Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Forenzní psychologie - 3. vydání

publisher: Aleš Čeněk

4 / 5
Publikace Forenzní psychologie seznamuje se současným stavem poznání psychologie aplikované na problémy kriminality. Tuto atraktivní disciplínu představuje autorka srozumitelnou formou, používá řadu ilustrací a konkrétních příkladů. Kniha je zpracována jako vysokoškolská učebnice. Vedle vstupních informací o forenzní psychologii a její historii v ní čtenáři najdou aktuální poznatky o psychologii

Sleva 9 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem

Politologie - 3. vydání

publisher: Aleš Čeněk

3.9 / 5
Politika je divadlo dynamické a stále se měnící, na němž se odehrávají některá z nejzávažnějších světových dramat. Věda, která ji studuje, je rozsáhlá a eklektická. Zahrnuje totiž témata tak rozmanitá, jako jsou srovnávací politologie, politická filosofie, mezinárodní vztahy a politická ekonomie. Do tohoto fascinujícího a složitého oboru nás Heywoodova Politologie uvádí. Je napsána svěže,

Sleva 9 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 564 Kč

Skladem

Politická sociologie - politika a identita v proměnách modernity, 2. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha otevírá základní témata politické sociologie, fundovaný text je napsán čtivě a přístupně i pro laického čtenáře. Leitmotivem knihy je problém udržitelnosti a rozvoje liberální demokracie s ohledem na proměny politiky a identity v rychle se měnících podmínkách modernity. Kromě stručného nahlédnutí do historie a metodologických sporů sociálních věd nabízí kniha vhled do základních problémů

Sleva 9 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace predstavuje v ceském prostredí první komplexní odborne koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a prínosy obsažené v nejnovejších v pracích zahranicních autoru. Práce je strukturována celkem do dvanácti kapitol postihujících hlavní témata problematiky, jakými jsou pojetí, strukturace a predstavitelé diplomacie, diplomatické

Sleva 9 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem

Komerční suburbanizace Prahy

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je zaměřena na problematiku komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace a zhodnocení některých jejích dopadů na zasažené lokality. Sledované lokality jsou analyzovány na úrovni obcí, správních obvodů obcí s rozšířenou působností a okresů Praha-východ a Praha-západ. Kniha představuje první pokus o komplexní zhodnocení rozsahu komerční suburbanizace v zázemí Prahy

Sleva 9 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do studia mezinárodních vztahů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Předkládaná kniha chce usnadnit každému čtenáři cestu spletitým bludištěm mezinárodní politiky a mezinárodních vztahů.

Sleva 9 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Atlas mezinárodních vztahů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Výkladový atlas mezinárodních vztahů autorů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výborným studijním materiálem, výukovou pomůckou i publikací rozšiřující odbornost těch, kteří se primárně soustředí na některou z příbuzných společenskovědních disciplín. Jde tedy o mimořádně přínosný titul, který jistě nalezne odezvu u širokého spektra čtenářů z okruhu politologů, žurnalistů,

Sleva 9 % z běžně ceny 404 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Úvod do systematické filosofie - Obecná metafyzika - 2. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Systematická filosofie představuje souborný výklad tradičního pojetí filosofie jako obecné teorie světa a jejích jednotlivých disciplin ve vnitřní skladbě. V rámci všeobecné metafyziky je to ontologie, gnoseologie a axiologie, ve speciální metafyzice pak filosofie přírody, člověka a dějin. Jádrem moderně pojaté ontologie je spor mezi Hartmannovou kosmologicky orientovanou koncepcí bytí jsoucna a

Sleva 9 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie pro právníky

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Psychologie byla před rokem 1989 v osnovách právnického studia zcela opomíjena. I přestože právnická profese vykonávaná na jakýchkoli úrovních je především prací s lidmi. O tom svědčí i fakt, že zájem o poznatky z psychologie byl a je u studentů práv značný. Obsah předkládané publikace vychází z ověřených zkušeností, že znalosti příchozích studentů právnických fakult zahrnují alespoň výchozí

Sleva 9 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejná diplomacie

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace seznamuje čtenáře s problematikou veřejné diplomacie, nikoli pouze jako s módním pojmem současnosti, ale jako s neoddělitelnou součástí mezinárodních vztahů. Autorka stručně popisuje základní charakteristiky veřejné diplomacie a zákonitosti její strategie. Pozornost je věnována také řadě problémů, které stále vyvolávají další diskusi, jako je například otázka specifik veřejné diplomacie

Sleva 9 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Česká zahraniční politika, 2. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
„Evropa 20. století“ jako učebnice pro studenty českých vysokých škol věnovala značnou pozornost úloze českých zemí a jejich obyvatel ve vývoji Evropy. Ukázala se však potřeba pokusit se šířeji postihnout působení Čechů v moderních dějinách evropského kontinentu. A tak ve snaze poznat, co Češi znamenali a co přinesli Evropě, vznikla „Česká zahraniční politika“ jako krok k osvětlení úlohy Čechů

Sleva 9 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem u dodavatele

Politické ideologie - 4. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Čtvrté vydání této učebnice – odborníky nanejvýš příznivě přijaté a i komerčně úspěšné – je čtivým a srozumitelným uvedením do názorových proudů a doktrín, které utvářely světovou politiku a dominovaly jí. Počínaje tradičními ideologiemi 19. století, jako jsou liberalismus, konzervatismus a socialismus a konče tzv. „novými“ ideologiemi jako jsou feminismus, ekologismus a politický islám. Autor

Sleva 9 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sociální ochrana je oblast úzce související s vědním oborem kriminologie. Přináší hlubší pohled na terciární sféru prevence – kontrolu kriminality. Cílem sociální ochrany jako výukového předmětu je seznámit v širším sociálním kontextu s problematikou trestu a trestání, vývojem pojetí trestání a jeho účinky. Předkládaná publikace pojednává o reakcích společnosti na trestnou činnost, přičemž se

Sleva 9 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Politologie, 2. vydání

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Naše společnost a svět se za uplynulých pět let, od doby prvního vydání knihy, změnily. I tyto změny a nové zkušenosti se potřebují v rámci moderní politické vědy dočkat adekvátního zobecnění. Pouze propojení teorie s empirickými zkušenostmi může být kompasem při politickém rozhodování občanů, základem rozvoje jejich politické kultury jako nutného předpokladu pro rozvoj a upevnění demokracie.

Sleva 9 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Commonwealth: Z perspektivy politické vědy

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace volně navazuje na knihu Commonwealth. Politické systémy.Věnuje se vývoji a současnému stavu Commonwealthu a obsahuje rovněž kapitoly pojednávající o politických systémech vybraných zemí. Konkrétně se jedná o politický systém Šrí Lanky, Ghany, Keni, Malty, Botswany, Bangladéše a Namibie. Kniha, jež je primárně vysokoškolskou učebnicí, představuje nejen pomůcku pro studenty politologie,

Sleva 9 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Psychologie výslechu

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Jedním ze základních a současně nejfrekventovanějších úkonů, bez kterého se v policejní praxi neobejde vyšetřování prakticky žádného trestného činu, je výslech. Výslech lze chápat jako trestně procesní úkon, jako kriminalistickou metodu, jako specifickou formu sociálního styku. Které faktory sociálně psychologického rázu a v jaké míře ovlivňují výslechovou interakci? Co prožívají účastníci

Sleva 9 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Eurovolby 2009: prostor pro evropeizaci...

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Evropeizační procesy se v souvislosti s prohlubováním evropského integračního procesu a rozšiřováním Evropské unie po roce 1990 staly významným tématem politologického výzkumu. Předkládaná kniha se soustředila na otázku hloubky a kvality evropeizace politických stran v deseti tzv. postkomunistických zemích středovýchodní Evropy, které k Unii přistoupily v roce 2004, resp. 2007. S využitím

Sleva 10 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem

Pacifická Asie - Z politologické perspektivy

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace si klade za cíl představit v širších politologických souvislostech oblast Asie, jež se rozprostírá na západním pobřeží Tichého oceánu (Pacifiku). První kapitola je věnována politickogeografické charakteristice oblasti Pacifické Asie a zároveň čtenáře seznamuje s geostrategickým významem oblasti Pacifické Asie a celého Pacifiku. Dále je kniha členěna do kapitol věnovaných politickým

Sleva 9 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Politické ideologie a teorie

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha je jedním z literárních pokusů vyhnout se teoretickým a praktickým úskalím ideje evropocentrismu z hlediska výkladu dějin politického myšlení. Byla obsahově rozdělena do dvou částí: obsahem první části je problematika příčin vzniku politických ideologií, pravdivosti a povahy ideologického poznání, kontinuity a diskontinuity ve vývoji ideologií, typologie politického myšlení a struktury a

Sleva 9 % z běžně ceny 456 Kč

Naše cena: 415 Kč

Skladem u dodavatele

Antropologické symposium ll

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sborník příspěvků přednesených na II. antropologickém symposiu v Nečtinech, které pořádala v červenci 2002 Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity, zahrnuje témata z oblasti sociální, kulturní, lingvistické a biologické antropologie, kulturních dějin, historie, etnologie, folkloristiky, srovnávací literatury, arcgeologie a muzikologie. Zájemce o

Sleva 8 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 46 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí