Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 12 Smrt a pohřbívání u Tibeťanů

Autor: Kolmaš Josef

publisher: Muni Press

0 / 5
Dvanáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován tématu smrti a pohřbívání u Tibeťanů. V okruhu západní kultury jsou pocity strachu a obav z lidské smrtelnosti stupňovány v podstatě nereálným přístupem k fenoménu smrti – příliš málo, pakliže vůbec, si ji připouštíme dokud jsme zdraví, takže nenadálá, ale i očekávaná, konfrontace s ní nás doslova drtí. Jinak

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy,…

Autor: Malina Jaroslav

publisher: Muni Press

0 / 5
Čtrnáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá takzvanými předkolumbovskými literaturami. Cílem textu je přiblížit v základních obrysech předkolumbovské literatury amerického kontinentu, naznačit problémy spjaté s jejich studiem, upozornit na jejich historické osudy, jejich postupné objevování a transkripce a poukázat na jejich tematické rysy. Autorem

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 19 Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

Autor: Malina Jaroslav

publisher: Muni Press

0 / 5
Devatenáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem pohřebního ritu v paleolitu a mezolitu. Předmětem studia „archeologie smrti“ je hrob jako průsečík biologických a kulturních procesů, a tím i předmět zájmu fyzické antropologie, archeologie a sociokulturní antropologie. Archeologické zkoumání paleolitu a mezolitu dokládá dva podstatné jevy: zaprvé

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní II.

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Učebnice popisuje základy anatomie příslušných soustav. Při výsledku stavby jednotlivých orgánů se stručně zmiňuje i o jejich funkci pro lepší pochopení dialektiky tvaru, stavby a funkce.

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Popisná statistika

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky.

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému, kůže a jejich derivátů III.

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Skripta popisují základní stavbu a funkci soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému a kůže. Stručně je pospané i tepelné hospodaření organismu. Skripta jsou doplněna ukázkou zkušebního testu a je přiloženo CD ROM se 192 obrazy probírané látky. Učební látka je doplněna poznámkami z klinické medicíny, z oblasti historie a netradičních medicínských oborů. Skripta jsou určena posluchačům

Sleva 23 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Aktivní formy cestovního ruchu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Učební text sloužící zejména studentům oboru Management cestovního ruchu pro předmět Teorie a didaktika aktivních forem cestovního ruchu.

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 31 Antropologie subjektivity

Autor: Malina Jaroslav

publisher: Muni Press

0 / 5
Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa.

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Genetika populací

publisher: Muni Press

0 / 5
Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní molekulární biologie. Je určena vysokoškolským studentům biologických oborů a obecně všem zájemcům o problematiku genetiky populací, kteří mají základní znalosti z obecné a molekulární genetiky. Svým pojetím je základem k pochopení evoluční genetiky. Vlastní koncepce učebnice

Sleva 10 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

publisher: Muni Press

0 / 5
Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s

Sleva 2 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Studie ze školní pedagogiky

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Publikace je určena studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy na PdF MU. Prezentuje souboru textů ze školní pedagogiky, které pokrývají následující témata: Škola a její funkce, Primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít?, Škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků, Výchova a vzdělávání pro 21. Století, Hodnoty ve výchově, Mravní výchova – výchova k prosociálnosti

Sleva 23 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Vybrané kapitoly z antropomotoriky

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Učební text pojednává o vývoji a významu pojmu antropomotorika, dále předkládá vysvětlení základních pojmů této vědní disciplíny a seznamuje studenty s její strukturou. Velká pozornost je zde věnována problematice klasifikace, definice a testování motorických schopností a dovedností, stejně jako ontogenezi člověka z pohledu motorických projevů, tělesné stavbě a problematice sportovního výkonu. V

Sleva 23 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Vlny: Skriptum k přednášce Kmity a vlny pro studenty učitelství fyziky ve 2. ročníku na Masarykově…

Autor: Kučírek Jan

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Skriptum tvoří základní podklad k přednášce Kmity a vlny ve 2. ročníku učitelského studia fyziky. Postihuje základní kurs k tématu vlny – vznik vlnění, interference vln, Huygensův-Fresnelův princip, Dopplerův jev, zvuk, speciální případy vln. Poskytuje ucelenou představu o daném tématu na základní vysokoškolské úrovni v bakalářském studiu. Skriptum je rozšířeno i na další doplňující partie jako

Sleva 23 % z běžně ceny 194 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Tematická kartografie: Znakové systémy, metody zobrazení a hodnotová měřítka

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Tato skripta nabízejí základní přehled o tematické kartografii, od charakteristiky a klasifikace tematických map přes jejich obsah, znakové systémy v tematické kartografii až k hodnotovým měřítkům v tematických mapách.

Sleva 23 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Základy matematické kartografie

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Skripta obsahují základní informace o matematické kartografii. Výklad je rozdělen do šesti kapitol. Po úvodní kapitole následují oddíly zabývající se tvary a rozměry Země, zkreslením, zobrazením a jeho základními charakteristikami a konečně možnostmi eliminace vlivu zkreslení při práci s mapou.

Sleva 23 % z běžně ceny 226 Kč

Naše cena: 175 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí