Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Právo

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Autor: Dominik Židek

publisher: Wolters Kluwer

5 / 5
15 % Novinka
Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná?

Sleva 15 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Mareš, Daniel Novák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do komplexního

Sleva 15 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 591 Kč

Skladem

Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia

Autor: Petr Polák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne kriminologické aspekty tohto negatívneho spoločenského javu. Pozornosť je venovaná najmä pojmovému vymedzeniu domáceho násilia, jeho charakteristickým črtám, ako aj chápaniu tohto javu v relevantných medzinárodných úpravách. Skúmaná je aj fenomenológia domáceho násilia v jeho rôznych prejavoch a podobách. Významná časť monografie sa zaoberá aj

Sleva 15 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem u dodavatele

Odklony v trestním řízení

Autor: Jan Zůbek

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav.

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Civilní proces - Casebook

Autor: Klára Hamuľáková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným

Sleva 15 % z běžně ceny 799 Kč

Naše cena: 679 Kč

Skladem

Trestní právo procesní

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Fenyk, Tomáš Gřivna, Dagmar Císařová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí zákona o mezinárodní justiční spolupráci, zákona o obětech trestných činů a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Výklad reaguje i na aktuální vývoj v oblasti tzv. europeizace trestního

Sleva 15 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 935 Kč

Skladem u dodavatele

meritum Daňový řád 2019

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Hrstková Dubšeková, Michal Hanych

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
meritum Daňový řád 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí:

Sleva 15 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné.

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Jirsa, kol.

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

Sleva 15 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 1 020 Kč

Skladem

Jak (ne)dělat advokacii - Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Autor: Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

Autor: Jakub Drápal

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Publikace se zabývá otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. Úvodní kapitola se věnuje jak filozofickým aspektům této otázky, tak různými řešeními, která nabízí např. směr právo a ekonomie. Detailně je pak rozebírána koncepce Pata O’Malleyho, který dělí pokuty na trestní a regulatorní. Z tohoto rozdělení pak vychází teoretické odlišení toho, zda má být peněžitá sankce

Sleva 15 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Komerční bezpečnost

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kameník, František Brabec

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to kniha pomáhá čtenáři získat základní ekonomické

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Znalecké dokazování v trestním řízení

Autor: Marek Fryšták

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení.

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Chalupa, David Reiterman

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 594 Kč

Skladem

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Autor: Šafránek Jan, Laštovičková Lola,

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do

Sleva 15 % z běžně ceny 1 299 Kč

Naše cena: 1 104 Kč

Skladem

Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů

Autor: Kolektiv autorů - Martin Husovec, Martin Loučka

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v oblasti sporů o domény. Sleduje poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem, a umožňuje čtenáři nahlédnout na několik fází vývoje ve způsobu rozhodování doménových sporů.

Sleva 15 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) - Komentář

Autor: Aleš Zpěvák

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom.

Sleva 15 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem

Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla

Autor: Kolektiv autorů - Dita Fuchsová, Daniela Kovářová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Cyklus čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Zákon o veřejném ochránci práv (zák. č. 349/1999 Sb.) - Komentář

Autor: Anna Chamráthová

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Komentář, který vznikl při záštitě veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. a dalších pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv, obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o veřejném ochránci práv, včetně informací o postupu přijetí zákona, přes konkrétní jeho novelizace. Zaměřuje se na rozsah působností, které byly ochránci svěřeny (a to i nad rámec výkladu ke komentovanému

Sleva 15 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem

Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.)

Autor: Kolektiv autorů - Marcela Skřivánková, Jiřina Vebrová, Michal Morkus, Alena Jáklová, Jan Váňa a, kol.

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 % Novinka
Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 756 Kč

SklademPřihlášení uživatele