Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
20 %
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná?

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Civilní proces - Casebook

Autor: Klára Hamuľáková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným

Sleva 20 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 639 Kč

Skladem

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Mareš, Daniel Novák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do komplexního

Sleva 20 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 556 Kč

Skladem

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Autor: Petr Polák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne kriminologické aspekty tohto negatívneho spoločenského javu. Pozornosť je venovaná najmä pojmovému vymedzeniu domáceho násilia, jeho charakteristickým črtám, ako aj chápaniu tohto javu v relevantných medzinárodných úpravách. Skúmaná je aj fenomenológia domáceho násilia v jeho rôznych prejavoch a podobách. Významná časť monografie sa zaoberá aj

Sleva 20 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem

Trestní právo procesní

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Fenyk, Tomáš Gřivna, Dagmar Císařová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí zákona o mezinárodní justiční spolupráci, zákona o obětech trestných činů a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Výklad reaguje i na aktuální vývoj v oblasti tzv. europeizace trestního

Sleva 20 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 880 Kč

Skladem

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné.

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Jirsa, kol.

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 960 Kč

Skladem

Jak (ne)dělat advokacii - Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Autor: Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

Autor: Jakub Drápal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. Úvodní kapitola se věnuje jak filozofickým aspektům této otázky, tak různými řešeními, která nabízí např. směr právo a ekonomie. Detailně je pak rozebírána koncepce Pata O’Malleyho, který dělí pokuty na trestní a regulatorní. Z tohoto rozdělení pak vychází teoretické odlišení toho, zda má být peněžitá sankce

Sleva 20 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Komerční bezpečnost

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kameník, František Brabec

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to kniha pomáhá čtenáři získat základní ekonomické

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Znalecké dokazování v trestním řízení

Autor: Marek Fryšták

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení.

Sleva 20 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Chalupa, David Reiterman

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 559 Kč

Skladem

Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů

Autor: Kolektiv autorů - Martin Husovec, Martin Loučka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v oblasti sporů o domény. Sleduje poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem, a umožňuje čtenáři nahlédnout na několik fází vývoje ve způsobu rozhodování doménových sporů.

Sleva 20 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 480 Kč

Skladem

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) - Komentář

Autor: Aleš Zpěvák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom.

Sleva 20 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla

Autor: Kolektiv autorů - Dita Fuchsová, Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Cyklus čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Zákon o veřejném ochránci práv (zák. č. 349/1999 Sb.) - Komentář

Autor: Anna Chamráthová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Komentář, který vznikl při záštitě veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. a dalších pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv, obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o veřejném ochránci práv, včetně informací o postupu přijetí zákona, přes konkrétní jeho novelizace. Zaměřuje se na rozsah působností, které byly ochránci svěřeny (a to i nad rámec výkladu ke komentovanému

Sleva 20 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.)

Autor: Kolektiv autorů - Marcela Skřivánková, Jiřina Vebrová, Michal Morkus, Alena Jáklová, Jan Váňa a, kol.

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje

Sleva 20 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 712 Kč

Skladem

Státní mechanismus meziválečného Československa

Autor: Karel Schelle

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Státní mechanismus je souborem organizací a institucí, které realizují státní moc. Člení se zejména na státní orgány a donucovací složky. Je to tedy obsáhlý soubor orgánů a institucí, jež není možné obsáhnout v jedné knize. Proto jsou do předložené publikace věnované meziválečnému Československu zahrnuty jen základní složky státního mechanismu. Hlavní pozornost je zaměřena na ústavní instituce

Sleva 20 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kühn Zdeněk a kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem. Komentář zohledňuje aktuální judikaturu a podává ji srozumitelnou formou zapracovanou přímo v textu komentáře. Samotná struktura

Sleva 20 % z běžně ceny 2 200 Kč

Naše cena: 1 760 Kč

Skladem

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.) - Komentář

Autor: Macela Miloslav, Hovorka Daniel,

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře zákona o sociálně-právní ochraně dětí, doplněné o aktuální poznatky z praxe.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 800 Kč

Naše cena: 1 440 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III (zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních…

Autor: Jaromír Jirsa

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 850 Kč

Naše cena: 1 480 Kč

Skladem

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář, IV. svazek (dědické právo) - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Wawerka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 %
Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 595 Kč

Naše cena: 1 276 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha IV (§ 201 až 250t o. s. ř.)

Autor: Jirsa Jaromír

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 % Novinka
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního

Sleva 20 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 480 Kč

Skladem

Musíš znát...Rodinné právo. Právní postavení dítěte

Autor: Polišenská Petra

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
20 % Novinka
Kniha navazuje na předchozí učebnici z ediční řady „Musíš znát...", která byla věnována oblasti manželství, a přináší výklad a přehled rozhodovací praxe soudů k úpravě právního postavení dítěte. Autoři čtenářům předestírají základní vymezení podstatných institutů této právní úpravy, přičemž každý z nich je doplněn stěžejní judikatorní praxí (především českých soudů). Publikace srozumitelností a

Sleva 20 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 359 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele