Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena pro zdravotnické obory

Autor: Drnková Barbora

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Učebnice shrnuje základní poznatky z oborů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, což jsou odvětví vzájemně velmi provázaná. Vhodná je zejména pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol, kde jsou často tyto obory spojovány do jednoho předmětu – poskytuje tak ucelený přehled dané tematiky. V první části publikace jsou rozděleny a popsány jednotlivé mikroorganismy, jejich

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Pedagogika

Autor: Šafránková Dagmar

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k rozvoji samostatného pedagogického uvažování. Základním cílem učebnice je především podporovat tvořivost a prostřednictvím

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Etika versus emoce - Kazuistiky pro pracovníky ve zdravotnictví, ve školství a v sociální oblasti

Autor: Rapčan Milan

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha je určena především studentům zdravotnických, sociálních a pedagogických oborů středních, vyšších, ale i vysokých škol. Může oslovit i pracovníky v těchto oblastech, psychology či laickou veřejnost. Může být vnímána jako podpůrná pomůcka, jakýsi průvodce emocemi a etikou. Je rozdělena do dvou částí, na úvodní část – Putování k pramenům lidské duše (poznatky o lidské psychice) – a druhou

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Biofyzika - Pro zdravotnické a biomedicínské obory

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Rosina Jozef

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Druhé vydání základní učebnice v oboru, která je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotnických fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty bakalářského studia biomedicínských a technických oborů, realizovaných na vyšších odborných a vysokých školách

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Závislosti - Pro psychologické obory

Autor: Křížová Ivana

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Učební text určený primárně studentům psychologických, ale i dalších společenskovědních oborů a pracovníkům pomáhajících profesí, kteří se setkávají s lidmi trpícími či ohroženými různými druhy závislostí. Tato publikace se věnuje jednotlivým poruchám z oblasti návykových nemocí dle současně platné klasifikace MKN-10, jednotlivým třídám návykových látek a činností, příčinám a vývoji

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Chirurgická propedeutika - Základy chirurgie pro studenty lékařských fakult

Autor: Páral Jiří

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Stejně jako v jiných medicínských oborech dochází i v chirurgii, především díky rozvoji přístrojové techniky, elektronizace a robotizace, ale i objevům nových léků, k rychlým změnám, které mnohdy radikálně mění dlouhá léta zavedené postupy a v mnohých případech i zásadně mění filozofii přístupu k chirurgickému pacientovi a jeho onemocnění. Novodobá chirurgie se těmto trendům pružně přizpůsobuje,

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Přehled lékařské fyziologie

Autor: Kittnar Otomar

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Učebnice autorů z Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy představuje zájemcům o obor lékařské fyziologie základní přehled nejdůležitějších principů fungování lidského organismu. Je koncipována jako moderní výukový text určený především pregraduálním studentům zubního lékařství a studentům nelékařských zdravotnických oborů, může být ale i podkladem pro opakování základů

Sleva 15 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 594 Kč

Skladem

Stručný příběh architektury

Autor: Hodgeová Susie

publisher: Grada

0 / 5
15 % Sleva
Nově pojatá kniha, která jednoduše vysvětlí historii architektury na 50 klíčových stavbách - od pyramid až po mrakodrapy. Klíčové stavby, materiály, styly a základy části staveb. Vysvětluje nejdůležitější a nejvlivnější koncepty snadno srozumitelným způsobem. Kniha pro studenty a všechny nadšence architektury.

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Vnitřní lékařství v kostce

Autor: Kolektiv autorů - Souček Miroslav,Svačina Petr

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kolektiv odborníků pod vedením prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc. a MUDr. Petra Svačiny se skvěle zhostil náročného úkolu vtěsnat to nejdůležitější ze širokého oboru vnitřního lékařství do omezeného počtu stran. Kniha tak pomáhá všem pregraduálním, ale i postgraduálním studentům, aby se bezpečně orientovali v široké problematice vnitřního lékařství, a zároveň je publikace přínosem i pro

Sleva 15 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 509 Kč

Skladem

Teorie sociální práce I - Sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor

Autor: Mátel Andrej

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím. Cílem publikace je představit její základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním pracovníkům může přinést aktuální odborné diskurzy na mezinárodním poli této disciplíny, jakož i ve specifických českých a slovenských podmínkách jejího výkonu. Autorem publikace je

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro zdravotnické obory

Autor: Hamplová Lidmila

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Učebnice přináší aktuální informace a poznatky z oblasti ochrany zdraví, prevence nemocí, zdravého životního stylu a veřejného zdravotnictví České republiky (ČR) a Evropské unie (EU). Seznamuje s moderními metodami výchovy ke zdravotní gramotnosti v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO). Je určena studentům bakalářských programů nelékařských zdravotnických oborů na vysokých

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Psychologie pro studenty pedagogických oborů

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pugnerová Michaela

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Tato publikace je určená studentům pedagogických oborů – budoucím učitelům, kteří budou pracovat s dětmi mladšího a staršího školního věku, tedy se žáky základní školy. Text umožňuje studentům nahlédnout do psychologických disciplín ze tří úhlů pohledu: učitele-edukátora, který by měl být vybaven základními znalostmi z obecné, vývojové, pedagogické a sociální psychologie, jakož i

Sleva 15 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Anesteziologie (nejen) k atestaci

Autor: Kolektiv autorů - Vymazal Tomáš,Michálek Pavel

publisher: Grada

0 / 5
15 % Sleva
Komplexní odborná publikace o anesteziologii je zpracována špičkovými českými anesteziology z různých pracovišť. Jednotlivá témata i kapitoly byly zvoleny tak, aby pokryly celé spektrum anesteziologické péče v rozsahu přiměřeném a potřebném právě pro získání kvalifikace. Obsahuje i témata, která s vlastním podáváním anestezie souvisí zdánlivě okrajově, avšak doplňují a dokreslují komplexní

Sleva 15 % z běžně ceny 2 190 Kč

Naše cena: 1 862 Kč

Skladem

Produkční a provozní management

Autor: Kolektiv autorů - Veber Jaromír,Švecová Lenka

publisher: Grada

0 / 5
15 % Sleva
Kniha se zabývá dvěma vzájemně propojenými tématy řízení, a to produktovým a provozním řízením. Při zpracování textů se autoři pokusili zachytit všechna relevantní témata názorů, zejména metody a přístupy k úspěšnému vývoji a implementaci produktového a provozního řízení. Z historického hlediska autoři zkoumali, jak se tyto přístupy objevují a používají v praxi, a zdůrazňují, které přístupy,

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele