek

Naše cena: 790 Kč

Skladem

Stavební zákon. Komentář

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Komentář vychází z on-line podoby komentáře, který zpracovali právníci s delší praxí na Nejvyšším správním soudě, tedy instituci, která současnou podobu stavebního práva velmi ovlivnila. Tyto zkušenosti autorů a jejich perspektiva předurčily i nyní publikovaný výsledek. Text komentářů k jednotlivým ustanovením nemá ambici být vyčerpávajícím teoretickým rozborem, ani technickou příručkou. Usiluje

Naše cena: 1 290 Kč

Skladem u dodavatele

Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Nový občanský zákoník přináší podrobnou právní úpravu institutu pachtu, jehož typickým znakem, který jej odlišuje od nájmu, je přenechání nejen užívacích, ale též požívacích práv. Při pachtu je věc obhospodařována, vynáší určitý výnos a tento výnos náleží pachtýři. Jako zvláštní typy pachtu je upraven pacht obchodního závodu a pacht zemědělský. Pacht obchodního závodu nahrazuje předchozí právní

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Bytové spoluvlastvictví

Autor: Zbyněk Pražák

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Komentář obsahuje podrobný výklad nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku. Autor, který se problematikou vlastnického bydlení dlouhodobě zabývá, své závěry odůvodňuje z hlediska svých praktických zkušeností i z hlediska základních, obecně platných zásad nové právní úpravy. Vysvětluje nové právní pojmy, rozebírá právní aspekty vzniku bytového spoluvlastnictví

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

Autor: Pavel Vrcha

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského zákoníku. Předchozí občanský zákoník č. 40/1964 Sb. neupravoval – vyjma stanovených případů (např. vydržení) – nabytí nemovitosti od nevlastníka, přičemž prakticky po celou dobu jeho platnosti byla právní (soudní) prací respektována zásada,

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Právo stavby

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Právo stavby je ojedinělou publikací, která zkoumá stejnojmenný právní institut znovu zavedený novým občanským zákoníkem. Cílem publikace je upozornit na to, že se jedná o v zahraničí intenzívně používaný instrument umožňující zřizování nejrůznějších staveb bez nutnosti kupovat pozemek, přičemž má rovněž všechny výhody věcného práva. Hlavní pozornost je věnována definici různých prvků práva

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Katastr nemovitostí Meritum

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 455 Kč

Skladem

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

Autor: Jaroslav Truneček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Nebytové prostory

Autor: Kolektiv autorů - Josef Fiala,Markéta Selucká

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastnictví bytů – kondominium

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá dle Sčítání lidu, domů a bytů (2011) téměř 4,8 milionu bytů. Z toho se téměř dva miliony bytů nachází ve formě tzv.

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Dufek,Pavel Koukal,Josef Remeš,Rudolf Vyhnálek

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tedy se systémem pro správu životního cyklu stavebních objektů. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, přínosy a náležitosti, které je nutné v souvislosti s touto tématikou řešit, tak aby investor splnil požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek. Příručka obsahuje

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Vlastnictví bytu

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
23 %
Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Publikace je příručkou poskytující základní přehled právní úpravy. Vzhledem ke složitosti problematiky, kdy současný

Sleva 23 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem

Stavíme bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
32 %
* Stavební povolení, * Územní rozhodnutí, * Kolaudační rozhodnutí, * Smlouva o dílo, * Projektová dokumentace, * Provedení díla.

Sleva 32 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související - 2. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl naposledy podstatně novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. Publikace přináší souborný výklad stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro činnost orgánů

Sleva 9 % z běžně ceny 1 199 Kč

Naše cena: 1 091 Kč

Skladem u dodavatele

Stavební zákon - Komentář (3. vydání)

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, především pak na zcela nové postupy a instituty, které byly nově zavedeny. Významné procesní změny, které jsou novelou

Naše cena: 1 990 Kč

Skladem

Realitní právo

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace je zcela ojedinělým počinem nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Vzala si totiž za cíl zmapovat nemovitosti a reality ze všech úhlů – počínaje účastníky jednání, přes typické i netypické smlouvy, veřejné seznamy, ochranu práv, spory, exekuci a insolvenci až po finance a daně. A to není zdaleka vše. Ke slovu se dostanou i subjekty, které rovněž mají co do

Naše cena: 1 890 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí