Registrace | Přihlášení


Společenské vědy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017 (2. vydání)

Autor: Veronika Dvořáková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
12 %
V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary) či pravidla nízké kapitalizace. Nechybí ani vybrané problémy spojené s finančním leasingem, odpisy pohledávek, tvorbou opravných položek k pohledávkám a technickým

Sleva 12 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem

Jdi! - Vzpomínky legionáře Otakara Husáka 1 - Vzpomínky legionáře Otakara Husáka

Autor: Otakar Husák

publisher: Epocha

0 / 5
27 %
První díl rozsáhlých pamětí československého legionáře, působícího za války v Rusku a ve Francii a později přednosty Vojenské kanceláře presidenta republiky a ministra národní obrany, generála Otakara Husáka, zachycuje jeho mladí a dospívání, dobu studií a první zahraniční zkušenosti. Když vypukla 1. světová válka, pracoval v tehdy ruské Varšavě a jako vlastenec stál u vzniku legendární České

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Stvoření světa

Autor: Ivana Pecháčková

publisher: Meander

0 / 5
15 %
Další ze známých starozákonních příběhů z edice manamana určený (nejen) pro nejmladší čtenáře. Další ze známých starozákonních příběhů pro nejmladší čtenáře navazuje na úspěšnou šestici, která byla oceněná Cenou za nejkrásnější dětskou knihu na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě a byla zařazena do katalogu Nejlepší knihy dětem 2016/2017.

Sleva 15 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

O potopě světa

Autor: Ivana Pecháčková

publisher: Meander

0 / 5
15 %
Příběh s ilustracemi Petry Josefíny Stibitzové vypráví o tom, jak Boha rozesmutnilo, že se lidé začali hádat a bojovat mezi sebou. A tak se rozhodl seslat na Zemi potopu, která by ji očistila, a jen Noeho varovat a pověřit úkolem, aby před zkázou zachránil na své arše všechna zvířata. MANAMANA je nová edice vydavatelství Meander zaměřená na vyprávění biblických příběhů ilustrovaných velmi

Sleva 15 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Přechod Rudým mořem

Autor: Ivana Pecháčková

publisher: Meander

0 / 5
15 %
Další ze známých starozákonních příběhů z edice manamana určený (nejen) pro nejmladší čtenáře. V dramatickém útěku z Egypta a následném pronásledování faraónovým vojskem Bůh ukázal izraelitům svoji ochranu a moc, když před ním rozestoupil Rudé moře a nechal je suchou nohou přejít do bezpečí. Ilustrovala Nikola Logosová.

Sleva 15 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Desatero přikázání

Autor: Ivana Pecháčková

publisher: Meander

0 / 5
15 %
Další ze známých starozákonních příběhů z edice manamana určený (nejen) pro nejmladší čtenáře. Další ze známých starozákonních příběhů pro nejmladší čtenáře navazuje na úspěšnou šestici, která byla oceněná Cenou za nejkrásnější dětskou knihu na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě a byla zařazena do katalogu Nejlepší knihy dětem 2016/2017.

Sleva 15 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

David a Goliáš

Autor: Ivana Pecháčková

publisher: Meander

0 / 5
15 %
Dobrodružný příběh o tom, jak malý David přechytračil a porazil obra Goliáše, ilustrovala Nikola Hoření. MANAMANA je nová edice vydavatelství Meander zaměřená na vyprávění biblických příběhů ilustrovaných velmi mladými výtvarníky. V edici MANAMANA nepředkládá vydavatelství Meander biblické texty dětskému čtenáři za každou cenu, tedy i za cenu nepřiměřené velkého zjednodušení nebo zastření

Sleva 15 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Jonáš a velryba

Autor: Ivana Pecháčková

publisher: Meander

0 / 5
15 %
Další ze známých starozákonních příběhů z edice manamana určený (nejen) pro nejmladší čtenáře. Další ze známých starozákonních příběhů pro nejmladší čtenáře navazuje na úspěšnou šestici, která byla oceněná Cenou za nejkrásnější dětskou knihu na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě a byla zařazena do katalogu Nejlepší knihy dětem 2016/2017.

Sleva 15 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Starý a Nový zákon pro deti - kompet 6 knih

Autor: Ivana Pecháčková

publisher: Meander

0 / 5
20 %
Prvních šest starozákonních příběhů edice manamana. Prvních šest starozákonních příběhů edice manamana. V edici manamana nepředkládá vydavatelství Meander biblické texty dětskému čtenáři za každou cenu, tedy i za cenu nepřiměřené velkého zjednodušení nebo zastření původního smyslu textu, ale snaží se o úpravy citlivé a k dětskému čtenáři empatické. Organickou součástí biblických adaptací edice

Sleva 20 % z běžně ceny 548 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Mariánské modlitby

Autor: Kolektiv autorů - Vojtěch Kodet,Vojtěch Kodet

publisher: Karmelitánské nakladatelství

0 / 5
21 %
Sbírka všech různých mariánských modliteb, které sebral a uspořádal P. Vojtěch Cyril Kodet, O.Carm. Jedná se o modlitby jak "starodávné" tak i současné, z pera například nynějšího Svatého otce Benedikta XVI.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Panama Papers

Autor: Kolektiv autorů - Frederik Obermaier,Bastian Obermayer

publisher: Host

0 / 5
25 %
„Dobrý den, tady je John Doe. Máte zájem o data?“ Bastian Obermayer, investigativní novinář Süddeutsche Zeitung, a jeho kolega Frederik Obermaier jsou rozrušeni. Brzy zjistí, že mají co do činění s daty o stovkách a tisících společností, díky kterým nahlédnou do absolutně uzavřeného paralelního světa, v němž se pracuje s ukrytými miliony. Jsou to peníze korporací, premiérů i diktátorů, šejků,

Sleva 25 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Nový socialistický člověk - Československo 1948–1956

Autor: Denisa Nečasová

publisher: Host

0 / 5
25 %
Příspěvek do debaty o charakteru raného komunistického režimu. Můžeme o komunistickém režimu uvažovat pouze v dimenzích represe a bezpráví? Není možné, či přímo nutné ukázat, že musel nabízet také něco pozitivního a svůdného, co tehdejší obyvatele Československa lákalo a naplňovalo? Kniha staví do centra pozornosti dobové představy o vytváření nové, lepší společnosti přinášející vyřešení řady

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Desky Božího plánu

Autor: Abdu´l-Bahá

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
V Deskách Božího plánu zjevených v letech 1916 až 1917 ‘Abdu’l-Bahá kreslí jasnou konturou mistrovský plán duchovní obnovy světa. Věřící Severní Ameriky v nich naléhavě vyzývá, aby povstali k šíření Bahá’u’lláhova učení po celé planetě a tím dali do pohybu spásné síly uvolněné Bahá’u’lláhovým zjevením. Jak se stále vzdalujeme dnům, kdy byly tyto Desky zjeveny, můžeme sledovat změny, které

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Ve své lásce nás předem určil - Předurčení. Svatý Pavel, svytý Augustin a Vladimír Boubník -…

Autor: Kateřina Brichcínová

publisher: Trinitas

0 / 5
15 %
Nauka o předurčení byla v západní teologii po staletí zatížena dualistickou koncepcí svatého Augustina. Biskup z Hippo se domníval, že Božím záměrem je zjevit své milosrdenství na malém počtu předurčených ke spáse a svou spravedlnost na nepoměrně větší mase po právu zavržených hříšníků. Nabyl přesvědčení, že spása je naprosto nezasloužený dar a následně popřel význam lidské svobody. Jeho výklad

Sleva 15 % z běžně ceny 479 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta církve VIII

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Keřkovský,Petr Morée

publisher: Kalich

0 / 5
15 %
Články a dokumenty v tomto dílu se týkají první poloviny období normalizace v sedmdesátých letech 20. století.

Sleva 15 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Cizinci, hranice a integrace v dějinách

Autor: Kolektiv autorů - Petr Bělovský,Michal Skřejpek,Kamila Stloukalová

publisher: Auditorium

0 / 5
21 %
Současná situace v Evropě nás nutí se znovu zamyslet nad významem slov hranice, cizinec a integrace, a to jak ve smyslu státním či politickém, tak ve smyslu kulturním, jazykovém, náboženském a dalšími. Do jaké míry jsou tyto pojmy determinovány svými historickými kořeny? S vědomím komplexnosti položené otázky se pokoušejí o nalezení alespoň dílčí odpovědi autoři této knihy. Téma pojímají odděleně

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Nový Světový řád

Autor: Ralph Epperson

publisher: Bodyart Press

0 / 5
27 %
O Novém světovém řádu se toho napsalo a namluvilo již hodně, přesto řada lidí stále tápe, co znamená. Připomeňme tedy, že Nový světový řád (zkratka NWO, podle anglického New World Order) je konspirační teorie, která tvrdí, že malá skupina mezinárodních elit kontroluje a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a že primárním nástrojem, který používá k ovládnutí národů, je

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Umění ve světle mysterijní moudrosti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
15 %
V osmi přednáškách uvádí Rudolf Steiner zásadní poznatky duchovní vědy k podstatě a působení jednotlivých druhů umění. Dává je do souvislosti s příslušnými články lidské bytosti; hovoří o prožívání barev a hudebních intervalů a jejich působení; osvětluje základní síly spočívající v architektuře. Vyjadřuje se k otázce účinků techniky na lidskou bytost. – Tyto přednášky jsou základem pro pochopení

Sleva 15 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina - Studie o rukopisech. Monographia.…

Autor: Stanislav Petr

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Knihovna Palatina pochází z falckého Heidelberku a ve středověku a na počátku novověku patřila k největším a nejvýznamnějším zaalpským knihovnám. Od roku 1623 je uložena v Římě ve Vatikánské knihovně a obsahuje téměř 2000 latinských rukopisů. Je mezi nimi i ca 80 rukopisných bohemik, která jsou jen zčásti (asi z poloviny) zpřístupněna moderními katalogy. Předkládaný katalog, zpracovává rukopisná

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Autor: Kolektiv autorů - Helena Kokešová,Petr Kotyk,Irena Kraitlová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Publikace vychází jako další svazek knižnice Korespondence T. G. Masaryka. Zpřístupňuje vzájemnou korespondenci T. G. Masaryka a J. S. Machara z let 1893–1895, tedy od navázání spolupráce s časopisem Naše doba, kterou inicioval T. G. Masaryk, až po vzrušenou debatu vyvolanou publikováním prohlášení Česká moderna. Obsahuje 183 editovaných dokumentů opatřených rozsáhlým poznámkovým aparátem a

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí