Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Příroda a přírodní vědy

Kapitoly z diskrétní matematiky

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Matoušek,Jaroslav Nešetřil

publisher: Karolinum

4.2 / 5
20 %
Kapitoly z diskrétní matematiky jsou úvodní učebnicí kombinatoriky a teorie grafů určenou zejména posluchačům

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Kvantová mechanika II.

Autor: Jan Klíma

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Druhý díl učebnice kvantové mechaniky staví na obecných základech kvantové teorie vyložených v dílu prvním a je věnován pokročilejším partiím kvantové teorie, které jsou důležité při studiu atomárních systémů. Přibližné řešení stacionárních úloh variačními i poruchovými postupy je jednotně odvozeno projekční technikou. Diskutován je význam poruchových metod pro neohraničené poruchy. Pro

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Prehistorie rodu Homo

Autor: Václav Soukup

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Kniha Prehistorie rodu Homo se pokouší odpovědět na nadčasovou otázku spjatou s existencí lidského rodu: “kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme”. Hlavními hrdiny této encyklopedicky koncipované vědecké monografie jsou předci člověka a fenomén kultury. Prostřednictvím kultury se příslušníci lidského rodu dokázali nejen vyčlenit ze světa přírody, ale také vytvořit “druhou lidskou přírodu”, jež ovlivňuje

Sleva 20 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 880 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce po Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Autor: Lubomír Hrouda

publisher: Karolinum

4.5 / 5
20 %
Botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze je primárně orientována na zachycení co největší různorodosti domácí středoevropské květeny. Subtropické a tropické skleníkové expozice jsou zaměřeny na typické (a užitkové) zástupce tropické a subtropické flóry a vegetace, zahrnují ale i četné další čeledi semenných rostlin a kapradin významné z výukového hlediska. Venkovní expozice se soustředí

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku

Autor: Kolektiv autorů - Karel Krška,Ferdinand Šamaj

publisher: Karolinum

3.5 / 5
20 %
Publikace systematicky pojednává o sledování a předpovídání počasí a výzkumu podnebí na území bývalého Československa. První oddíl knihy zahrnuje období do roku 1918, kdy vývoj meteorologie dospěl do stadia vybudování sítě pozorovacích stanic, založení observatoří, ke vzniku státních meteorologických ústavů a k výuce meteorologie na vysokých školách. Druhý oddíl pojednává o letech 1919 - 1938.

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Biomedicínská informatika V. - Metody molekulární biologie a bioinformatiky

Autor: Zvárová Jana

publisher: Karolinum

3.4 / 5
20 %
Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky a slouží k lepší orientaci ve statistických metodách v klinickém a bioinformatickém výzkumu nejen pro mladé a začínající vědce, ale i pro jednooborově zaměřené specialisty. Může pomoci vysokoškolským učitelům lékařských a přírodovědeckých fakult v pregraduálním, postgraduálním i

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů

Autor: Jaroslav Smrž

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jaroslav Smrž, profesor biologie na Univerzitě Karlově v Praze, přichází s novým původním učebním textem zoologie bezobratlých, čímž vyplňuje výraznou mezeru v oblasti přírodovědných publikací na českém trhu. Kniha je určena především studentům bakalářských oborů biologie, čemuž odpovídá i množství a hloubka probírané látky. Vedle základů anatomie, fyziologie a systematiky klade zvláštní důraz na

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Podmaněná planeta

Autor: Bedřich Moldan

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha profesora Univerzity Karlovy v Praze Bedřicha Moldana je druhým, rozšířeným a aktualizovaným vydáním úspěšné publikace, která za rok 2009 získala Cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší monografii v oboru přírodních a lékařských věd. Základním konceptem knihy zůstává i nadále pojem antropocénu. Oproti prvnímu vydání však došlo k výrazné změně jejího uspořádání. Ve čtyřech oddílech

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Geologické vycházky Českou republikou

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Gába,Šárka Hladilová,Stanislav Houzar,Petr Skupien,Zdeněk Vašíček,Václav Ziegler

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Přístupně a poutavě napsaná publikace je průvodcem po nejzajímavějších geologických lokalitách v České republice. Text je rozdělen do 203 kapitol podle exkurzí do jednotlivých nalezišť a popisuje nejen nálezový materiál, ale i přírodní zajímavosti v uvedených regionech. Kniha je doplněna mapkami, které čtenářům usnadňují orientaci v krajině.

Sleva 20 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Příroda, nebo člověk? - Služby ekosystémů

Autor: Lubomír Nátr

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Na Zemi dochází k trvalému vzájemnému ovlivňování živých organismů i neživých struktur; vytváří se tak dynamická rovnováha, která umožňuje postupný vývoj a změny. S nárůstem počtu lidí a rozvojem jejich schopností došlo k situaci, kdy člověk může radikálně měnit a ničit nejen lokální ekosystémy, ale doslova všechny zásadní podmínky pro současné formy života na Zemi, čímž ohrožuje svou vlastní

Sleva 20 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

Prostory geografie

Autor: Roman Matoušek , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Během posledních dvou desetiletí prošla světová geografie významnými proměnami, které jsou často souhrnně označovány jako kulturní obrat. Postupná integrace geografie mezi sociální vědy a vzájemná potřeba prozkoumávat oborově čím dál „vzdálenější“ teritoria zvýšila intenzitu mezioborové komunikace a současně umožnila postupné sbližování odlišných jazyků, metod a epistemologií.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Prolegomena k nové infinitní matematice

Autor: Petr Vopěnka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Pro matematiku dvacátého století je příznačné, že její hlavní proud nekonečno zkoumající a zároveň aplikující, byť v bizarních ideálních světech, je založen na klasické Cantorově teorii nekonečných množin. Ta sama se pak opírá o problematický předpoklad existence množiny všech přirozených čísel, jehož jediné – a to navíc teologické – odůvodnění bývá zamlčováno a vytlačováno do kolektivního

Sleva 20 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem u dodavatele

Historie a změny klimatu - Od velkého třesku ke klimatickým katastrofám

Autor: Pascal Acot

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha rekonstruuje vývoj zemského klimatu od vzniku planety až po současnost. Ukazuje vliv změn klimatu na vývoj lidské společnosti a jejich podíl na některých dějinných událostech například na pádu římské říše či Napoleonově porážce v Rusku. Kniha se také zabývá současným klimatem, poukazuje na znepokojivé jevy, jakými jsou katastrofální vichřice, záplavy či fenomén El Nino a zamýšlí se nad

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945

Autor: Martina Bečvářová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha pojednává o dlouhodobě neprávem opomíjené a přehlížené pražské německé matematické komunitě, která patřila v první třetině 20. století k evropské špičce. Analyzuje vývoj výuky matematiky na Německé univerzitě v Praze od jejího vzniku v roce 1882 až do jejího tragického zániku v roce 1945. Na základě studia archivních pramenů, původních odborných prací, pamětí zúčastněných osobností a

Sleva 20 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodní látky a jejich biologická aktivita, sv. 3 - Nutraceutika - Sekundární metabolity rostlin

Autor: Lubomír Opletal

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sekundární metabolity rostlin jsou látkami v současné době velmi intenzivně studovanými z hlediska potenciálních léčiv a doplňků stravy. Tato monografie navazuje na sv. 1, který se zabýval primárními metabolity a látkami strukturovaných biologických systémů. Rozdělení látek vychází z jejich biogeneze (metabolity vycházející z 2-methyl-buta-1,3-dienových jednotek – terpeny, metabolity vycházející

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum morfometrických analýz reliéfu

Autor: Marek Křížek , Tomáš Uxa , Peter Mida

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učebnice pojednává o základních morfometrických analýzách reliéfu a charakterizuje geomorfologický význam těchto analýz provedených v prostředí geografických informačních systémů. Učebnice je koncipována tak, aby morfometrické analýzy reliéfu zvládli i kolegové z jiných vědních a technických oborů, kteří mají jen základní povědomí o geomorfologii a o práci v prostředí ArcMap. Na modelových

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Fylogeneze lidské lokomoce

Autor: Radka Bačáková , Marie Chrastná , Bronislav Kračmar

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se zabývá vývojovými aspekty pohybu současného člověka v okolním prostředí. Odkazuje k základům pohybu suchozemských obratlovců, kteří před 360 miliony lety kolonizovali souš planety. Kniha je postavena na řadě kvalifikačních objektivizačních studií a obsahuje dosažitelnou relevantní odbornou literaturou z oborů kineziologie, fyzioterapie, paleontologické antropologie, biologie,

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody

Autor: Pavel Kindlmann

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha si klade za cíl podívat se na problematiku boje proti kůrovci na Šumavě z hlediska biologie ochrany přírody. Seznamuje čtenáře s obecnými otázkami ochrany přírody se zvláštním zřetelem ke specifickému charakteru Národního parku Šumavy. Přináší nové exaktní vymezení výškové zonace šumavských lesů, jež je zásadní jak pro pochopení jejich funkce a vzhledu v různých nadmořských výškách, tak pro

Sleva 20 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk ve zdraví i v nemoci - Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří

Autor: Libuše Čeledová , Rostislav Čevela , kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace je společným dílem téměř čtyř desítek autorů – zkušených lékařů. Přináší základní poznatky o prevenci a podpoře zdraví ve stáří, o zdravém způsobu života a psychologii stáří i důležité informace z oblasti sociálního zabezpečení.

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Zelené dějiny světa - Životní prostředí a kolaps velkých civilizací

Autor: Clive Ponting

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace přináší nový pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadním se stalo vyčerpání dostupných přírodních zdrojů při zhroucení velkých kultur v historii lidstva, a popisuje vliv životního prostředí na naše dějiny během posledních 10 000 let. Svůj výklad začíná na Velikonočním ostrově, který slouží jako odstrašující příklad

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Kvantová mechanika I.

Autor: Jan Klíma , Bedřich Velický

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
První díl moderní dvoudílné učebnice kvantové teorie představuje ucelený a samostatný úvod do nerelativistické kvantové teorie, který čtenáře dovede od formální stavby teorie k archetypálním úlohám, teorii symetrie kvantových systémů a pohybu spinu ve vnějších polích. Připojen je úvod do relativistické teorie elektronu v pojetí určeném pro studium atomárních systémů. Text uzavírají doplňky o

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Německo bez jádra? SRN na cestě k odklonu od jaderné energie

Autor: Tomáš Nigrin , Martin Landa , Tereza Svobodová , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Německo se po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě rozhodlo urychleně ukončit provoz všech svých jaderných elektráren. Jaderná energie přitom po řadu desetiletí představovala nepostradatelný zdroj elektrické energie.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Stručná anatomie člověka

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Fiala, Jiří Valenta, Lada Eberlová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text Stručná anatomie člověka je výsledkem snahy autorů připravit stručnou učebnici velmi náročného oboru, která by poskytla základní orientaci a úvod do studia anatomie začínajícím studentům medicíny, ale zároveň podala znalosti anatomie potřebné pro bakalářské studium a ve zdravotnické praxi.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomie, ekologie, eudaimonia - Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace

Autor: Lubomír Mlčoch , Jiří Kameníček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Před dvaceti lety Fakulta sociálních věd UK ustavila Cenu Josefa Vavrouška, „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“. O tuto cenu se za dobu jejího trvání ucházelo téměř 270 autorů studentských prací. Jubilejní publikace přináší nejen dokumentaci těchto prací a jejich ocenění, ale také zamyšlení nad vědními disciplínami, do jejichž rámce náležejí. Je především reflexí nad stavem teoretické

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele