Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Rybníky České republiky - Průvodce - Průvodce

Autor: Kolektiv autorů - Petr Liebscher,Jan Rendek

publisher: Academia

4 / 5
29 %
V českých zemích má rybníkářství tradici, která sahá až do 12. století. Největší rybniční soustavy jsou v jižních Čechách, ale rybníky byly zakládány téměř po celém území. Do této knihy jich autoři vybrali přes 200, aby čtenáře seznámili s jejich historií, rozlohou, hospodářským a rekreačním využitím i k řešení vodohospodářských problémů. Kniha je doplněna velkým množstvím barevných fotografií,

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Plazi - Fauna ČR

Autor: JIří Moravec

publisher: Academia

5 / 5
29 %
Publikace navazuje na předcházející svazek z řady Fauna (Fauna ČSFR Plazi – Reptilia, Academia 1992). Jedná se však o nové zpracování dostupných informací o fauně plazů u nás. Kniha shrnuje dosavadní poznatky o taxonomii, morfologii a biologii všech druhů našich plazů. Důraz je kladen na shromáždění maximálního množství dat týkajících se populací plazů z území České republiky a jejich

Sleva 29 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem

Pavouci České republiky

Autor: Antonín Kůrka

publisher: Academia

5 / 5
29 %
Pavouci bezesporu patří k nejpopulárnějším skupinám živočichů, díky své všudypřítomnosti i nápadným a zajímavým životním projevům, jakým je např. tvorba pavučin či unikátní lov kořisti. Studiem pavouků objevují odborníci nesmírnou heterogenitu v morfologii a bionomii této svérázné skupiny živočichů, do které celosvětově patří na 42 000 dosud známých druhů. Na území České republiky bylo do této

Sleva 29 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Moravský kras v ponorné řece času

Autor: Petr Zajíček

publisher: Academia

5 / 5
29 %
Moravský kras je naše nejlépe vyvinuté krasové území s největším počtem povrchových a podzemních krasových jevů. Zároveň patří k výjimečným oblastem České republiky s bohatou historií a kulturou. Malebná krajina protkaná hlubokými kaňony je útočištěm širokého spektra živočichů a rostlin a byly zde popsány mnohé endemity. Nepatrnému dílu naší republiky severně od Brna se řada autorů věnovala

Sleva 29 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem

Stručné dějiny biologie

Autor: Stanislav Komárek

publisher: Academia

3.5 / 5
29 %
Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářstva. Text je doprovázen množstvím dobových ilustrací, přibližujících ducha a atmosféru tehdejších výzkumů a vzdělanosti a navázání biologického myšlení na dobové myšlenkové proudy.

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Možné světy v humanitních vědách

Autor: Allén Sture

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo 11.–15. srpna 1986 v Lidingö u Stockholmu. Nobelova sympozia jsou sérií vědeckých konferencí na aktuální problémy vědeckého bádání v různých oborech, v tomto případě se zaměřením na problematiku fikčních světů. Pozoruhodná interdisciplinarita sborníku prokazuje relevanci a

Sleva 29 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Víc než součet částí aneb Systémový pohled na proces lidského poznání - aneb Systémový pohled na…

Autor: Miroslav Svítek

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Publikace Víc než součet částí vede k zamyšlení nad novými poznatky z oblasti systémových věd. Základními prvky systému na nejnižší úrovni jsou signály v podobě elementárních informačních konstruktů, v další úrovni jsou to data, která již mohou tvořit zprávu nesoucí informaci, vyšší úroveň tvoří znalosti. Samostatnou oblastí informačních systémů jsou emoční agencie. Informace obvykle odpovídá na

Sleva 29 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Čísla - Vztahy, vhleda a věčné inspirace - Vztahy, vhledy a věčné inspirace

Autor: Petr Klán

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Kniha je slovníkovým zpracováním důležitých celých i desetinných čísel, a to malých i myslitelně největších. Je možné v ní objevit individualitu čísel spolu s jejich úlohou a souvislostmi v matematice, přírodě, vesmíru, osobním životě a vědě. Kniha nepředpokládá žádné specifické znalosti. Historie matematiky v ní postupně přechází do moderní současnosti a nachází číselné souvislosti, o kterých

Sleva 29 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Jak jsme zachraňovali svět aneb Půl století ve službách mezinárodní ochrany přírody

Autor: Jan Čeřovský

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Nadšený pozorovatel a ochránce přírody, vystudovaný ekolog J. Čeřovský se v průběhu druhé poloviny 20. století významně podílel na činnostech a rozvoji československé, české i světové ochrany přírody. Jak se vyvíjelo mezinárodní dění v tomto oboru, kterého se aktivně účastnil jako dobrovolník i profesionál? Autor popisuje vznik a historii specializovaných mezinárodních organizací, jejich programů

Sleva 29 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

MARS-500 - Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu - Fakta a postřehy ze…

Autor: Kolektiv autorů - Iva kolektiv autorů, Šolcová

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Kniha seznamuje čtenáře s východisky, okolnostmi, průběhem a výsledky nejdelší simulace kosmického letu, jaká byla doposud realizována. Příběh první úspěšné „mise“ šestičlenné mezinárodní posádky na planetu Mars je popisován z mnoha různých pohledů, protože k napsání knihy sdružilo síly 34 autorů mnoha národností a nejrůznějšího odborného zaměření. Výsledkem je publikace, která je přes svoji

Sleva 29 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Vajíčka a larvy obojživelníků ČR

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír kolektiv autorů, Maštera

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Publikace se snaží podat ucelený a co nejpodrobnější přehled snůšek a larev všech našich druhů obojživelníků, doplněný rozsáhlou fotodokumentací a kresbami ústních disků pulců a vývojových fází ocasatých obojživelníků a žab. Text v publikaci vychází zejména z vlastních zkušeností autorů, získaných během terénních výzkumů vývojových stadií obojživelníků na různých místech ČR, a také z dostupné

Sleva 29 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Věda v Čechách po 20 letech

Autor: neuveden

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Současná věda ve vší své oborové pestrosti a metodologické spletitosti zaujímá ve společenském dění dneška pozici plnou paradoxů a zvratů. Pochopení toho není snadné a samotní vědci, zejména ti, co byli na určitou dobu zvoleni do odpovědných akademických funkcí, se o takové pochopení museli snažit a s realitou se při velkém zatížení odpovědností vyrovnávat. Nejlépe dobový vývoj ilustruje přímé

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Slovník pomístních jmen v Čechách III

Autor: Jana Matúšová

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest – v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory.

Sleva 29 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Slovník pomístních jmen v Čechách IV. (Bíg-Bož)

Autor: Kolektiv autorů - Jana kolektiv autorů, Matúšová

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Pomístní jména - jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest - v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory. Ve čtvrtém svazku Slovníku pomístních jmen v Čechách jsou představena pomístní jména, která začínají písmeny Bie-Bož nebo obsahují

Sleva 29 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

S botanikem v tropech I - Venezuela

Autor: Miloslav Studnička

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Fotografiemi provázené dílo složené z povídek motivovaných drobnými dobrodružstvími spojenými s přírodovědným, hlavně botanickým bádáním v tropech Latinské Ameriky (Brazílie, Mexiko, Nikaragua, Venezuela). Na formu beletrie je naroubováno mnohé, i dosud nikde nepublikované odborné sdělení nebo nedořešená velice zajímavá otázka či překvapivá etnobotanická souvislost. Populárně vědecký charakter

Sleva 29 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 674 Kč

Skladem

Bohemia docta - K historickým kořenům vědy v českých zemích - K historickým kořenům vědy v českých…

Autor: Kolektiv autorů - Martin Franc,Antonín Kostlán,Alena Míšková

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Kniha jako první mapuje celkový vývoj české mimouniverzitní vědy od počátků v humanistických učených společnostech až po transformaci Československé akademie věd na Akademii věd ČR. Tým zkušených autorů přibližuje – poutavě a zasvěceně – dějiny takových významných vědeckých institucí, jako byla např. Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Masarykova akademie práce a v

Sleva 29 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem

Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR III.

Autor: Tomáš Vrška

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Stejně jako předchozí dva svazky i třetí díl předpokládané sedmidílné řady o českých a moravských pralesovitých rezervacích přináší výsledky opakovaného zkoumání dřevinného i bylinného patra a půdních poměrů, tentokrát v rezervacích Šumavy a Českého lesa. Souhrnné výsledky výzkumů objasňují historický vývoj rezervací i současnou dynamiku vývoje zkoumaného ekosystému. V práci jsou též odvozeny

Sleva 29 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Odhad informace z dat vágní povahy

Autor: Zdeněk Půlpán

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Čtenáři se dostává do rukou velmi zajímavá kniha z pomezí stochastiky a jejích aplikací, především v medicíně a humanitních vědách. Jak ukazuje každodenní praxe každého statistika, v poslední době velmi přibývá problémů, které si na jedné straně vyžadují statistické zpracování, ale objevují se v nich nejasnosti jak v záznamu reakcí respondentů, tak i při jejich interpretaci pro toto zpracování,

Sleva 29 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Nedaleko nekonečna

Autor: Miroslav Punčochář

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Může matematika nějakým způsobem ovlivňovat umění? Odpovědí na tuto otázku je obvykle „samozřejmě ne“. Spolehlivým dokladem tohoto tvrzení se zdají být četné rozhovory se spisovateli, herci, malíři a jinými umělci, ve kterých matematika při vzpomínkách na školní léta spolehlivě kraluje mezi strašáky a neoblíbenými disciplínami. Kniha Nedaleko nekonečna se snaží jít proti tomuto hlavnímu proudu.

Sleva 29 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Jeskyně České republiky na historických mapách

Autor: Petr Zajíček

publisher: Academia

0 / 5
29 %
Téměř čtyři tisíce jeskyní se ukrývají pod povrchem našeho území. A řada z nich byla známa od nepaměti. Není tedy divu, že historie výzkumů podzemních krasových i nekrasových jevů postihuje u nás již několik staletí. Postupem času se k odvážným badatelům přidávali i lidé se schopnostmi dokumentovat vše zajímavé, co se v podzemí ukrývá. Od konce 18. století začaly vznikat první mapy našich

Sleva 29 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 564 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí