Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Schelle Karel

Dědictví a dědické právo

Autor: Kolektiv autorů - Ilona Schelleová,Klára Hejtmánková,Karel Schelle,Marek Fryšták

publisher: BIZBOOKS

2.8 / 5
20 %
V publikaci se dozvíte: - Za jakých podmínek můžete dědit - Jaké náležitosti musí obsahovat správně napsaná závěť - Jak zbavit dědice dědických práv - Dědické řízení a daň a jak na ně Dědické právo, upravuje právní vztahy vznikající po smrti fyzické osoby při přechodu jejího majetku na právní nástupce. Smrtí sice zanikají ta práva a povinnosti, která byla neoddělitelně spjata s osobou zemřelého,

Sleva 20 % z běžně ceny 427 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj ústavního práva v dokumentech

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Soubor ústavních dokumentů upravujících ústavní vývoj v Československu a České republice je osmou sbírkou v řadě komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Od předchozích sbírek se však liší ve dvou směrech. Jednak nemapuje celé ústavní dějiny na území České republiky, ale zahrnuje dokumenty až od vzniku samostatného Československa, tedy od roku 1918. Druhý rozdíl spočívá v tom, že

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny veřejné správy

Autor: Karel Schelle

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a charakter správní soustavy bývají vždy přesným odrazem politické situace dané vývojové etapy státu. Z toho důvodu je při studiu politických a právních dějin zcela nezbytné podrobně se seznámit právě s vývojem veřejné správy. K tomu také směřuje

Sleva 15 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 591 Kč

Skladem

Podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Večeřa Jiří,Veselá Renata,Vojáček Ladislav

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Myšlenka evropské integrace a mnohdy na to navazující unifikace práva v Evropě se na první pohled jeví jako záležitost zcela novodobá. Pokud se o ní hovoří, tak nejspíše v řádech desetiletí, maximálně s ohledem na změnu letopočtu jako o problematice minulého století. Kořeny integrace Evropy však nepochybně nacházíme již mnohem dříve; a to v době, kdy římská říše po řadu století formovala nejen

Sleva 15 % z běžně ceny 341 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Praktikum z ústavního práva - 6. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Vlastislav Man, Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení obsahu složitého systému právních předpisů ústavního práva České republiky. Praktikum obsahuje metodické listy k tematickým textům, vybraná ustanovení z historických právních textů, soubor testových otázek s řešením, hodnocení výsledků testů a stručný slovník právní a latinské terminologie. Praktikum je zejména určeno

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Základy ústavního práva - 5. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Vlastislav Man, Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi. Publikace je členěna do čtrnácti kapitol, ve kterých najdeme srozumitelně popsány všechny základní instituty ústavního práva České republiky. Publikace je určena studujícím i učitelům středních,

Sleva 15 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Dějiny ústavního práva - 2. vydání

Autor: Karel Schelle

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice je přehledně členěná podle základních ústavních mezníků od revoluce roku 1848 přes vznik samostatné Československé republiky, ústavy z období komunismu až po přijetí nynější české ústavy. Usnadňuje tak čtenáři orientaci v mnohdy složitém vývoji ústavního práva v českých

Sleva 15 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Autor: Kolektiv autorů - Tauchen Jaromír,Schelle Karel,Kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm trestným činům, které byly pro svou vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Renata Veselá, Ladislav Vojáček

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU. Kniha je určena pro nejširší veřejnost zajímající se o historii i budoucnost Evropy.

Sleva 15 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Praktikum českých právních dějin, 3. vydání

Autor: Schelle Karel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace je doplňující učební pomůckou zejména pro studenty právnických fakult. Publikaci tvoří ukázky právních dokumentů přehledně ilustrující vývoj práva na našem území od dob feudalismu do roku 1948 a k nim se vztahující otázky a úkoly. Jednotlivá témata jsou zaměřena na základní historickoprávní problémy českých právních dějin: - Sociální struktura feudální společnosti; - Panovník, stát,

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Vznik Československé republiky 1918

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Publikace je věnována 90. výročí vzniku Československé republiky. Populární formou popisuje nejprve nejdůležitější události, které předcházely vyhlášení samostatnosti. Hlavní pozornost je samozřejmě věnována státoprávním problémům, které bylo třeba řešit po 28. říjnu 1918. Popisuje se zde struktura vzniklých nejvyšších státních orgánů a samostatná pozornost je věnována organizaci veřejné správy v

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009)

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Vojáček Ladislav

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Právní historie patřila k těm oborům, s nimiž byly spojeny první pedagogické kroky nejen na brněnské právnické fakultě, ale na celé Masarykově univerzitě. Počátky výuky právní historie a jí blízkých disciplín se totiž váží přímo k jejímu založení zákonem č. 50/1919 Sb. z 28. ledna 1919, jímž se úspěšně završil padesátiletý boj o obnovení univerzity na Moravě a pětadvacetiletý boj za zřízení druhé

Sleva 15 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Dějiny českého soudnictví

Autor: Karel Schelle

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Kniha Dějiny českého soudnictví plynule navazuje na předchozí knihy Dějiny veřejné správy a Dějiny ústavního práva, čímž zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v českém prostředí.Soudnictví, tzn. rozhodování sporů o právo, patřilo odedávna mezi základní funkce státu. Tvoří neodmyslitelnou součást státního života a je výsledkem historického vývoje, stejně jako celková podoba

Sleva 15 % z běžně ceny 587 Kč

Naše cena: 499 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele