Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Speciální otorinolaryngologie

Autor: Klozar Jan

publisher: Galén

0 / 5
12 % Novinka
Oblíbená moderní učebnice Speciální otorinolaryngologie vznikla na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, katedře otorinolaryngologie IPVZ, pod vedením profesora MUDr. Jana Klozara, CSc. Pozvání ke spolupráci na druhém vydání přijala řada předních odborníků-specialistů; hlavní autor jejich dílčí kapitoly pořadatelsky zpracoval a

Sleva 12 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Praktická cvičení z biofyziky

Autor: Kuchařová Monika

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Novinka
"Čtvrté, upravené vydání učebního textu pro posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové obsahuje úlohy určené k získání základních praktických dovedností při fyzikálních měřeních. Před každou úlohou jsou stručně shrnuty základní teoretické poznatky a vztahy potřebné k výpočtům. "

Sleva 21 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 87 Kč

Nedostupné

Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu

Autor: Flemr Libor

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Novinka
"Učební text je určen studentům bakalářských a magisterských studijních programů akreditovaných na UK FTVS. Publikace reflektuje důležitost praxí pro budoucí učitele tělesné výchovy, trenéry ve sportu a odborníky na aplikované pohybové aktivity. Jednotlivé kapitoly obsahují podklady pro plnění pedagogických praxí ve školní tělesné výchově, odborných praxí ve sportu a odborných praxí pro osoby se

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 119 Kč

Nedostupné

Finanční řízení a rozhodování podniku - Analýza, Investování, Oceňování, Riziko, Flexibilita,…

Autor: Dluhošová Dana

publisher: Ekopress

0 / 5
15 % Novinka
Hlavním záměrem publikace je poskytnout komplexní zpracování problematiky finančního řízení a rozhodování podniku. Důraz je přitom kladen na to, aby byly prezentovány základní procesy, kterými jsou finanční analýza, investování a oceňování. Dále pak, vzhledem k vlastnostem finančního a ekonomického prostředí, je pozornost věnována aspektům rizika, flexibility a interakce při řízení a

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Nedostupné

Základy lékařské genetiky

Autor: Kolektiv autorů - Pritchard Dorian J.,Korf Bruce R.

publisher: Galén

0 / 5
12 % Novinka
Učebnice Základy genetiky je překladem z anglického originálu Medical Genetics at a Glance od Doriana Pritcharda a Bruce Korfa a má poměrně široký záběr - od vývojové biologie a cytologie přes cytogenetiku, obecnou a molekulární genetiku až ke konkrétním aplikacím genetických poznatků v klinické praxi. Úvodní části obsahují výklad základních biologických poznatků, k nimž patří zejména struktura

Sleva 12 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 608 Kč

Skladem

Studují spolu - Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho…

Autor: Brücknerová Karla

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
23 % Novinka
Kniha představuje vzájemné učení mezi studenty kombinovaných studií jako významnou část jejich vysokoškolské zkušenosti. Na základě dosavadních výzkumů konstatuje, že vzájemné učení souvisí se studijní úspěšností, spokojeností ve studiu i se studijní angažovaností, a na tomto základě shrnuje možnosti podpory vzájemného učení na vysokých školách. Kvalitativní výzkum vzájemného učení mezi

Sleva 23 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Návrhy a vyhodnocení průmyslových experimentů

Autor: Jarošová Eva

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 % Novinka
Navrhování experimentů představuje oblast matematické statistiky, jejímž obsahem je metodika efektivního získávání dat, umožňujících objektivně rozhodovat o platnosti hypotéz a konstruovat empirické modely. Zahrnuje nejen konstrukci plánů, ale i příslušné metody vyhodnocení získaných experimentálních výsledků a seznamuje s praktickými aspekty návrhů. K řešení je využíván statistický software

Sleva 12 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 518 Kč

Skladem

Nové stereometrické výpočty vinných sudů - Stereometrie Archiméda

Autor: Kepler Johannes

publisher: Vašíček Karel

0 / 5
15 % Předprodej
Poprvé vychází česky Keplerův text o výpočtech objemů vinných sudů. Tento text vyšel německy a rusky, nevyšel kupodivu ani anglicky. Jde o příspěvek Keplera k vytvoření integračních metod ještě před vytvořením diferenciálního a integrálního počtu Leibnizem a Newtonem. K tomuto Keplerovu textu jsou připojeny texty o neeukleidovské geometrii Lobačevského Geometrické výpočty v teorii rovnoběžných

Sleva 15 % z běžně ceny 465 Kč

Naše cena: 396 Kč

Skladem 20. 1. 2022

Matematika k přijímacím zkouškám na bakalářské studium VŠE, 2020 - 2021

Autor: Klůfa Jindřich

publisher: Ekopress

0 / 5
15 % Novinka
Tato kniha je určena především k přípravě na přijímací zkoušky na Vysokou školu ekonomickou v Praze, je však použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné vysoké školy. Kromě opakování některých partií středoškolské matematiky obsahuje také varianty, které byly použity při přijímacím řízení na Vysokou školu ekonomickou v předchozích letech. Text je psaný co nejsrozumitelnější formou s

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Lékařská chemie a biochemie pro stomatology: Praktická cvičení - teoretická část

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Učební text je určen studentům 1. ročníku oboru Zubního lékařství. Obsahuje teoretické znalosti nutné pro provádění praktických úloh v rámci laboratorních cvičení předmětů Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství a Biochemie a patobiochemie vyučovaných na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Student se seznámí s principy základních kvalitativních i kvantitativních metod

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí