Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Tělo čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat - čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat

Autor: Martin Soukup

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
17 %
Předmětem knihy Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat je sociální a kulturní analýza lidského těla a jeho vybraných částí. Kniha je založena na poznatcích a teoriích embodimentu, jak se jím zabývají především antropologové, etnologové, psychologové a sociologové. Jednotlivé kapitoly se věnují vybraným částem lidského těla či jeho funkcím: nos jako sociokulturní fenomén; vlasy a jejich

Sleva 17 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Velké vymírání na konci křídy - Dějiny Alvarezovy impaktní teorie a současný pohled na událost K-Pg

Autor: Vladimír Socha

publisher: Pavel Mervart

5 / 5
29 %
Vývoj života na Zemi nebyl pouhým sledem předurčených dějů a událostí. Život se v rozporu s některými názory nevyvíjel přímočaře a nesměřoval ke stále větší složitosti a dokonalosti. Místo toho se v geologickém a fosilním záznamu setkáváme s nečekanými zvraty a změnami, které někdy postihly a přerušily dlouhodobé evoluční trendy, a dokonce mohly změnit i samotný směr vývoje organického světa na

Sleva 29 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Evoluce před Darwinem - Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky - Nejstarší vývojová stadia…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
29 %
Při jakémkoli uvažování o evoluční teorii se každému ihned vybaví jméno Charlese Darwina, méně je však známo, že nebyl bez předchůdců. Autoři této knihy studují starší předlohy moderní teorie evoluce a ukazují, že její některé důležité prvky se v zárodku objevují již v antice, i když tam ještě nelze najít její všechny klíčové rysy. Kniha dále představuje dynamické myšlení proměňujícího se světa,

Sleva 29 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem

Člověk v pokorném závazku vůči světu - Studie z ekologické etiky - Studie z ekologické etiky

Autor: Zdenka Sokolíčková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
29 %
Studie na téma vztahu člověka a prostředí, které obydluje, vychází z poznatků kulturologie a kulturní a sociální ekologie, ale směřuje spíše do oblasti environmentální filozofie a etiky. Je rozdělena do tří celků: první shrnuje a hodnotí dosavadní vývoj v oboru ekologické etiky (antropocentrické versus neantropocentrické koncepce) a ústí ve formulaci postoje nazvaného pokorný antropocentrismus;

Sleva 29 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Biologie ve službách zjevu - K teoreticko - biologickým myšlenkám Adolga Portmanna

Autor: Karel Kleinser

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
14 %
Kniha věnovaná myšlenkám švýcarského filosofujícího zoologa Adolfa Portmanna (1897-1982). V knize čtenář najde pět esejů z pera Adolfa Portmanna, jež vycházejí poprvé v českém jazyce. Následuje pět příspěvků od současných autorů, které se buď přímo dotýkají problematiky Portmannova biologického myšlení, nebo zpracovávají příbuzná témata, jejichž společným jmenovatelem je evoluce zjevu organismů.

Sleva 14 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Profil senescenta

Autor: Anton Markoš

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
29 %
Autor je biolog, a tato kniha představuje výbor z jeho českých textů z let 2008–2017; navazuje tak na podobný soubor Profil absolventa (2008). Čtenář zde nalezne ukázky textů z knih, které napsal sám anebo do nich přispíval, doslovy k překladům, na kterých se podílel, a také kratší příležitostné texty. Spojujícím tématem těchto různorodých příspěvků je snaha po pochopení živého, nalezení

Sleva 29 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie

Autor: Vladimír Havlík

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
29 %
Kniha se snaží vymezit prostor pro možné odpovědi na následující otázky: Nakolik je z hlediska vědecké metodologie legitimní hledat soulad mezi teorií a experimentem přijímáním pomocných hypotéz? Existuje přesné kritérium pro takové ad hoc hypotézy? Proč je názorová variabilita ohledně ad hoc hypotéz tak rozmanitá? Spočívá role vědecké metodologie pouze v post-explanaci, nebo lze od ní

Sleva 29 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
17 %
Nekonečno, prostor a dimenze zdánlivě patří do matematiky od samého jejího počátku. Přesto se jich matematika chopila až na konci 19. století a teprve od 20. století jim věnuje samostatnou disciplínu – obecnou (množinovou) topologii. Ta rozšiřuje poznatky (klasické) teorie množin tak, aby bylo možné vytvořit pro celou matematiku jednotný vysvětlující rámec. Jak napsal Maurice Fréchet, jde o

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Sny o mnohosti světů

Autor: Iva Lelková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
17 %
Publikace Sny o mnohosti světů srovnává obraz vesmíru v díle jezuitského polyhistora Athanasia Kirchera (1602–1680) Itinerarium extaticum (1656) a jednoho ze zakladatelů Royal Society Johna Wilkinse (1614–1672) The Discovery of a World in the Moon (1638). Zvláštní pozornost je přitom věnována myšlence mnohosti světů a nekonečnosti vesmíru v těchto dílech stejně jako odlišnému kulturnímu prostředí

Sleva 17 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Evoluční tápání - Podoby planetárního životopisu - Podoby planetárního životopisu

Autor: Anton Markoš

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
29 %
Kniha je jedním z pokusů o zodpovězení otázek Co je život? a Jak život vznikal? Autor s použitím hraničního oboru biosémiotiky nasvěcuje odpovědi z oblastí nauk přírodních i humanitních a pokouší se o jejich sjednocení. Líčí koevoluci planety a života a jeho postupnou emancipaci a evoluci. Chce ukázat, že mantinely současné biologie mohou být těsné pro popis živého. Co se však stane, když

Sleva 29 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 262 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí