Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Životní prostředí a ekologie

Nejprodávanější v této kategorii

Etika a příroda

Autor: Marie Skýbová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Vztah člověka k přírodě je tématem povýtce aktuálním již proto, že dopady našeho zacházení s přírodou pociťujeme čím dál silněji. Skutečné morální jednání nemůže být založené pouze na prospěchu či ekonomických důvodech. O jaké důvody by mělo jít, to je tématem knihy Etika a příroda.

Sleva 24 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem

Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Farský Miroslav,Ritschelová Iva,Sidorov Egor,Tošovská Eva

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Opatření stávající ambiciózní politiky životního prostředí EU, která se v plné míře týkají také České republiky, vyvolávají na jedné straně nové aktivity ve výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích a podporují nové projekty. V tomto směru jsou motorem hospodářského růstu a vytvářejí nové pracovní příležitosti. Jako katalyzátor dalšího ekonomického růstu působí i vysoká inovační politika

Sleva 5 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Projdi se lesem a pookřeješ - Dřevo voní...

Autor: Erich Václav

publisher: Petrklíč

0 / 5
24 %
Jubilejní třicátá kniha se týká obecně celého lesnictví jak našeho, tak tropického a je věnována základnímu pojednání o lesnictví pro mládež od deseti do devadesáti let. Podobně se zabývá historií českých lesů od dob českých králů, lesnictvím i myslivostí. Zachycuje lesy v tvorbě českých i světových umělců a všímá si i památných stromů. Podrobná je i pasáž o české myslivosti, jakož i o řadě věcí,

Sleva 24 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Loučení s tetřevy

Autor: Pavel Sztwiertnia

publisher: Akcent

0 / 5
24 %
Pavel Sztwiertnia se narodil v Třinci roku 1949. V r. 1973 absolvoval lesnickou fakultu VŠZ v Brně. Pracoval jako lesník v Beskydech, Jeseníkách a ve Žďárských vrších v době, kdy v tamních honitbách byl ještě dostatek jelení zvěře. V tehdejších Jeseníkách na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století nebylo vzácné setkat se s tetřevem i s tetřívkem. Namnoze tu dosud existovaly zbytky

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Krajina a lidé

Autor: Josef Fanta , Jana Macková , Petr Petřík

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Současné změny klimatu si žádají změny v přístupu k naší krajině. Té krajině, ve které žijeme a která nám poskytuje obživu. Publikace, na níž se podílelo přes 70 pracovníků převážně z vědeckých institucí, seznamuje s výzkumem a udržitelným hospodařením v české krajině. Dozvíte se např. odpovědi na otázky, jak lze třídit a měřit krajinu a jaké služby nám přináší. Vybrali jsme pro vás novinky o

Sleva 24 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Šesté vymírání - Nepřirozený příběh

Autor: Elizabeth Kolbertová

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
24 %
Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené minulosti a které byly tak bolestné, že prudce snížily diverzitu života. Spletitou a fascinující historii jejich objevování objasňuje na pozadí sporů velkých přírodovědců, kteří

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Člověk v pokorném závazku vůči světu - Studie z ekologické etiky

Autor: Zdenka Sokolíčková

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 %
Studie na téma vztahu člověka a prostředí, které obydluje, vychází z poznatků kulturologie a kulturní a sociální ekologie, ale směřuje spíše do oblasti environmentální filozofie a etiky. Je rozdělena do tří celků: první shrnuje a hodnotí dosavadní vývoj v oboru ekologické etiky (antropocentrické versus neantropocentrické koncepce) a ústí ve formulaci postoje nazvaného pokorný antropocentrismus,

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Úvod do biologie ochrany přírody

Autor: Kolektiv autorů - Primack,Kolektiv

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Tento úvod přináší ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. Text je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se řadou často probíraných otázek, jako jsou právní a mezinárodní nástroje ochrany přírody, udržitelný rozvoj, smysl vytváření chráněných území, metody ochranářské práce nebo ochrana vymírajících druhů. Kniha je určena studentům a učitelům přírodovědných i sociálních

Sleva 15 % z běžně ceny 697 Kč

Naše cena: 592 Kč

Skladem

Měnící se společnost?

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
Kniha se zabývá vztahem člověka a životního prostředí z pohledu různých oborů zejména společenských věd. V šesti kapitolách se jednotliví autoři zamýšlejí z pohledů svých specializací (filozofie, kulturologie, etnografie, dějiny umění, regionalistika a environmentalistika) nad otázkou, zda ve společnosti dochází k posunu směrem k environmentální šetrnosti, respektování environmentálních hodnot,

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Historie a změny klimatu - Od velkého třesku ke klimatickým katastrofám

Autor: Pascal Acot

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha rekonstruuje vývoj zemského klimatu od vzniku planety až po současnost. Ukazuje vliv změn klimatu na vývoj lidské společnosti a jejich podíl na některých dějinných událostech například na pádu římské říše či Napoleonově porážce v Rusku. Kniha se také zabývá současným klimatem, poukazuje na znepokojivé jevy, jakými jsou katastrofální vichřice, záplavy či fenomén El Nino a zamýšlí se nad

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Krotitelé aut - Hrdinové nového století

Autor: Steven Logan

publisher: World Carfree Network

0 / 5
24 %
Automobily se staly znakem úspěchu, bohatství a prosperity. Masové rozšíření automobilu přínáší nemalé změny v běžném životě všech obyvatel – ať již patří k aktivním řidičům či nikoliv. Kolekce textů dává do vztahu rozvoj automobilismu se změnou životního stylu. Ukazuje například, že s rozvojem motorové dopravy sice jsme schopni urazit denně větší vzdálenosti, na druhou stranu se naše cíle od

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Globální změna - Cesta ze světového chaosu do budoucnosti.

Autor: Milan K. Jermář

publisher: Aula

0 / 5
24 %
Autor ve své knize postihuje příčiny, mechanismy, důsledky a možná či nutná východiska ze situace klimatických změn, které se výrazně projevují na naší planetě. Činí tak napříč několika obory (jako jsou např. meteorologie, klimatologie, hydrologie, ale i energetika, zemědělství či doprava) a s ohledem na etické atributy naší civilizace, tj. humanitu, demokracii a ochranu lidských práv. Knihu,

Sleva 24 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Nepříjemná pravda - Naše planeta v ohrožení – globální oteplování a co s ním můžeme udělat

Autor: Al Gore

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Málokterá kniha s tematikou životního prostředí se stane bestsellerem. Bývalý americký viceprezident Al Gore to však dokázal, a dokonce podruhé. Po Zemi na misce vah z r. 1992, mimořádně kvalifikované a ucelené analýze celosvětové ekologické krize, vydal v roce 2006 další pozoruhodné dílo – Nepříjemnou pravdu. Na bohatém materiálu zde dokládá, že globální oteplování skutečně probíhá. Fakta

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Viktor Schauberger a tajemství živé vody - Les jako energetické centrum krajiny

Autor: Olof Alexandersson

publisher: Fontána

0 / 5
24 %
Hornorakouský lesník, vodní stavitel a přírodovědec, udivil svého času celý odborný svět svým dřevěným plavebním zařízením, četnými dalšími vynálezy a především svými znalostmi vodní energie. Díky pozorování přírodních procesů Viktor Schauberger pochopil, že příroda využívá dosud nepoznaných hnacích sil. Věrný své zásadě » Přírodě je třeba porozumět a pak ji zkopírovat « pak vyvinul svou

Sleva 24 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Osm smrtelných hříchů civilizace

Autor: Konrad Lorenz

publisher: LEDA

0 / 5
24 %
Dnes už klasická knížka laureáta Nobelovy ceny Konrada Lorenze výstižně vyslovuje varovné i velmi inspirativní poselství. Srovnáním s živočišnými společenstvími dokládá, v čem je dnešní civilizace škodlivá, když popírá geneticky dané potřeby člověka. Lidský živočich nejen závisí na přírodě, jejíž masivní likvidace podlamuje jeho biologickou schopnost přežití, ale potřebuje žít v pospolitosti

Sleva 24 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Globální oteplování Země - Příčiny, průběh, důsledky, řešení

Autor: Jaroslav Kardnožka

publisher: Vutium

0 / 5
Kniha navazuje na předchozí úspěšnou a oceněnou autorovu knihu „Energie a globální oteplování. Proměny Země při opatřování energie“. Je však mnohem obsáhlejší, přináší velké množství nových poznatků a je také výrazem autorova myšlenkového zrání v předmětné problematice. Publikace je určena široké veřejnosti, ale mnoho informací může poskytnout i odborníkům. Byla napsána se záměrem osvětlit v co

Sleva 5 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Autor: Zdeněk Dlouhý

publisher: Vutium

0 / 5
Kniha o nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem předkládá čtenáři informace hodnotící vznik a původ odpadů, jejich životní cyklus, výběr vhodných strategií a koncepce zacházení s nimi, metody a technologie jejich zpracování a konečného uložení. Některé čtenáře mohou zajímat způsoby hodnocení bezpečnosti zpracovatelských i možných systémů, problematika odpadů vznikajících

Sleva 10 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 477 Kč

Skladem

Revitalizace toků Příspěvek k úpravě vodních toků

Autor: Miloslav Šlezingr

publisher: Vutium

0 / 5
Publikace je věnována problematice dlouhodobého rozvoje říční sítě, je koncipována jako příspěvek k problematice úprav vodních toků. Jejich revitalizace, tedy snaha o návrat řeky do stavu, který se blíží stavu přirozenému, je pouze dílčí částí složité vodohospodářské tematiky. Musíme si uvědomit, že žijeme ve středoevropském prostoru, který je lidskou činností ovlivňován po tisíciletí. V

Sleva 10 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Významné geologické lokality Moravy a Slezska

Autor: Jindřich Štelcl

publisher: Masarykova univerzita-Vydavate

0 / 5
24 %
Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Malá velká voda - Všechno, co potřebujete vědět o vodě na svém pozemku

publisher: Permakultura

0 / 5
24 %
Všechno, co potřebujete vědět o vodě na svém pozemku. První svazek edice permakulturních příruček Klíč k soběstačnosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Jak jsme zachraňovali svět aneb Půl století ve službách mezinárodní ochrany přírody

Autor: Jan Čeřovský

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Nadšený pozorovatel a ochránce přírody, vystudovaný ekolog J. Čeřovský se v průběhu druhé poloviny 20. století významně podílel na činnostech a rozvoji československé, české i světové ochrany přírody. Jak se vyvíjelo mezinárodní dění v tomto oboru, kterého se aktivně účastnil jako dobrovolník i profesionál? Autor popisuje vznik a historii specializovaných mezinárodních organizací, jejich programů

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Jizerské hory 3 - O lesích, dřevě a ochraně přírody

Autor: Roman Karpaš

publisher: Knihy 555

0 / 5
24 %
Jedná se o třetí díl projektu, popisujícího Jizerky ze všech možných úhlů pohledu. Navazuje úzce na předchozí díl, který se zaměřil na botaniku, zoologii a pro zdejší chráněnou krajinnou oblast tak typická rašeliniště. Knihu sestavil kolektiv téměř stovky odborníků. Shrnuje vývoj ochrany přírody a zachycuje současný stav všech chráněných lokalit.

Sleva 24 % z běžně ceny 2 482 Kč

Naše cena: 1 886 Kč

Skladem u dodavatele

Druhá příroda / Second Nature

Autor: Jan Horčík , Ondřej Dadejík , Pavel Sterec , Jan Brož

publisher: VŠUP

0 / 5
24 %
Kniha Druhá příroda se zabývá fenoménem „politizované“ přírody. Pojednává o lesích, které byly navrženy a vysazeny člověkem jako památníky či monumenty a o hranicích mezi samorostlým a lidským. Pokouší se uchopit a zároveň nepopřít napětí vznikající mezi přírodou formovanou k účelům ideologií na straně jedné a přirozeným prostředím, které ji obklopuje a naturalizuje na straně druhé.

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Teplo domova - Všechno, co potřebujete vědět o přírodních izolacích obydlí a vytápění obnovitelnými…

publisher: Permakultura

0 / 5
24 %
87 stran čtení o izolacích přírodními materiály (sláma, ovčí vlna, konopí), o vytápění staveb obnovitelnými zdroji a o vlastních zkušenostech s budováním osmi různých projektů, v široké škále od panelových domů po památkově chráněnou chalupu.

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele