Registrace | Přihlášení


Společenské vědy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Předškolák školákem Rozvoj pozornosti a orientace

Autor: Věra Gošová

publisher: Raabe

0 / 5
17 % Novinka Předprodej
Aktivity a činnosti v pracovním sešitě Předškolák školákem - Rozvoj pozornosti a orientace rozvíjejí schopnost soustředit se dítěte v předškolním a mladším školním věku, která je nejdůležitějším předpokladem k dobrému učení, zapamatování, řešení problémů a dalších aktivit potřebných nejen k úspěšnému zvládání školy. 72 hravých pracovních listů nabídne Vašemu dítěti trénink soustředění

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Předškolák školákem Rozvoj sluchového vnímání

Autor: Věra Gošová

publisher: Raabe

0 / 5
17 % Novinka Předprodej
Aktivity a činnosti v pracovním sešitě Předškolák školákem - Rozvoj sluchového vnímání rozvíjejí sluchové vnímání dítěte v předškolním a v mladším školním věku, které je jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov i číslic a čísel. 72 hravých pracovních listů nabídne Vašemu dítěti přípravu na výuku čtení a psaní. Aktivity jsou též vhodné i pro děti s poruchami

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Předškolák školákem Rozvoj zrakového vnímání

Autor: Věra Gošová

publisher: Raabe

0 / 5
17 % Novinka Předprodej

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Předškolák školákem Grafomotorika a příprava na psaní

Autor: Věra Gošová

publisher: Raabe

0 / 5
17 % Novinka Předprodej
Aktivity a činnosti v pracovním sešitě Předškolák školákem - Grafomotorika a příprava na psaní rozvíjejí grafomotorické dovednosti dítěte v předškolním a mladším školním věku, které je jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí psaní písmen, slabik, slov a číslic. 72 hravých pracovních listů nabídne Vašemu dítěti přípravu na výuku psaní. Pracovní listy jsou využitelné k nácviku i docvičování, ke

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Předškolák školákem Příprava na čtení

Autor: Jana Rohová

publisher: Raabe

0 / 5
17 % Novinka Předprodej
Aktivity a činnosti v pracovním sešitě Předškolák školákem - Příprava na čtení rozvíjejí předčtenářské schopnosti dítěte v předškolním a mladším školním věku, jako je pozornost, schopnost diferenciace, zrakové a sluchové vnímání, které jsou základem pro zvládnutí techniky čtení. 72 hravých pracovních listů rozvíjí dovednosti, které umožní dětem zvládnout bez obtíží prvopočáteční čtení. Pracovní

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Předškolák školákem Příprava na počítání

Autor: Kolektiv autorů - Kristýna Krejčová,Jana Pechancová

publisher: Raabe

0 / 5
17 % Novinka Předprodej
Aktivity a činnosti v pracovním sešitě Předškolák školákem - Příprava na počítání rozvíjejí předmatematické schopnosti dítěte v předškolním a mladším školním věku, které jsou základem pro získání dovedností, jako je počítání. 72 hravých pracovních listů bude Vaše dítě motivovat k rozvoji předmatematického myšlení. Pracovní listy jsou využitelné k nácviku i docvičování, ke skupinové i

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Sociální andragogika

Autor: Kolektiv autorů - Jan Barták,Milan Demjanenko

publisher: Grada

0 / 5
15 % Předprodej
Publikace, kterou právě držíte v rukou, se zabývá sociální andragogikou a jejím ukotvením v systému aplikovaných věd se sociální tematikou. Neomezuje se pouze na přehled teoretických poznatků, ale výrazně se orientuje na jejich praktické uplatnění v současném turbulentním sociálním prostředí. Vedle formálního a neformálního působení na dospělého jedince v soustavě školského a mimoškolského

Sleva 15 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 322 Kč

vyjde 30. 3. 2021

DPH 2021 - výklad s příklady

Autor: Zdeněk Kuneš

publisher: Grada

0 / 5
15 % Předprodej
17. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2021, která vycházejí z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2021. Nejvýznamnější změnou je omezení uplatnění osvobození od daně v případě

Sleva 15 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 331 Kč

vyjde 1. 3. 2021

Vzdělání * společnost * hospodářství - Utváření profesně vzdělávací infrastruktury v Předlitavsku…

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
29 % Novinka Předprodej
Autor v obsáhlé monografii analyzuje interakce mezi hospodářským a sociálním vývojem, státní správou, společností, zástupci hospodářské sféry a tou částí vzdělávacího systému, která měla připravit kvalifikované pracovní síly pro tovární průmysl, řemesla, zemědělství, obchod a částečně i služby. Ve zvoleném časovém úseku odkrývá okolnosti vzniku odborných škol a mimoškolních vzdělávacích

Sleva 29 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 425 Kč

vyjde Dnes

Napřeskáčku 1 - Nejen hudební vzpomínky z Klubu osamělých srdcí seržanta Pepře / 2005-2009

publisher: Galén

0 / 5
19 % Předprodej
Když se řekne Klub osamělých srdcí seržanta Pepře, tak mají jasno jak fanoušci slavného alba Beatles z roku 1967, tak i posluchači Českého rozhlasu. Pod tímto názvem byl v letech 2005 až 2019 vysílán pravidelný týdeník hudebního publicisty Jiřího Černého, který v něm formou krátkých vzpomínek prokládaných písničkami umožňoval nahlédnout do svého soukromí i zákulisí své práce. V prvním dílu výběru

Sleva 19 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 284 Kč

vyjde 26. 2. 2021

Praha průmyslová - Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska

Autor: Zdeněk Míka

publisher: Muzeum hlavního města Prahy

0 / 5
23 % Novinka Předprodej
Publikace Zdeňka Míky zachycuje vývoj průmyslu v Praze a jejím okolí od vzniku nejstarších manufaktur v první polovině 18. století do rozpadu Rakouska-Uherska roku 1918. Ukazuje význam josefínských reforem pro další rozvoj manufakturní výroby i válek s revoluční a napoleonskou Francií pro počátek přeměny rukodělné výroby ve výrobu strojovou, tovární, a význam zavedení parního stroje do výroby pro

Sleva 23 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 732 Kč

vyjde Dnes

Dvě duhy nad popravištěm /osudy rodiny Kutnaurových v neklidné době bělohorské/

publisher: Muzeum hlavního města Prahy

0 / 5
23 % Novinka Předprodej
Osudy rodiny Kutnaurových, spojené se Šimonem Sušickým a Janem Kutnaurem ze Sonnenštejna, dvěma měšťany popravenými při staroměstské exekuci 21. 6. 1621, jsou především obrazem nelehkého osobního rozhodování v době, která byla nepřehledná, politicky složitá a kladla nároky na individuální zodpovědnost. Důležitou roli hrála náboženská víra. Bytostné přesvědčení o konkrétním vyznání, v případě

Sleva 23 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 335 Kč

vyjde Dnes

Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát - Neverbální dítě v mateřské škole

publisher: Pasparta

0 / 5
17 % Novinka Předprodej
Přihlásilo se vám do předškolního zařízení dítě se závažnou řečovou poruchou nebo takové, které vůbec nemluví? Rádi byste, aby se zapojilo do běžného života ve školce, ale zatím nevíte, jak na to? Máte obavy, jestli to lze bez specifické metodické podpory dobře zvládnout? Kniha si klade za cíl ukázat, že mnohdy i malé úpravy a drobná opatření za využití stávajících prostředků a materiálů, které

Sleva 17 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 224 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Budapešť 1900 - Historický portrét města a jeho kultury

Autor: John Lukacs

publisher: Academia

0 / 5
29 % Předprodej
Budapešť, stejně jako Paříž či Vídeň, zažila na konci devatenáctého století dobu náhlého rozkvětu. Stala se jednou z předních metropolí tehdejšího světa, s rychle rostoucí populací, výstavbou a překotně se rozvíjející kulturou, kolébkou, z níž vyšli světově proslulí hudební skladatelé Béla Bartók a Zoltán Kodály, spisovatelé Gyula Krúdy, Endre Ady, Ferenc Molnár, Arthur Koestler a mnozí další.

Sleva 29 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 280 Kč

vyjde 1. 3. 2021

Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století

Autor: Vladimír Maňas

publisher: Muni Press

0 / 5
25 % Novinka Předprodej
Na počátku stála kniha Alaina Corbina Na stopě neznámému a nezvyklá krása Zangiových pozapomenutých skladeb. Publikace mikrohistorickým způsobem sleduje osudy a dílo Nicolause Zangia (cca 1568 až 1617), kapelníka v Iburgu, Gdaňsku, na Moravě i v Berlíně. Na dvoře císaře Rudolfa II. byl sice jen jedním z několika titulárních služebníků, ale v duchu literárního průvodcovství je právě on ideálním

Sleva 25 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 300 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Mýty * omyly * nepravdy - O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice

Autor: Tomáš Janík

publisher: Muni Press

0 / 5
25 % Novinka Předprodej
Kniha je překladem publikace Mythen – Irrtümer – Unwahrheiten: Essays über das „Valsche“ in der Pädagogik editované H. U. Grunderem (Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2017). Zahrnuje sedm esejí sepsaných autory z univerzit v Německu a Švýcarsku, kteří usilují o hlubší výklad některých zavedených náhledů na předmět svého zájmu, jímž je výchova, vzdělávání, škola, učitelé, žáci, vyučování a

Sleva 25 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 232 Kč

vyjde 3. 3. 2021

Kámen a život - Hrst vzpomínek ze života a práce českého geologa ve světě

Autor: František Pícha

publisher: Kopp

0 / 5
22 % Předprodej
Autobiografická kniha Kámen a život pojednává o životě a práci českého geologa, který byl během své profesionální kariéry zaměstnán v Ústředním ústavu geologickém v Praze, učil na univerzitě v Kuvajtu a po emigraci do Spojených států pracoval pro velké nadnárodní společnosti Gulf a Chevron na vyhledávání a ověřování ložisek ropy a zemního plynu po celém světě, včetně Severní Ameriky, Evropy,

Sleva 22 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 194 Kč

vyjde 2. 3. 2021

Někomu život, někomu smrt - Československý odboj a nacistická okupační moc 1939-1941

Autor: Jaroslav Čvančara

publisher: Ottovo nakladatelství

0 / 5
19 % Novinka Předprodej
První díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary Někomu život, někomu smrt mapuje historii československého státu v letech 1939-1941, od plánování německé invaze až po období tuhého heydrichovského režimu, kdy všechna naděje na svobodu zdánlivě pohasla. V knize najdete na 1 800 dobových snímků, z nichž mnohé bude moci veřejnost spatřit vůbec poprvé. Fotografie, pohlednice, vyhlášky nebo novinové

Sleva 19 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 809 Kč

vyjde 17. 3. 2021

Jiří Valoch - kurátor, teoretik, sběratel, Léta 1965-1980

Autor: Helena Musilová

publisher: Books & Pipes

0 / 5
29 % Předprodej
Nejlepší knihy jsou takové, které jejich autor napíše s nasazením, energií, porozuměním a obdivem k objektu svého psaní. To je případ Heleny Musilové, která v publikaci o Jiřím Valochovi splnila toto zadání vrchovatou měrou. Jiří Valoch (1946) hrál, a svým způsobem stále hraje, na umělecké scéně střední a východní Evropy od poloviny 60. let, tedy od počátku všech svých aktivit, klíčovou

Sleva 29 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 283 Kč

vyjde 26. 2. 2021

Spotify - Příběh inovátorů, kteří porazili Apple, Google i Amazon

publisher: Jan Melvil publishing

0 / 5
14 % Novinka Předprodej
Spotify vypráví neoficiální příběh o tom, jak se z tajemného švédského startupu stal největší světový hráč, opanující Wall Street. Dozvíte se, jak počítačový nerd a samouk Daniel Ek a jeho zámožný společník Martin Lorentzon začínali, vyjednávali s investory a sestavovali tým. Vypráví o světě intrik a utajovaných dohod, o spojení Daniela Eka se zakladatelem Napsteru Seanem Parkerem a i s šéfem

Sleva 14 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 257 Kč

vyjde 12. 3. 2021Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí