Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek pana markýze Guillaume Francoise Antoine de…

Autor: Guillaume de L'Hopital

publisher: OPS

5 / 5
15 %
První český překlad slavné původní světové učebnice diferenciálního počtu. Je určena těm, kteří se zajímají o historii diferenciálního počtu jako doklad o počátcích kalkulu. Nejprve se čtenář seznámí s pravidly tohoto výpočtu. Pak už se ukazuje použití diferenciálního počtu k nalezení tečen ke křivým čarám, k nalezení největších a nejmenších ordinát, k určení křivek, dotýkajících se nekonečného

Sleva 15 % z běžně ceny 436 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

Základy - Knihy VII-IX

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
15 %
Třetí díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti; nejvydávanější knihy všech dob hned po Bibli. Kniha přináší zejména úvodní pojednání Petra Vopěnky Pojednání o přirozených číslech a dále jím přepracované znění aritmetických knih Euklidových. V druhé polovině přináší kniha vlastní autentické znění původního překladu všech třech obsažených knih. Z nich je pak patrné, jak se

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Evoluce a věda

Autor: kolektiv autorů

publisher: OPS

0 / 5
15 %
Sborník příspěvků ze stejnojmenné významné mezinárodní konference pořádané Filosofickým ústavem AV ČR v Praze roku 2008. Konference je z řady mezioborových setkání, které pořádá Filosofický ústav každoročně již poněkolikáté a pokaždé vychází obdobný sborník. Tento je však asi nejrozsáhlejší, což svědčí o aktuálnosti a přitažlivosti tématu. Texty v něm obsažené přinášejí myšlenky vědců a filosofů

Sleva 15 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Calculus infinitesimalis - pars prima - Pars prima

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
15 %
Odmítnuti Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky 19. a 20. stol. – vyvolané ať již jejich neochotou či neschopnosti domyslet a dotvořit základni pojmy, o něž se původní pojetí tohoto kalkulu opíralo – bylo jedním z největších omylů nejen matematiky, ale evropské vědy vůbec. Tato první kniha o infinitesimálním kalkulu obsahuje jen základní poznatky z diferenciálního

Sleva 15 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Základy. Knihy XI-XII

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
15 %
Čtvrtý a předposlední díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti. Kniha přináší opět rozsáhlé úvodní originální studie Petra Vopěnky o tématech: Roviny a přímky, Planimetrie a stereometrie, Tělesové úhly a Platónské geometrické objekty. Kniha je doplněna o Eudoxův výklad antického geometrického světa. Komentáře a poznámky zde opět tvoří více než polovinu původního textu

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Základy - Kniha X

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
15 %
Pátý a poslední díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti. První polovina knihy je znovu studií Petra Vopěnky, kde současným matematickým pohledem seznamuje s obsahem této nejnáročnější části Eukleidových Základů, o jejímž charakteru nejvíce vypovídá kapitola Změrné a nezměrné (racionální a iracionální). Dále kniha obsahuje oddíly Eukleidův algoritmus, unikátní délka

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Základy - Knihy I-IV

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
15 %
První čtyři knihy Základů jsou věnovány planimetrii. Pojednávají o rovinných geometrických objektech (úsečce, trojúhelníku, kružnici, rovnoběžníku apod.) a o jejich základních vlastnostech a vztazích. Tvrzení jsou odvozována z několika axiomů a postulátů. K evidenci jsou tak přivedena základní geometrická tvrzení například Pythagorova a Thaletova věta, věty o součtu úhlů v trojúhelníku a o vztahu

Sleva 15 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Vlákenné struktury pro speciální aplikace

Autor: Kolektiv autorů - Dana kolektiv autorů, Křemenáková

publisher: OPS

0 / 5
15 %
Odborná publikace na pomezí inženýrství, fyziky a chemie ukazuje čtenáři nové poznatky a souvislosti při využití speciálních materiálů v textiliích a možnosti jejich aplikací. Kniha je tématicky rozdělena do tří zajímavých částí: elektrické a elektromagnetické vlastnosti textilií, optické vlastnosti textilií, tepelné vlastnosti textilií a dalším úvahám. Texty do knihy zpracovali přední odborníci

Sleva 15 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

O pojetí křivky

Autor: Libor Koudela

publisher: OPS

0 / 5
15 %
Křivky byly po dlouhou dobu řazeny do různých jiných oblastí než do matematiky. Přesto právě zde došly své největší slávy a skrze fraktály se zase vrátily třeba do výtvarného umění. Tato kniha je o této cestě – od starověku po současnost. A přitom se dotýká otázek povahy matematických objektů, nekonečna, či dimenze. Popisuje i vztah logiky a intuice či třeba pokusy o kvadraturu kruhu. Co je to

Sleva 15 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Příležitostné rozpravy s matematikou

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
15 %
Kniha umožňující sdílet velký příběh počátků a následující mocnosti a moci matematiky. Brilantní matematické úsudky formulované s historickou znalostí a filosofickým přesahem. Tento titul doplňuje slavné autorovy Rozpravy s geometrií i některé další.

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí