Registrace | Přihlášení


Ústavní právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ústavní právo (5. vydání)

Autor: Klíma Karel

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustálila východisková monografická, komentářová a učebnicová literatura ústavního práva České republiky, státovědy a ústavního práva srovnávacího. Byla tedy nezbytná aktualizace stabilního ústavně obsahového kapitálu publikace. Současně se však autor

Sleva 3 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 825 Kč

Skladem

Praktikum českého ústavního práva - 3. vydání

Autor: Klíma Karel

publisher: Čeněk Aleš

4.8 / 5
Sleva
Publikace vybírá stěžejní aplikační tématiku vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Problematika ústavního práva se zejména v souvislosti s jurisdikční činností Ústavního soudu ČR stala materií, která má dopad na aplikační praxi nejen související s doktrínou vlastního oboru (ústavního práva), ale promítající se i do oborů odvětvových. Výrazné to je zejména v souvislosti s

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

Autor: Kolektiv autorů - Gerloch Aleš,Šturma Pavel

publisher: Auditorium

0 / 5
15 %
Mimořádná monografie věnovaná aktuálním problémům ochrany lidských práv, a to jak v České republice, tak i na evropské a mezinárodní úrovni. Kolektiv téměř padesáti předních českých a slovenských odborníků pojednává především o ústavním zakotvení lidských práv, jejich ochraně soudy i veřejnou správou, stejně jako o vybraných speciálních problémech, jakými jsou diskriminace, ochrana menšin, právo

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Právní úprava amnestie v letech 1918-1953 v českých zemích

Autor: Šouša Jiří

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
Kniha se věnuje tématu právní úpravy amnestií. Tématu, nad jehož bádáním autor s přestávkami strávil bezmála pět let svého odborného života a jež je v okamžiku vydání této knihy předmětem živých diskuzí, a to jak odborných diskurzů, tak politických jednání anebo laických debat v řadách veřejnosti. Stejně jako tomu bylo v době, kdy práce na textu teprve začínaly. Amnestie jsou totiž vděčným

Sleva 10 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

25 let Ústavy České republiky

Autor: Šimíček Vojtěch

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Dvacet pět let trvání řadí českou Ústavu mezi déletrvající a zdánlivě i stabilizované. Přesto pořád zjišťujeme, že je spousta věcí, které stále nejsou zcela jasné, a zejména někteří politici nás dokáží neustále překvapovat jejím „kreativním“ a „emancipovaným“ výkladem. Nedá se proto říci, že Ústava je již dostatečně „usazená“, její gramatické znění je dotvořeno výkladovou a aplikační praxí a v

Sleva 11 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Stát oběma nohama na zemi - Symetrické přístupy k legitimitě státu

Autor: Gregárek Matěj

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Publikace kriticky hodnotí státovědné a politicko-filozofické uchopení pojmu moderního státu, jeho krize a jeho legitimity, a to z pozice široce pojaté teorie veřejné volby (politické ekonomie) v deskriptivní rovině a z pozice filozofického anarchismu v normativní rovině. Jednotícím prvkem obou paradigmat je symetrie předpokladů při analýze státu: na stát nelze nahlížet jako na samonosný kolos

Sleva 11 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou

Autor: Rigel Filip

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Ústavní stížnost

Autor: Šimíček Vojtěch

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Kniha se zabývá jednou z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších částí ústavního práva procesního, a to řízením o ústavní stížnosti před Ústavním soudem. Autor se podrobně věnuje náležitostem podání ústavní stížnosti, průběhu řízení před Ústavním soudem, otázce účastníků řízení a jejich právního zastoupení, rozhodování Ústavního soudu a závazností jednotlivých forem rozhodnutí, nákladům

Sleva 10 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 430 Kč

Skladem

Transcendentní pramen práva

Autor: Koudelka Zdeněk

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Publikace se zabývá teorií materiálního ohniska ústavy jako nadústavní a nezměnitelnou kvalitou v ústavním právu. Tuto teorii odmítá z hlediska náboženského i demokratického.

Sleva 11 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Zahraniční vlivy a srovnávání v ústním právu

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Propojování světa pod hlavičkou globalizace nabízí podněty ke srovnávání životních stylů, struktur vládnutí i právních pravidel v míře vyšší, než to bylo běžné v minulosti. Právní věda patří k oborům, v nichž se srovnávací přístup rozvíjí velmi dynamicky. Kniha přináší dvě studie věnované především srovnávání v ústavním právu, nevyhýbá se však ani obecnějším otázkám po metodách, výhodách a

Sleva 10 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Prezident republiky (2. aktualizované a doplněné vydání) - S předmluvami Václava Klause a Miloše…

Autor: Koudelka Zdeněk

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení výkonu funkce, sídlo a vlajku, až po jeho odpovědnost, kontrasignaci a zastupování. Podstatu knihy tvoří část věnovaná

Sleva 8 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Pohled za oponu: Studie o vzniku Ústavy ČR a o kontextu její interpretace

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Zákon o volbě prezidenta republiky - Přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států Evropské…

Autor: Šutka Pavel

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
11 %
Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné rozdělení společnosti přetrvávající do dnešních dnů. Příčiny ne zcela ideálního průběhu volby je možno hledat na více místech. Jednou z nich je fakt, že během volby se projevila řada nedostatků stávající právní úpravy (zejména

Sleva 11 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

Autor: Emmert František

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických souvislostech pohybující se materiální základnu institutu, která se měnila v čase v závislosti na společenských a politických událostech, a to zejména v průběhu dynamického 20. století.

Sleva 8 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Praktikum práva Evropské unie

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 396 Kč

Skladem

Ústava České republiky, 2. vydání

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu došlo také k reflexi nové literatury vztahující se k jednotlivým článkům ústavy. Partie zesnulého doc. Vladimíra

Naše cena: 2 190 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní právo Evropské Unie

Autor: Blahož Josef

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sleva
Konstituční(-tivní); aspekty zejména po vzniku Evropské unie jsou zřetelné a jejich zpracování by mělo představit systémový základ Evropské unie. Rozbor konstitučních základů a souvislostí Evropské unie není a nechce být samozřejmě odůvodňováním (neřkuli apologetikou); textu nedávno přijaté Evropské Ústavy. Naopak, hmotněprávní a procesněprávní zázemí přijatého textu je právo natolik historicky

Sleva 3 % z běžně ceny 862 Kč

Naše cena: 836 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní právo - vydání

Autor: Klíma Karel

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Čtvrté vydání publikace pokračuje v úspěšné tradici vydání předcházejících, je však značně aktualizované, reaguje již na platnou (od 1. 12. 2009) tzv. Lisabonskou smlouvu a dva významné nálezy Ústavního soudu ve věci souladnosti této smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Vedle nezbytné aktualizace stabilního obsahového potenciálu učebnice rozšiřuje judikatorní argumentaci zejména v oblasti

Sleva 3 % z běžně ceny 819 Kč

Naše cena: 794 Kč

Skladem

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 67 (vč. CD)

Autor: neuveden

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa IV.díl 1989 -1992

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Čtvrtý a poslední díl "Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa" obsahuje dokumenty krátkého období po listopadu 1989 , ve kterém na jedné straně vstoupila československá ústavnost do zcela nové kvality v návratu ke státní ideji, kterou do ní vložili její zakladatelé, avšak na druhé straně se stala poslední etapou československé státnosti a ústavnosti, etapou ústavně utvrzeného

Sleva 21 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele