Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Nejprodávanější v této kategorii

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020

Autor: Krbečková Marie, Plesníková Jindřiška

publisher: Anag

0 / 5
14 % Novinka
Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů. Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů Jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je tvorba a používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), popřípadě sociálního fondu v organizacích,

Sleva 14 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově…

Autor: Ženíšková Marta

publisher: Anag

0 / 5
14 % Novinka
Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příklady Autorka uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi

Sleva 14 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) - Retribuce jako služební úkol na hraně možností i…

Autor: Šlouf Jakub, Němečková Daniela

publisher: Academia

0 / 5
32 % Předprodej
Kniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl z hlediska rozsahu agendy zdaleka největší retribuční institucí v poválečném Československu. Díky své poloze v hlavním městě navíc soudil nejvyšší představitele bývalé německé okupační moci, včetně Karla Hermanna Franka, Kurta Daluegeho či osob zodpovědných za vyvraždění Lidic. Mediální pozornost i společenský tlak vyvíjený na

Sleva 32 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 374 Kč

Předobjednávka

Já - Vlastní životopis

Autor: Maria Jaroslav

publisher: Academia

0 / 5
32 % Předprodej
Kniha přináší historicky cenné příspěvky k poznání umělecké atmosféry pozdního romantismu a české secese na přelomu 19. a 20. století a jejich souvislost s národní kulturou, jak ji vnímal autor pohledem spisovatele-dramatika a advokáta. Maria přibližuje smysl svého mnohaletého putování po Itálii, které mu bylo nejen popudem k sepsání kunsthistorické cestopisné příručky Italie (1925), ale

Sleva 32 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 289 Kč

Předobjednávka

Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991

Autor: Rabušic Ladislav, Kusá Zuzana

publisher: Slovart

0 / 5
20 % Předprodej
Autoři hledají odpovědi na otázku, jak se v době samostatné existence obou zemí měnily hodnotové orientace jejich obyvatel. Do jisté míry zpochybňují platnost modernizační teorie R. Ingleharta, že ekonomický růst povede k růstu sociálního bezpečí a odpovídajícím hodnotovým strukturám. Ukazují, že obě společnosti charakterizuje nelineární vývoj hodnot. Češi a Slováci se v části hodnotového spektra

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Předobjednávka

Evropa v plamenech - Bitvy a osudy válečníků VI. 1652-1718

Autor: Jiří Kovařík

publisher: Akcent

0 / 5
32 % Předprodej
Šestý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje volně na Války proti králi. Název není náhodný, neboť Evropou od Pyrenejského poloostrova na západě až po Balkán a Uhersko na jihovýchodě se hnaly plameny války s nebývalou silou. Západní a střední Evropu pustošily války Ludvíka XIV., krále Slunce, a z jihovýchodu se drali Turci. V příbězích o velkých střetech tak projdeme bojišti u

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Předobjednávka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti…

Autor: Elischer David

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky zaměřený výklad jak obecných skutkových podstat civilní odpovědnosti, tak jednotlivých případů zvláštní

Sleva 24 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Autor: Luboš Jemelka

publisher: C. H. Beck

0 / 5
15 % Novinka
Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu odkazováno. Předchozí vydání publikace vysvětlilo řadu sporných ustanovení a institutů obou komentovaných zákonů, ale v době, kdy soudní judikatura ještě neexistovala, takže nebylo ani dosti dobře

Sleva 15 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 606 Kč

Skladem u dodavatele

Opravné prostředky - Civilní proces z pohledu účastníka

Autor: Karel Svoboda

publisher: C. H. Beck

0 / 5
15 % Novinka
Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za jakých okolností odvolací soud bude rozhodnutí soudu prvního stupně přezkoumávat i z jiných než v odvolání uvedených

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem u dodavatele

Restituce podle zákona o půdě

Autor: Vojtěch Příkopa

publisher: C. H. Beck

0 / 5
15 % Novinka
Publikace se věnuje restituční problematice v podobě převodů náhradních pozemků na oprávněné osoby podle zákona o půdě. Na ty mají restituenti nárok, není-li možné navrátit jim původní nemovitosti, o které přišli mezi lety 1948 až 1989. Přestože od přijetí zákona o půdě již uplynulo téměř třicet let, proces uspokojení restitučních nároků stále není u konce. To je způsobeno zejména nedostatečnou

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Tim Cook - Génius, který povznesl Apple na novou úroveň

Autor: Leander Kahney

publisher: Blue Vision

0 / 5
32 % Novinka
Timothy Donald Cook, známý spíše jako Tim Cook, je v současné době generálním ředitelem nejhodnotnější a nejinovativnější společnosti světa, Apple. Jeho začátky přitom nebyly vůbec snadné. Do Applu nastoupil Tim krátce po návratu Steva Jobse v roce 1998 a postupně se probojoval až na provozního ředitele společnosti, druhého muže po Stevu Jobsovi. Právě ten se jím nechával zastupovat v průběhu

Sleva 32 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Rubikon - Triumf a tragédie římské republiky

Autor: Tom Holland

publisher: Dokořán

0 / 5
32 %
Římská republika byla bezesporu nejpozoruhodnějším státem v dějinách. Hrstka vesničanů se usadila mezi bažinami a pahorky a jejich potomci dobyli celý tehdy známý svět. Hollandova kniha přináší živý obraz republiky v zenitu její velikosti, která měla nakonec stát u počátku jejího pádu a transformace v císařskou diktaturu. Zachycuje období Julia Caesara, jehož posedlost slávou dovedla až k břehům

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Zrod střední a východní Evropy

Autor: František Dvorník

publisher: Prostor

0 / 5
27 %
Kniha Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem představuje jednu z vrcholných prací Františka Dvorníka, českého medievalisty, byzantologa a mezinárodně proslulého badatele, který od začátku čtyřicátých let žil a publikoval v zahraničí, převážně ve Spojených státech. Tato práce vyšla poprvé v roce 1949 v Londýně pod názvem The Making of Central and Eastern Europe a autor se v ní zabývá

Sleva 27 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 620 Kč

Skladem u dodavatele

Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro

Autor: kolektiv

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro přináší na dvacet referátů jejích účastníků. Příspěvky jsou tematicky rozdělené do několika kapitol, a to Pražské jaro viděné z evropského pohledu, reakce bezpečnostního aparátu sovětských satelitů na něj, dále studie věnované československému bezpečnostnímu aparátu v souvislosti s Pražským jarem a studie zabývající se

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Česká polonistická studia: tradice a současnost - (filologie - historie - politologie - právo)

Autor: Roman Baron , Roman Madecki , kol.

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
21 %
Češi a Poláci jsou již více než tisíc let sousedy. Z hlediska historie obou národů se tedy jedná o velmi dlouhé období, v němž oba národní celky měly možnost shromáždit řadu zkušeností a poznatků, rovněž o sobě navzájem. V průběhu této doby lze hovořit o historických proměnách modelu česko-polského sousedství, ovlivňování a soužití, jež zahrnovalo období vzájemné spolupráce a inspirace, projevy

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Než půjdeme do školy: Základy české znakové řeči pro děti předškolního věku a Společná učebnice pro…

Autor: Marie Růžičková

publisher: Septima

0 / 5
Řada publikací věnovaných znakové řeči je určena pro budování základní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími, zejména mezi slyšícími rodiči a jejich neslyšícím dítětem. Tvoří ji tituly: Učíme se českou znakovou řeč, Než půjdeme do školy a Znakování pro každý den.

Sleva 6 % z běžně ceny 517 Kč

Naše cena: 486 Kč

Skladem

Cukrář vojákem - Deník legionáře Miloše Suma

Autor: Miloš Sum

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Do víru Velké války vstoupil Miloš Sum v létě 1915 v řadách olomouckého zeměbraneckého pěšího pluku č. 13 a o rok později padl do ruského zajetí. Hrabě Józef Potocki si jej jako vyučeného cukráře vybral do kuchyně svého sídla v Antoninách, ale v červenci 1917 Sum dobrovolně vstoupil do československého vojska. Byl zařazen k novému 7. čs. střeleckému pluku „Tatranskému“, se kterým prodělal tvrdé

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Cikánský baron jsem já

Autor: Ščuka Emil

publisher: Knihovna Václava Havla

0 / 5
21 %
Anotace Trojdílná kniha vzpomínek Dr. Emila Ščuky, který sehrál a i nadále sehrává důležitou roli v emancipačních procesech romské národnostní menšiny v České republice a při formování romského národa v mezinárodním kontextu, akcelerovaných po pádu komunismu ve střední a východní Evropě v „zázračném roce“ 1989. V prvním díle Bože, však je to cigaň Ščuka vypráví o svém dětství, školním vzdělání a

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Rytíři bez krále - Svět šermu, fantazie a historie

Autor: Magdalena Zemanová

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
27 %
Tato kniha je sondou do rozličných šermířských aktivit od prvního vystoupení historických šermířů v roce 1960 až do dnešních dní. Jejich klání a souboje jsou divácky oblíbenou součástí návštěvy hradů a zámků. Někteří šermíři nastoupili cestu bojovníků a vlastními svaly a meči rekonstruují umění evropských mistrů šermu. V neposlední řadě organizují bitvy jakožto autentická dobová střetnutí.

Sleva 27 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Inkluzivní vzdělávání - Efektivní vzdělávání všech žáků

Autor: Zilcher Ladislav, Svoboda Zdeněk,

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace se věnuje inkluzi ve vzdělávání z řady hledisek: pohlíží na ni z roviny filozofické, obecně didaktické, speciálněpedagogické i historické. Hlavní důraz klade na jedinečnost role učitele ve vzdělávací praxi. Autoři představují výsledky rozsáhlé empirické studie, zaměřené na úroveň didaktických kompetencí učitelů a jejich vliv na kvalitu vzdělávacího procesu v českých školách. Na

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

SklademPřihlášení uživatele