Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Fyzika 1 + 2

Autor: Kolektiv autorů - Halliday David,Walker Jearl,Resnick Robert

publisher: Vutium

3.8 / 5
V tomto dotisku jsme upravili či rozšířili některé části textu tak, aby byl výklad ještě výstižnější a pro studenta názornější, a připojili poznámky, které výklad upřesňují a doplňují nebo propojují různé články knihy. Do knihy jsme nově zařadili aktuální témata, jako jsou gravitační vlny nebo reformovaná soustava SI vstupující v platnost v roce 2019, a nové úlohy, které jsou označené hvězdičkou.

Sleva 7 % z běžně ceny 1 800 Kč

Naše cena: 1 670 Kč

Skladem

Mikroekonomie - základní kurs, 11. vydání

Autor: kolektiv autorů

publisher: Melandrium

3.5 / 5
Mikroekonomie - učebnice základního kurzu pro posluchače bakalářského stupně VŠ vznikla v roce 1991 jako první původní česká publikace, která obsahuje ucelený výklad základů mikroekonomie. Vyložení základních ekonomických pojmů a souvislostí standardně vyučovaných na VŠ spěje k zevrubnému vysvětlení tržní poptávky a nabídky. Skripta vychází z charakteristiky rozhodování ekonomických subjektů,

Sleva 2 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Jungueirovy Základy histologie

publisher: Galén

3.8 / 5
12 %
České vydání vynikající světové učebnice histologie obsahuje překlad již čtrnáctého vydání promyšleně uspořádané, přehledné a výstižné prezentace kompletní buněčné biologie a histologie. Učebnice integruje tyto obory s biochemií, imunologií, endokrinologií a fyziologií a poskytuje nejlepší potřebný základ pro následné studium patologie. Text je primárně určen pro studenty medicíny a dalších

Sleva 12 % z běžně ceny 1 900 Kč

Naše cena: 1 672 Kč

Skladem

Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory

publisher: Karolinum

3.7 / 5
21 %
Tento výukový text předkládá informace o stavbě lidského těla v objemu a na úrovni vhodné pro bakalářské studium nelékařských medicínských oborů – všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistence a ošetřovatelství. Je však rovněž vhodný pro optometristy, záchranáře, radiologické a radioterapeutické asistenty, nutriční specialisty, ale také pro nemedicínské přírodovědné a technické

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Pedagogika sportu

Autor: Svoboda Bohumil

publisher: Karolinum

4 / 5
21 %
ext je určen sportovním trenérům se zájmem o problematiku výchovy ve sportu a posluchačům FTVS UK. Bohumil Svoboda věnuje pozornost nejenom pedagogickým problémům spojeným se sportovním výkonem, ale i výchově sportovce a osobnosti trenéra. Dotisk 2.

Sleva 21 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské)studium1+2 část

publisher: Melandrium

4.3 / 5
Obsah: 1) Určení rovnovážné produkce 2) Model IS-LM, fiskální a monetární politika 3) Otevřená ekonomika a determinace rovnovážné produkce 4) Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5) Trh práce, nezaměstnanost, Phillipsova křivka 6) Inflace 7) Dlouhodobý ekonomický růst

Sleva 2 % z běžně ceny 352 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie orgánových systémů - část I.

Autor: Nečas Emanuel

publisher: Karolinum

4.1 / 5
13 %
"Druhé vydání učebnice patofyziologie orgánových systémů systematicky pojednává o etiologických a obecných patogenetických aspektech patologických stavů, které postihují specifické orgány a orgánové systémy. Publikace obsahuje tři kapitoly, které se věnují regulačním orgánovým systémům: patofyziologie krve a krvetvorné tkáně, patofyziologie cirkulačního aparátu, patofyziologie respiračního

Sleva 13 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie orgánových systémů II.

Autor: Nečas Emanuel

publisher: Karolinum

4.5 / 5
27 %
Druhéhý díl učebnice patofyziologie orgánových systémů se věnuje dalším patologickým stavům, které postihují specifické orgány a orgánové i řídící systémy. Obsah: patofyziologie ledvin, tvorby moče a vyprazdňování močového měchýře, patofyziologie trávicího ústrojí, patofyziologie žláz s vnitřní sekrecí, patofyziologie nervového systému, patofyziologie kosterních svalů.

Sleva 27 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Praktická cvičení z nukleární mediciny

Autor: Kolektiv autorů - Vlček Petr,Vlček Petr

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
ato publikace k semináři z nukleární medicíny vychází z praktických potřeb výuky, které autorský kolektiv získal při přednáškách a seminářích posluchačů magisterského studia medicíny a bakalářského studia oboru Radiologický asistent. Na klinice nukleární medicíny a endokrinologie lékařské fakulty v Motole probíhá systematická výuka nukleární medicíny od r. 1992, a to v rámci společného předmětu

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Patologická fyziologie: Praktikum

publisher: Karolinum

4 / 5
26 %
Čtvrté vydání učebnice obsahuje úkoly, které slouží pro praktickou výuku patologické fyziologie. V úvodní části text seznamuje studenty se základními metodami manipulace se zvířaty a etikou experimentální práce. Druhá kapitola už přináší úkoly zaměřené na procvičení obecné patologické fyziologie, další kapitoly se zaměřují na krev, krevní oběh, dýchání, trávení, metabolismus a termoregulaci,

Sleva 26 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem u dodavatele

Elektrická měření pro bakaláře

publisher: BEN

5 / 5
V pěti kapitolách je popsána základní problematika měřicích přístrojů a základních metod měření s nimi. Je též poukázáno i na chyby měření a na jejich odstranění.

Sleva 6 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem u dodavatele

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Autor: Orieška Ján

publisher: Idea Servis

5 / 5
17 %
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice. Nové vydání s použitím aktuální terminologie pro kategorie průvodců v návaznosti na jejich kvalifikační požadavky odráží změny v poskytování průvodcovských služeb. Celá problematika je doplněna o

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena pro zdravotnické obory

Autor: Drnková Barbora

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Učebnice shrnuje základní poznatky z oborů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, což jsou odvětví vzájemně velmi provázaná. Vhodná je zejména pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol, kde jsou často tyto obory spojovány do jednoho předmětu – poskytuje tak ucelený přehled dané tematiky. V první části publikace jsou rozděleny a popsány jednotlivé mikroorganismy, jejich

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Stomatologie pro studující všeobecného lékařství

Autor: Kilian Jan

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
"Učební texty jsou určené zejména studentům všeobecného lékařství a podávají základní informaci o všech hlavních oborech stomatologie, tj. zejména o preventivní, dětské a záchovné stomatologii, parodontologii a chorobách ústní sliznice, stomatologické chirurgii, onkologii a traumatologii, protetické stomatologii a ortodoncii. Učebnice obsahuje vybrané kapitoly, které jsou významné pro

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Základy závazkového práva 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Tintěra Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. Učebnice pojednává o smlouvách

Sleva 10 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 430 Kč

Skladem

Základy matematiky pro Vysokou školu ekonomickou

Autor: Klůfa Jindřich

publisher: Ekopress

4 / 5
18 %
Učebnice obsahuje látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem k probírané látce má publikace možnost širokého využití.

Sleva 18 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století

Autor: Prokop Vladimír

publisher: O. K. SOFT

3.1 / 5
27 %
Kromě tradičních látek jsou ve skriptech podrobně zpracovány i literatury neevropské včetně základních informací o souvisejících filozofiích a náboženstvích (buddhismus, hinduismus, islámská literatura atd.). Bohatá je například kapitola o bibli. Legendární osobnosti české i světové literatury jsou prezentovány tak, aby se staly pro dnešního člověka přístupnějšími. Rovněž období našeho národního

Sleva 27 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Modelové otázky z fyziky pro přijímací zkoušky

Autor: Heřman Petr

publisher: Karolinum

2 / 5
27 %
Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem fyziky. Zadání a tematika otázek určují rozsah požadovaných znalostí, které by měl uchazeč ovládat.

Sleva 27 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Základy klinické rehabilitace

Autor: Kolektiv autorů - Kolář Pavel,Máček Miloš

publisher: Galén

1.8 / 5
11 %
Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult i v nové reedici soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým rozsahem potřebné znalosti studujících medicíny, ale jsou potřebné pro

Sleva 11 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem

Matematika k přijímacím zkouškám na bakalářské studium VŠE, 2020 - 2021

Autor: Klůfa Jindřich

publisher: Ekopress

1 / 5
18 % Novinka
Tato kniha je určena především k přípravě na přijímací zkoušky na Vysokou školu ekonomickou v Praze, je však použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné vysoké školy. Kromě opakování některých partií středoškolské matematiky obsahuje také varianty, které byly použity při přijímacím řízení na Vysokou školu ekonomickou v předchozích letech. Text je psaný co nejsrozumitelnější formou s

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí