Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
23 %
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná? Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a právem

Sleva 23 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Mareš,Daniel Novák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do komplexního

Sleva 23 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 535 Kč

Skladem

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Autor: Petr Polák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne kriminologické aspekty tohto negatívneho spoločenského javu. Pozornosť je venovaná najmä pojmovému vymedzeniu domáceho násilia, jeho charakteristickým črtám, ako aj chápaniu tohto javu v relevantných medzinárodných úpravách. Skúmaná je aj fenomenológia domáceho násilia v jeho rôznych prejavoch a podobách. Významná časť monografie sa zaoberá aj

Sleva 23 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Odklony v trestním řízení

Autor: Jan Zůbek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a státních zastupitelství ve větším měřítku, neboť některé z druhů odklonů jsou v praxi poněkud opomíjeny a jejich

Sleva 23 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Civilní proces - Casebook

Autor: Klára Hamuľáková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným

Sleva 23 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 615 Kč

Skladem

Trestní právo procesní

Autor: Jaroslav Fenyk

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí zákona o mezinárodní justiční spolupráci, zákona o obětech trestných činů a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Výklad reaguje i na aktuální vývoj v oblasti tzv. europeizace trestního

Sleva 23 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 847 Kč

Skladem

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Jelínková,Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné. S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II

Autor: Jaromír Jirsa

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního

Sleva 23 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 924 Kč

Skladem

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Autor: Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější. První kniha této série je zaměřena na jeden z nejpalčivějších problémů každého (nejen začínajícího)

Sleva 23 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

Autor: Jakub Drápal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Publikace se zabývá otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. Úvodní kapitola se věnuje jak filozofickým aspektům této otázky, tak různými řešeními, která nabízí např. směr právo a ekonomie. Detailně je pak rozebírána koncepce Pata O’Malleyho, který dělí pokuty na trestní a regulatorní. Z tohoto rozdělení pak vychází teoretické odlišení toho, zda má být peněžitá sankce

Sleva 23 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Komerční bezpečnost

Autor: Kolektiv autorů - František Brabec,Jiří Kameník

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to kniha pomáhá čtenáři získat základní ekonomické

Sleva 23 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Chalupa,David Reiterman

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Kniha je členěna na základní tematické oblasti (např. založení a. s., obchodní rejstřík, jednání za a. s., akcie a jiné cenné papíry

Sleva 23 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 538 Kč

Skladem

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Lola Laštovičková,Jan Šafránek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do

Sleva 23 % z běžně ceny 1 299 Kč

Naše cena: 1 000 Kč

Skladem

Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů

Autor: Kolektiv autorů - Martin Husovec,Martin Loučka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v oblasti sporů o domény. Sleduje poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem, a umožňuje čtenáři nahlédnout na několik fází vývoje ve způsobu rozhodování doménových sporů. Cílem knihy je sesbírat a přiblížit známá i méně známá rozhodnutí českých soudů

Sleva 23 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) - Komentář

Autor: Aleš Zpěvák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom. Komentář je určen jak představitelům

Sleva 23 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Zákon o veřejném ochránci práv (zák. č. 349/1999 Sb.) - Komentář

Autor: Anna Chamráthová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Komentář, který vznikl při záštitě veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. a dalších pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv, obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o veřejném ochránci práv, včetně informací o postupu přijetí zákona, přes konkrétní jeho novelizace. Zaměřuje se na rozsah působností, které byly ochránci svěřeny (a to i nad rámec výkladu ke komentovanému

Sleva 23 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 454 Kč

Skladem

Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.)

Autor: Marcela Skřivánková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje zdraví zvířat a jeho ochraně včetně souvisejících povinností chovatelů, dopravců, obchodníků a veterinárních lékařů, zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, veterinárním podmínkám obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s jejich dovozu a tranzitu z

Sleva 23 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 685 Kč

Skladem

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Zdeněk kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem. Komentář zohledňuje aktuální judikaturu a podává ji srozumitelnou formou zapracovanou přímo v textu komentáře. Samotná struktura

Sleva 23 % z běžně ceny 2 200 Kč

Naše cena: 1 694 Kč

Skladem

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.) - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Daniel Hovorka,Miloslav Macela

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře zákona o sociálně-právní ochraně dětí, doplněné o aktuální poznatky z praxe.

Sleva 23 % z běžně ceny 1 800 Kč

Naše cena: 1 386 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III (zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních…

Autor: Jaromír Jirsa

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního

Sleva 23 % z běžně ceny 1 850 Kč

Naše cena: 1 424 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí