Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Exponenciálne rovnice 2

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Obsahuje 320 vyriešených príkladov a je pokračovaním prvého dielu, zväzok 8. V kapitole šesť upravujeme členy ľavej strany rovnice na jeden základ, pretože na pravej strane je vhodné číslo, ktoré sa dá upraviť na ten istý základ. Pomocou algoritmu: ak sú základy rovnaké, tak sú rovnaké exponenty, získavame riešenie. V kapitole sedem riešime analogické príklady, kde na ľavej strane rovnice sú dva

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Testy z matematiky pre 6.ročník (slovensky)

Autor: kolektiv autorů

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Kniha obsahuje 262 testových úloh rozdelených do štyroch tém: opakovanie 5. ročníka, deliteľnosť, zlomky a kombinatorika. Testy sa dajú použiť frontálne v triede, ako učebná pomôcka na dané témy. Ich väčšie použitie je pre individuálne štúdium. Žiak si sám preveruje vedomosti, hodnotí sa a aj rozhoduje sa na základe pokynov a získaných bodov, či postupovať ďalej alebo sa vrátiť a zopakovať si

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Limity I. diel - Zbierka vyriešených príkladov

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Zväzok obsahuje 853 vyriešených príkladov. Limity, ako vstupný pojem do diferenciálneho a integrálneho počtu, často robí značné problémy študujúcim. Je to preto, že v zápise a v argumente je veľa položiek, ktoré je potrebné postrehnúť, aby bol výpočet správny. Ak študujúci postupuje od príkladu k príkladu, má možnosť zistiť, že limitou skúmame priebeh funkcie v okolí zadaného bodu (x 0, x 2,

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Kombinatorika - I.diel - zväzok 13

Autor: kolektiv autorů

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Kniha obsahuje kombinácie bez aj s opakovaním, variácie bez aj s opakovaním a permutácie bez aj s opakovaním v 192 vyriešených príkladoch. Aj keď sa nám na prvý pohľad nezdá, no s kombinatorikou sa každodenne stretávame v praktickom živote niekoľko krát. Povedzme začíname raňajkami, ktoré môžu byť výberom štyroch nápojov (káva, čaj, mlieko, džús), chleba alebo rožkov či žemlí, ktoré môžeme

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Derivácie II.diel - Zbierka vyriešených píkladov

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Pre stredoškolákov, maturantov, ale aj študentov prvých ročníkov vysokých škôl.

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Výrazy I. diel - Zbierka vyriešených príkladov

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Kniha obsahuje 980 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Žiak sa s výrazmi stretáva už od prvého ročníka základnej školy, počas štúdia na strednej a vysokej škole, ale aj počas celoživotnej praxe. Výraz obsahuje číslice (0, 1, 2, ... , 9), konštanty (a, b, c, ...), premenné (x, y, ...), znaky pre operácie (+, -, ...) a zátvorky. V prvej kapitole kladieme dôraz na poradie operácií a

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Diferenciálne rovnice 1 - Zbierka vyriešených príkladov

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Kniha v štyroch kapitolách obsahuje 160 vyriešených príkladov. Diferenciálna rovnica je taká rovnica, ktorá obsahuje derivácie prvého alebo vyšších rádov jednej premennej vzhľadom na druhú premennú. Ak riešime diferenciálnu rovnicu, tak hľadáme takú funkciu, ktorá po dosadení do zadania mu vyhovuje. Keďže integrácia je zložitejšia než derivovanie, preto príklady diferenciálnych rovníc sú zadané

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Výrazy II. diel - Zbierka vyriešených príkladov

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Sú pokračovaním Výrazov I. diel, zväzok 18. Výrazy II. obsahujú 680 vyriešených príkladov v 8. kapitolách. V kapitole 1 sú na obrázkoch znázornené algebraické vzťahy druhej a tretej mocniny z jednočlena, dvojčlena a trojčlena. Druhá kapitola sa sústreďuje na príklady mocnín dvojčlenov. Rôzne obmeny dosadení čísla, premennej či faktoriálu, umožňujú pochopiť rozličné realizácie druhej mocniny

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky a odpovede z fyziky 1 (slovensky) - Kniha 1

Autor: neuveden

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Kužeľosečky 1 Kružnica I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Zbierka 114 vyriešených príkladov v rozsahu stredoškolského učiva začína klasifikáciou kužeľosečiek. Na úlohy stredového tvaru rovnice kružnice nadväzujú úlohy na všeobecný tvar rovnice kružnice. Transformáciu všeobecného tvaru rovnice kružnice na stredový tvar sa realizuje úpravou na štvorec, kde sa určuje stred a polomer kružnice. V ďalších príkladoch sa zisťuje, či rovnica je vyjadrením

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Kužeľosečky 2 Elipsa I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: kolektiv autorů

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Zbierka obsahuje 89 vyriešených príkladov. Je určená: Pre vysoké školy, stredoškoláko a maturantov a ako príprava na vysoké školy

Sleva 19 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Príbehy o integráloch (slovensky)

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi uvedený vzorec i niektoré jeho aplikácie. Veď v 17. storočí sa na tejto báze uskutočnil neopakovateľný

Sleva 19 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Zlomky: Zbierka vyriešených príkladov Zväzok 37 - Zbierka vyriešených príkladov Zväzok 37

Autor: neuveden

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
19 %
Zlomky sú obrazným zápisom racionálnych čísel a tvoria dôležitú časť matematiky základnej školy. Historicky prvými zlomkami boli prevrátené hodnoty prirodzených čísel, ktoré umožnili ľuďom počítať nielen celé kusy, ale aj presne rozdeľovať celky na jednotlivé časti. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a základné okruhy: zápis a znázornenie zlomkov; rozširovanie a krátenie zlomkov,

Sleva 19 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 122 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí