Registrace | Přihlášení


Učebnice a skripta

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

New Introduction to Legal English I. Revised Edition

Autor: Chromá Marta

publisher: Karolinum

4.7 / 5
21 % Sleva
Rozdělení práva na právo soukromé, veřejné a mezinárodní atd. Jednotlivé lekce přinášejí praktická cvičení opatřená klíčem a slovníkem nových termínů, součástí jsou i užitečné přílohy Jak psát životopis a Přehled anglických právních slovníků. Učebnice je určena nejen studentům právnických fakult a translatologie, ale i praktikujícím právníkům, soudcům a státním zástupcům.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Základní práva

publisher: Nakladatelství Leges

4.4 / 5
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a

Sleva 6 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 707 Kč

Skladem

Praktikum českého ústavního práva - 3. vydání

Autor: Klíma Karel

publisher: Čeněk Aleš

4.8 / 5
Sleva
Publikace vybírá stěžejní aplikační tématiku vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Problematika ústavního práva se zejména v souvislosti s jurisdikční činností Ústavního soudu ČR stala materií, která má dopad na aplikační praxi nejen související s doktrínou vlastního oboru (ústavního práva), ale promítající se i do oborů odvětvových. Výrazné to je zejména v souvislosti s

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Římské právo

Autor: Kincl Jaromír

publisher: C. H. Beck

3.7 / 5
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rozbor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie o římském právu trestním. Příloha obsahuje rozsáhlý výběr latinských právních pravidel, definic a

Naše cena: 550 Kč

Skladem

Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Autor: Malý Karel

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5

Sleva 8 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 629 Kč

Skladem

Dějiny angloamerického práva

Autor: Kolektiv autorů - Kuklík Jan,Seltenreich Radim

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Učebnice postihuje základní rysy druhého velkého právního systému euroatlantické civilizace (vedle nám daleko známějšího evropského kontinentálního práva), v němž jsou historie a platná právní úprava v důsledku rozsáhlého vlivu soudních precedentů neodmyslitelně provázány. Nejprve je v chronologickém sledu vylíčen vývoj jednotlivých klíčových institutů common law v Anglii s podrobným

Sleva 9 % z běžně ceny 960 Kč

Naše cena: 874 Kč

Skladem

Právo Evropské unie - Ústavní základy a vnitřní trh

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Nová učebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva Evropské unie, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek. Učebnice umožňuje základní pochopení problematiky evropské integrace a systematiky unijního práva. Autoři při výkladu zdůrazňují

Sleva 18 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 410 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. upravené vydání

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky vznikaly ve starověké Mezopotámii, se zdůrazněním rozhodujících zemí této oblasti – Francie, Německa a Ruska. Proto

Sleva 10 % z běžně ceny 1 150 Kč

Naše cena: 1 035 Kč

Skladem

Dejiny cirkevného práva

Autor: Vladár Vojtech

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Učebnica prináša po dlhom čase komplexný výklad k predmetu Dejiny cirkevného práva, ktorý je súčasťou študijného programu najlepších právnických a teologických fakúlt. Jej hlavným cieľom je poskytnúť najdôležitejšie poznatky o vývoji Katolíckej cirkvi z právneho hľadiska, zohľadňujúc aj vzájomné vzťahy medzi ňou a štátom ako dvoma právne dokonalými spoločnosťami (societates iuridicae

Naše cena: 720 Kč

Skladem

Advokátní právo

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu.Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory.Autoři postupují od obecného ke zvláštnímu, a tak dávají zejména advokátní obci pramen poznání úpravy postavení advokacie, advokátů, obzvláště pak vztahu advokát a klient. Vykládají

Naše cena: 1 090 Kč

Skladem u dodavatele

Rukověť ke studiu mezinárodního práva 2: Praktikum

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5

Sleva 7 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Základy kriminalistiky - 2. vydání

publisher: Armex Publishing

0 / 5
11 % Sleva
Autoři skripta se velice přehlednou formou zabývájí nejdůležitějšími oblastmi kriminalistiky. Po obecném úvodu kriminalistiky rozebírají kriminalistickou techniku, resp. její součásti jako je např. daktyloskopie, fonoskopie, trasologie atp. Další část publikace se zabývá kriminalistickou taktikou, kam spadá např. ohledání, výslech, rekognice apod. Poslední kapitola pojednává o metodice

Sleva 11 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Autor: Kolektiv autorů - Coufalová Bronislava,Pinkava Jan,Pochylá Veronika

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní odpovědnosti za sportovní úrazy, některým aspektům hospodářské trestné činnosti ve sportu (zejména korupci a nelegálním

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Rukověť ke studiu mezinárodního práva 1: Dokumenty

Autor: Faix Martin

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %
Mezinárodní právo veřejné je právním oborem, který se zejména v posledních třech dekádách mimořádně dynamicky rozvíjí a s ohledem na stále intenzivnější zapojování České republiky do mezinárodních struktur se tak pro studenta právnické fakulty stává nepostradatelnou znalostní součástí i v případě jeho působení ve vnitrostátní aplikaci práva. Rukověť svou koncepcí není jen klasickou sbírkou

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné - zvláštní část (stav k 1.1. 2015)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové

Sleva 2 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovník v Evropské unii - Za prací, studiem a na dovolenou v Evropě „jen“ s právem EU

Autor: Kunertová Tereza

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 % Sleva
Monografie se zaměřuje na velmi aktuální problematiku volného pohybu osob napříč Evropskou unií. Autorka se zabývá pozitivním i negativním vymezením unijního pracovníka, tj. otázkami, kdo unijním pracovníkem je, jaká práva či povinnosti pracovníkům právo Evropské unie přináší, a s jakými překážkami se mohou pracovníci migrující za prací v rámci Evropské unie setkat. Dále řeší, co spadá pod

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Zvláštní soudní řízení

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 % Sleva
Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Recenzent může s potěšením konstatovat, že se autorkám vytyčený cíl podařilo velmi zdařile naplnit. Problematika zvláštních řízení

Sleva 17 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní právo: Obecná část-Soutěžní právo

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské právo (5. vydání)

publisher: C. H. Beck

0 / 5
• páté vydání populární učebnice je nejen systematickým výkladem unijního práva, ale i komentářem ke klíčovým ustanovením tohoto právního odvětví • přináší výklad pramenů primárního a rovněž i sekundárního unijního práva • reflektuje ideový kontext a rozvoj základních konceptů, na nichž je evropská integrace a především Evropská unie postavena • zohledňuje změny, jež se týkají poslední

Naše cena: 1 190 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodní společnosti a družstva

publisher: C. H. Beck

0 / 5
• Učebnice navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je ucelenou učebnicí věnovanou obchodním korporacím. • Reaguje na rekodifikaci civilního práva a nový zákon o obchodních korporacích. • Nabízí obecný výklad i detailní rozbor jednotlivých typů obchodních korporací.

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele