Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
23 %
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná?

Sleva 23 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Civilní proces - Casebook

Autor: Klára Hamuľáková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným

Sleva 23 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 615 Kč

Skladem

Obecné správní právo

Autor: Vladimír Sládeček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 % Novinka
Čtvrté, aktualizované vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, stejně jako v mezidobí publikovaná odborná literatura. Kniha je určena zejména posluchačům právnických fakult, ale může posloužit také praxi

Sleva 23 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Praktický komentář

Autor: Tomáš Rozehnal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo komentovat jednotlivé instituty nejlépe ve vzájemných souvislostech se zaměřením na reálné potřeby uživatele

Sleva 23 % z běžně ceny 835 Kč

Naše cena: 643 Kč

Skladem

Kriminologie

Autor: Tomáš Gřivna

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách, jako je charakterizace pachatele a oběti trestného činu, zabývá se strukturou a stavem kriminality v ČR a její prevencí, představuje čtenářům hlavní kriminologické směry a školy a nejdůležitější zásady kriminologického výzkumu a zmiňuje také význam kriminologie pro legislativu a další právní odvětví. V pátém, aktualizovaném vydání

Sleva 23 % z běžně ceny 735 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020

Autor: Ivan Brychta

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 % Novinka
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2020. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a

Sleva 23 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Zvláštní způsoby uzavírání smluv - Jednostranné sliby

Autor: Václav Pilík

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 % Novinka
Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá. První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv nejen v rozsahu dražby, veřejné soutěže a veřejné nabídky, ale i zvláštních modalit kontraktace stanovených na jiných místech

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Mareš, Daniel Novák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do komplexního

Sleva 23 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 535 Kč

Skladem

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Autor: Petr Polák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne kriminologické aspekty tohto negatívneho spoločenského javu. Pozornosť je venovaná najmä pojmovému vymedzeniu domáceho násilia, jeho charakteristickým črtám, ako aj chápaniu tohto javu v relevantných medzinárodných úpravách. Skúmaná je aj fenomenológia domáceho násilia v jeho rôznych prejavoch a podobách. Významná časť monografie sa zaoberá aj

Sleva 23 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Odklony v trestním řízení

Autor: Jan Zůbek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav.

Sleva 23 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Trestní právo procesní

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Fenyk, Tomáš Gřivna, Dagmar Císařová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí zákona o mezinárodní justiční spolupráci, zákona o obětech trestných činů a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Výklad reaguje i na aktuální vývoj v oblasti tzv. europeizace trestního

Sleva 23 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 847 Kč

Skladem

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné.

Sleva 23 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Jirsa, kol.

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

Sleva 23 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 924 Kč

Skladem

Jak (ne)dělat advokacii - Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Autor: Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější.

Sleva 23 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

Autor: Jakub Drápal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Publikace se zabývá otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. Úvodní kapitola se věnuje jak filozofickým aspektům této otázky, tak různými řešeními, která nabízí např. směr právo a ekonomie. Detailně je pak rozebírána koncepce Pata O’Malleyho, který dělí pokuty na trestní a regulatorní. Z tohoto rozdělení pak vychází teoretické odlišení toho, zda má být peněžitá sankce

Sleva 23 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Komerční bezpečnost

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kameník, František Brabec

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to kniha pomáhá čtenáři získat základní ekonomické

Sleva 23 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem

Znalecké dokazování v trestním řízení

Autor: Marek Fryšták

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení.

Sleva 23 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Chalupa, David Reiterman

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti.

Sleva 23 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 538 Kč

Skladem

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Autor: Šafránek Jan, Laštovičková Lola,

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do

Sleva 23 % z běžně ceny 1 299 Kč

Naše cena: 1 000 Kč

Skladem

Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů

Autor: Kolektiv autorů - Martin Husovec, Martin Loučka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
23 %
Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v oblasti sporů o domény. Sleduje poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem, a umožňuje čtenáři nahlédnout na několik fází vývoje ve způsobu rozhodování doménových sporů.

Sleva 23 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 462 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele