Registrace | Přihlášení


Příroda a přírodní vědy

Filtrování

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Anorganická chemie

Autor: Kolektiv autorů - Housecroft Catherine E.,Sharpe Alan G.

publisher: VŠCHT Praha

0 / 5
15 % Předprodej
Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie doplněný skvělými ilustracemi. V systematické části chemie prvků je vyzdvižena úloha, kterou anorganická chemie zaujímá v našem každodenním životě. Kapitoly věnované katalýze a průmyslovým procesům, bioanorganické chemii, anorganickým materiálům a nanotechnologiím obsahují

Sleva 15 % z běžně ceny 1 600 Kč

Naše cena: 1 360 Kč

Skladem 30. 5. 2022

Písanka organické chemie

publisher: VŠCHT Praha

0 / 5
Sleva
Písanka organické chemie je, zcela v souladu s jejím názvem, pracovním sešitem pro začínající chemiky, kteří s její pomocí získají základní dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí základů organické chemie. První část je zaměřena na kreslení různých typů prostorových vzorců organických sloučenin a jejich vzájemné překreslování, druhá se pak věnuje především kreslení elektronových vzorců včetně

Sleva 10 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Metody výroby neželezných kovů a zpracování odpadů

Autor: Jandová Jitka

publisher: VŠCHT Praha

0 / 5
15 % Sleva
V knize jsou souhrnně vyloženy hlavní principy fyzikálních a chemických procesů umožňujících extrakci kovů z rudných surovin nebo kovonosných odpadů a rafinaci vyrobených kovů. Tematicky je kniha rozdělena do čtyř částí. V první části se diskutují úpravnické postupy předcházející vlastnímu metalurgickému zpracování primárních a sekundárních surovin. Druhá nejobsáhlejší část zahrnuje teoretický

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Hydrochemie

Autor: Pitter Pavel

publisher: VŠCHT Praha

0 / 5
15 %
Těžiště knihy spočívá ve shrnutí geneze, výskytu, vlastností a významu jednotlivých anorganických a organických složek vod a ve studiu procesů ovlivňujících jejich distribuci a cirkulaci v prostředí. Popsány jsou vlastnosti a požadavky na jakost přírodních a užitkových vod, vody pitné a vod odpadních. Samostatná pozornost je věnována fyzikální chemii povrchů tuhých látek přicházejících do styku s

Sleva 15 % z běžně ceny 720 Kč

Naše cena: 612 Kč

Skladem u dodavatele

Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie

Autor: Malijevská Ivona

publisher: VŠCHT Praha

0 / 5
15 %
Současná fyzikální chemie je vědní obor, jenž tvoří teoretický základ inženýrských oborů. Méně se již ví, že fyzikální chemie dovede vysvětlit mnoho jevů, se kterými se běžně setkáváme, a že dokáže vyřešit řadu praktických problémů. Cílem této knížky je popularizace fyzikální chemie. Jejím obsahem je volné povídání, prokládané vypočítanými příklady a zajímavostmi z denního života. Kniha si

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Materiály a jejich mezní stavy

Autor: Vojtěch Dalibor

publisher: VŠCHT Praha

0 / 5
15 % Sleva
Knižní publikace Materiály a jejich mezní stavy je rozdělena na dvě hlavní části a část příloh. První část obsahuje základní skupiny materiálů, a to materiály kovové, anorganické nekovové, polymerní a kompozitní. Z kovových materiálů jsou popsány slitiny železa – oceli a litiny – a také významné neželezné kovy. Z anorganických nekovových materiálů je důraz kladen na skla, keramiku, anorganická

Sleva 15 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele