Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Multiorgasmický muž

Autor: Kolektiv autorů - Douglas Abrams,Mantak Chia

publisher: PRAGMA

4.6 / 5
20 %
Mužský opakovaný orgasmus nabízí mužům i ženám možnost lépe prožít sexuální slast. Tato kniha přináší informace, jak toho docílit. Popisuje jednoduché tělesné a psychologické techniky, které mužům umožní splnit své sny i fantazie žen. Celostní a nemechanický přístup k milování přináší hledisko, které mužům dlouho scházelo.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Nedostupné

Fyzika 1 + 2

Autor: Kolektiv autorů - Halliday David,Walker Jearl,Resnick Robert

publisher: Vutium

3.8 / 5
V tomto dotisku jsme upravili či rozšířili některé části textu tak, aby byl výklad ještě výstižnější a pro studenta názornější, a připojili poznámky, které výklad upřesňují a doplňují nebo propojují různé články knihy. Do knihy jsme nově zařadili aktuální témata, jako jsou gravitační vlny nebo reformovaná soustava SI vstupující v platnost v roce 2019, a nové úlohy, které jsou označené hvězdičkou.

Naše cena: 1 800 Kč

Skladem

Ptáci v zahradě

Autor: Axel Gutjahr

publisher: Universum

3 / 5
20 % 50 % sleva na 2. titul
V této fotograficky bohatě vypravené knize najdete celkem 114 podrobných pojednání o nejatraktivnějších a nejběžnějších zahradních ptácích našich končin, která vám poskytnou množství informací o jejich vzhledu a chování.

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Nedostupné

Mikroekonomie - základní kurs, 11. vydání

Autor: kolektiv autorů

publisher: Melandrium

3.5 / 5
Sleva
Mikroekonomie - učebnice základního kurzu pro posluchače bakalářského stupně VŠ vznikla v roce 1991 jako první původní česká publikace, která obsahuje ucelený výklad základů mikroekonomie. Vyložení základních ekonomických pojmů a souvislostí standardně vyučovaných na VŠ spěje k zevrubnému vysvětlení tržní poptávky a nabídky. Skripta vychází z charakteristiky rozhodování ekonomických subjektů,

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Memorix anatomie

Autor: Kolektiv autorů - Hudák Radovan,kolektiv autorů

publisher: Triton

4 / 5
Memorix anatomie je moderní učebnice, která si za 2,5 roku od vydání našla více než 5000 majitelů z řad mediků a lékařů. Na 600 stranách systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie, které jsou doplněny 1500 ilustracemi. Kromě nejdůležitějších informací každá kapitola obsahuje klinické korelace, mnemotechnické pomůcky a zajímavosti. Na tvorbě knihy spolupracovalo

Sleva 8 % z běžně ceny 1 199 Kč

Naše cena: 1 103 Kč

Nedostupné

Vesmír v kostce

Autor: Hawking Stephen William

publisher: Argo

3.8 / 5
19 %
Jak vzniknul vesmír a kam směřuje? Co je to čas a může mít nějaký tvar? Tyto a jiné otázky řeší bohatě ilustrované pokračování fenomenálního bestselleru Stručná historie času, v níž autor, největší a nejcharismatičtější osobnost teoretické fyziky po Albertu Einsteinovi, uvádí čtenáře do fascinujícího světa obecné relativity a kvantové mechaniky, kde je čas úzce svázán s prostorem a kde se

Sleva 19 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 404 Kč

Nedostupné

Základy anatomie 4a - Centrální nervový systém

publisher: Galén

4 / 5
17 %
Učebnice je určena především pregraduálním studentům lékařství, ale může sloužit i studentům bakalářských směrů a pro osvěžení vědomostí i postgraduálním studentům neurovědních oborů a mladým neurologům. Popis centrálního nervového systému zachovává tradiční přístup a členění - jednotlivé struktury jsou popisovány jako součásti větších celků (mícha, mozkový kmen, diencephalon, hemisféra). Důvodem

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Nedostupné

Fyziologie - Repetitorium

Autor: Mysliveček Jaromír

publisher: Triton

4.4 / 5
27 %
Repetitorium neboli pomůcka k opakování před zkouškou od autorů z Fyziologického ústavu 1. LF UK je stručným přehledem základních fyziologických poznatků. Publikace vznikla jako reakce na žádost studentů lékařských i nelékařských oborů o přehledné zpracování nejdůležitějších témat v širokém oboru fyziologie. Čtenářům nabízí penzum nutných znalostí bez nepřehledné heslovitosti. Může sloužit nejen

Sleva 27 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 364 Kč

Nedostupné

Mystický léčitel - Léčivá síla ovoce a zeleniny

Autor: William Anthony

publisher: Metafora

4.2 / 5
ANTHONY WILLIAM coby Mystický léčitel pomohl tisícům lidí uzdravit se z nemocí, které byly buď chybně diagnostikovány, neúčinně léčeny nebo považovány za nevyléčitelné. Božský hlas mu přímo sděluje, co je pravou příčinou bolesti či nemoci konkrétního člověka a co pro své uzdravení každý může udělat. Léčivá síla ovoce a zeleniny pojednává naprosto nově o léčivém potenciálu více než 50 druhů

Sleva 10 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem

Biochemie pro studující medicíny I. a II. díl

Autor: Ledvina Miroslav

publisher: Karolinum

4 / 5
21 %
Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované výkladem o citrátovém cyklu, dále pak popis katabolických a anabolických přeměn jednotlivých živin a stavebních látek v organismu. Znalosti základních přeměn jsou poté

Sleva 21 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 340 Kč

Nedostupné

Matematika k přijímacím zkouškám na VŠE

Autor: Klůfa Jindřich

publisher: Ekopress

3.9 / 5
15 %
Kniha je určena především k přípravě k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou v Praze, je však použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné vysoké školy. Kromě opakování některých partií středoškolské matematiky obsahuje také úplný soubor variant, které byly použity při přijímacím řízení na Vysokou školu ekonomickou v roce 2017 a vybrané varianty z roku předešlého. Text je

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Nedostupné

Jungueirovy Základy histologie

publisher: Galén

3.8 / 5
České vydání vynikající světové učebnice histologie obsahuje překlad již čtrnáctého vydání promyšleně uspořádané, přehledné a výstižné prezentace kompletní buněčné biologie a histologie. Učebnice integruje tyto obory s biochemií, imunologií, endokrinologií a fyziologií a poskytuje nejlepší potřebný základ pro následné studium patologie. Text je primárně určen pro studenty medicíny a dalších

Sleva 3 % z běžně ceny 1 900 Kč

Naše cena: 1 838 Kč

Skladem

Makroekonomie, základní kurz, 3.vydání

publisher: Melandrium

3.8 / 5
Učební text seznamuje čtenáře se všemi nejdůležitějšími okruhy makroekonomické problematiky na úrovni základních kurzů makroekonomie standardně vyučovaných na vysokých školách. Pozornost je věnována mimo jiné hrubému domácímu produktu, inflaci, nezaměstnanosti, ekonomickému růstu, měnovému kurzu, platební bilanci, mezinárodnímu obchodu, ale také možné úloze vlády a centrální banky v ekonomice.

Sleva 2 % z běžně ceny 183 Kč

Naše cena: 179 Kč

Nedostupné

Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích

Autor: Kolektiv autorů - Horák Ondřej,Razim Jakub

publisher: Nakladatelství Leges

4.7 / 5
18 %
Učebnice přináší výklad o vývoji, osobnostech a inspiračních zdrojích kodifikace obecného soukromého práva v českých zemích od středověku po současnost a dále přehled dějin domácí civilistiky v širším (teritoriálním) pojetí. Cílem autorů je přiblížit středoevropskou civilistickou tradici i význam historicko-komparativního přístupu. Učebnice je určena pro studium právních i historických

Sleva 18 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 230 Kč

Nedostupné

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Autor: Orieška Ján

publisher: Idea Servis

4.2 / 5
17 %
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice, která odpovídá předmětu technika služeb cestovního ruchu. Nové vydání s použitím nové terminologie je přepracované podle požadavků EU na poskytování průvodcovských služeb.

Sleva 17 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 134 Kč

Nedostupné

Základy závazkového práva 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Tintěra Tomáš

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. Učebnice pojednává o smlouvách

Sleva 10 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem

Poznáváme naše savce

Autor: Anděra Miloš

publisher: Europa Sobotáles

5 / 5
Savci, žijící na našem území, jejich určování z trusu, stop, nor, požerek či nalezených lebek, spousta názorných ilustrací, mapky výskytu, podrobný popis jednotlivých druhů s důrazem na hlavní určovací znaky – to je kniha Poznáváme naše savce…

Sleva 10 % z běžně ceny 356 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Malý geografický a ekologický slovník

Autor: Matějček T.

publisher: NČGS

4 / 5
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí. Jde o pomůcku užitečnou pro učitele zeměpisu a přírodopisu všech stupňů a typů škol, pro studenty středních škol i posluchače bakalářského studia na vysokých školách. U všech hesel jsou uvedeny

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Ekologický slovník terminologický a výkladový

Autor: Kolektiv autorů - Jakrlová Jana,Pelikán Jaroslav

publisher: Fortuna

4.8 / 5
14 % Sleva
Slovník obsahuje reprezentativní soubor ekologických termínů včetně pojmů, které se díky rozvoji vědy nově objevily v posledních letech.

Sleva 14 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Holubinky (Russula) - Atlas

Autor: Socha Radomír

publisher: Academia

4.8 / 5
27 %
Publikace představuje dosud nejkompletnější u nás vydaný přehled o rodu holubinek (Russula), které jsou po hřibovitých houbách u naší veřejnosti nejpopulárnější a nejznámější skupinou hub sbíraných pro kuchyňskou spotřebu. Kniha obsahuje popisy a velký počet barevných fotografií téměř všech druhů holubinek rostoucích na našem území. Úvodní část knihy obsahuje kapitoly o historii výzkumu rodu

Sleva 27 % z běžně ceny 545 Kč

Naše cena: 398 Kč

Nedostupné50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele