Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Nejprodávanější v této kategorii

Temný kontinent Evropa ve 20. století

Autor: Mark Mazower

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Evropa Marka Mazowera není kontinentem starých států a národů, ale v mnoha ohledech je velmi nová a v průběhu 20. století neustále "vynalézá" samu sebe prostřednictvím často bouřlivých a chaotických politických změn. Moderní demokracie a s ní úzce spojený národní stát je v zásadě výsledkem experimentování. Tři ideologie – liberální demokracie, komunismus a fašismus – se považovaly za předurčené

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie sociální práce I - Sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor

Autor: Andrej Mátel

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím.

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Lid versus demokracie - Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit

Autor: Yascha Mounk

publisher: Prostor

0 / 5
24 % Novinka
Autoritářští populisté po celém světě – od Indie po Turecko a od Polska po Spojené státy – rozšiřují a upevňují svůj politický vliv a moc. Máme-li porozumět tomu, jak velkou hrozbu tento vývoj představuje a jak se mu lze bránit, musíme nejdříve pochopit příčiny atraktivity a stability, jimž se liberální demokracie po druhé světové válce v globálním měřítku těšila, a popsat tendence, jež tuto

Sleva 24 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

Zrod moderního světa 1780-1914 - Globální spojitosti a srovnání

Autor: Christopher Alan Bayly

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
24 % Novinka
Vlivná a oceňovaná práce britského historika pojednává o tzv. dlouhém 19. století v globální perspektivě. Autor ukazuje, jaký vliv měly události v Asii, Africe a Jižní Americe na evropské a americké dějiny. A naopak, jaký dominový efekt měly krize jako evropské revoluce nebo americká občanská válka ve zbytku světa. Kniha neponechává stranou žádné z velkých témat 19. století, kterými jsou např.

Sleva 24 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Epistemologie (nových) médií

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
24 % Novinka
Monografie přináší diferencovanou řadu pohledů na vztah nových médií a jejich teoretické (filozofické) reflexe, včetně reflexe samotné teorie nových médií. Autoři působí na různých vědeckovýzkumných institucích, případně jsou sami praktikujícími umělci. Monografie tvůrčím způsobem zasazuje oblast nových médií do interdisciplinární perspektivy: vztah mezi digitálními médii a teoretickou rovinou je

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Přímluva za křesťany

Autor: Athénagorás z Athén

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
24 % Předprodej
Kniha zpřístupňuje českému čtenáři text Athénagorovy Přímluvy za křesťany, která přestavuje raný křesťanský apologetický spis, který dosud nebyl do češtiny přeložen, spolu s výsledky současného bádání o Athénagorovi a jeho myšlení. Překlad Přímluvy za křesťany doprovází původní obsáhlý komentář, který upozorňuje na antické, helénisticko-židovské a křesťanské předlohy Athénagorových idejí. Odkazy

Sleva 24 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 273 Kč

Předobjednávka

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Benyovszky, Josef Matoušek

publisher: Togga

0 / 5
24 % Novinka
Ročenku pro filosofii a fenomenologický výzkum (2018) uvádí rozsáhlejší anglicky psaná stať Filipa Horáčka o Synesiově listu o námořní plavbě roku 401, která po přípravné části zabývající se problematikou fikce a fakticity v tomto dopise ukazuje, jak „kulturně-kanonické texty“ pojímání jednak předcházejí, jednak směřují jeho reflexi. Rozsahově široká stať Martina Bojdy Racionalismus Zjevení:

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918–1938

Autor: Martin Charvát

publisher: Togga

0 / 5
24 % Novinka
Cílem předložené kolektivní monografie je nabídnout sondy do českého myšlení o (masových) médiích mezi lety 1918 až 1938. Jednotlivé kapitoly jsou v převážné většině neseny formou „případových“ studií, kdy se jejich autoři zaměřují na specifický fenomén v rámci toho kterého masového média (tisk, filmové médium, rozhlas) a následná analýza si klade nárok na ukotvení daného jevu v kontextu tendencí

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Asistent pedagoga a klima třídy

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Gabašová, Miroslav Vosmik

publisher: Raabe

0 / 5
24 % Novinka
Asistenti pedagoga personálně posilují pedagogické sbory a je třeba se zabývat funkčností jejich působení. Tito pracovníci mohou svou prací posilovat pozitivní klima ve třídě i v celé škole. Naše publikace si klade za cíl zbavit se některých stereotypů jak na straně školy, tak na straně rodičů i celé veřejnosti. Dozvíte se také, jakou roli hraje zážitková pedagogika pro budování a posílení

Sleva 24 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Vznik Československej republiky a Slovensko

Autor: Ivana Šošková

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Publikace nabízí právněhistorický pohled na jeden z nejdůležitějších momentů společných dějin českého a slovenského národa. Co vzniku republiky předcházelo a jaké problémy musela hned po svém vzniku řešit?

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Úsměv Panny Marie

Autor: Eduard Martin

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
23 % Novinka
Tvář Panny Marie je krásná. Odráží Boží dobrotu. Předávejme svým bližním i my dobrotu, světlo a naději.

Sleva 23 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Velebí má duše Hospodina - Modleme se s Marií

Autor: Jaroslav Brož

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
24 % Novinka
Jednou z nejkrásnějších modliteb v Bibli je Magnificat – chvalozpěv „Velebí má duše Hospodina“. Maria jej podle Lukášova podání (Lk 1,46–55) zazpívala před narozením svého syna při návštěvě u své příbuzné Alžběty. Západní církev jej zařadila do večerních modliteb – nešpor –, východní církev se jej modlí ráno. Knížka Jaroslava Brože odkrývá hloubku i prostou krásu této modlitby. Maria nás učí

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Papež Pavel VI. člověk dialogu

Autor: Jaroslav Šebek

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
24 % Novinka
Život a působení papeže Pavla VI. (1897–1978) by měl znát každý, kdo chce dobře porozumět církvi v dnešním světě. Pavel VI. vedl církev v obtížné době plné proměn. Zažil dvě světové války. Dovedl do úspěšného konce Druhý vatikánský koncil. Vyrovnával se s revoluční atmosférou 60. let a o několik let později s fenoménem terorismu. Sepsal nádherné vyznání víry (Krédo Božího lidu) i kontroverzně

Sleva 24 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

YOUCAT - Moje první svaté přijímání

Autor: neuveden

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
24 % Předprodej
Moje první svaté přijímání navazuje na YOUCAT pro děti. Seznamuje malé čtenáře a čtenářky s tím, kdo je Ježíš, co je na jeho příběhu nejdůležitější a jak z toho žije církev. Odpovídá i na otázky: Na čem se zakládá opravdové přátelství? Můžu být Ježíšovym přítelem? Jak oslovovat Boha? Dá se naučit modlitba? Jak mi Ježíš pomůže, aby ze mne byl dobrý člověk? A co se děje při mši svaté? Knížka je

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Předobjednávka

Etické aspekty u předexilních Malých proroků

Autor: Adam Mackerle

publisher: Krystal OP

0 / 5
24 % Novinka
Je-li Bible pro křesťanství Božím slovem a normou víry, je logické, že se křesťané obracejí právě na ni, chtějí-li vědět, co je dobré a co špatné, co je Bohu milé a co se mu oškliví. Často však je obtížné, zvláště ve Starém zákoně, nalézt odpovědi na naše otázky, a to i když se obrátíme na knihy veskrze etické, k nimž patří předexilní proroci Ozeáš, Ámos, Micheáš a Sofonjáš. Biblický text není

Sleva 24 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Monastický pokoj

Autor: Thomas Merton

publisher: Krystal OP

0 / 5
24 % Novinka
„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Kristova slova jsou adresována každému křesťanu. Přesto pořád toužebně vzhlížíme k těm, kteří jako by k němu byli lépe disponováni. Jak je to ve skutečnosti s mnišským pokojem? Liší se podstatně od toho, který můžeme zakoušet v našich světských životech? Vedou k němu jiné cesty?

Sleva 24 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Ztracený pastýř - Kam papež František vede své stádo

Autor: Philip F. Lawler

publisher: Kartuziánské nakladatelství

0 / 5
24 % Novinka
Lawlerova kniha je vyprovokována obtíží, kterou bolestně pociťuje řada lidí: papež František se pro ně stal obtížně srozumitelným. V úvodu knihy autor říká, že z počátku papeži velmi fandil a radoval se z něj. Postupně ale problémy narůstaly a knihu vlastně napsal pro ty, kteří podobně jako on zůstávají v nejistotě a v rozpacích. V knize Ztracení, jež pojednává o zrůstu a pádu katolicismu v

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Lampa přikázání

Autor: Jehuda Leva ben Besalel

publisher: Academia

0 / 5
24 % Novinka
Jehuda Leva ben Besal?el, pražský Maharal (asi 1525 – 1609), je v obecném povědomí znám jako tvůrce golema. Legendy jsou ovšem odrazem jeho významu jako náboženského filozofa. Maharal za svého života vydal více než deset spisů, v nichž formuloval svébytnou náboženskou filozofii, pojednávající o zásadních konceptech judaismu a chápání stvořeného světa. Jako jeden z mála židovských autorů reagoval

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Kant a otázka subjektu

Autor: Jan Kuneš

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Studie zkoumá koncepci problematiky subjektu v ideové soustavě významného německého filozofa Immanuela Kanta a jeho následovníků.

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie lexikální sémantiky

Autor: Dirk Geeaerst

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové práce a dominantní postavy pěti lingvistických směrů: historicko-filologické sémantiky, strukturalistické sémantiky, generativní sémantiky, neostrukturalistické sémantiky a kognitivní sémantiky, přičemž

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny a sebetvorba - Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenář

Autor: Jakub Chavalka

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu Friedrichovi Nietzschemu. První oddíl mapuje možnost pojmové a biografické blízkosti. Poté se pokouší prokázat Burckhardtův zásadní vliv na Nietzschovu roztržku s Richardem Wagnerem. Ve druhém oddíle se přechází k metodě Burckhardtovy kulturní historie, která v

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Didaktika plavání - Vybrané kapitoly

Autor: Kolektiv autorů - Irena Čechovská, Tomáš Miler

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Publikace, kterou připravil kolektiv autorů z katedry plaveckých sportů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, je určena pro posluchače studijních oborů tělesná výchova a sport a pro zájemce o plaveckou výuku. Text obsahuje tři části, které se jednotlivě zabývají plaveckou gramotností, technikou plaveckých způsobů a didaktikou plaveckých způsobů. V první části jsou charakterizovány

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Bezmocnost Všemohoucího - Úvahy o víře

Autor: Kolektiv autorů - Michal Altrichter, Luisa Karczubová

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
24 % Novinka
Text zahrnuje témata: proč místní církev potřebuje podněty z jiných částí světa; denní minutáž programu papeže Františka; proč se teolog rovněž modlí; nakolik se modlí podnikatelská církev; proč neopouštíme započaté dobré dílo; jaká je příčina toho, že knihovny provokují nečtenáře; zda je hudba doplňkem nebo podstatou života; růst uvědomělé víry mezi námi; kýč v duchovním životě; o neplodnosti

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Novéna s Romanem Guardinim

Autor: neuveden

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
23 % Novinka
Po celých devět dní jsme vtaženi do textů vý­značného myslitele Romana Guardiniho (1885–1968). Dokázal spojovat mentalitu německé oblasti s románskou, ryzí zbožnost s hlubokým vzděláním, zájem o osudy světa s pronikavým nazíráním tajemství Kristova života. Papež František v něm uznává nejen teologa-vědce, ale člověka nesmírné laskavosti a církevního otce 20. století.

Sleva 23 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele