Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy - Aleš Novák

Epifanie věčného návratu téhož - Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho

Autor: Aleš Novák

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Předložená studie se snaží o interpretaci patrně nejobtížnější myšlenky Nietzscheho filosofie – myšlenky věčného návratu téhož. Práce usiluje na třech historicky stanovitelných pasážích z Nietzscheho veřejných i soukromých spisů o filosofickou tematizaci na základě metody hermeneutické fenomenologie. „Věčný návrat téhož“ se tak ukazuje být základním ontologickým principem, který představuje

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Kniha analyzuje málo probádanou fázi myšlení německého filosofa Martina Heideggera, během které se formovaly jeho úvahy týkající se moderní techniky a vědy, jež ho proslavily po druhé světové válce. Heidegger určuje bytostnou povahu techniky termínem Machenschaft, který lze kvůli významovému určení „moc“ a „zhotovování“, jež se ozývají v tomto německém slově, souhrnně tlumočit jakožto

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Heidegger v dialogu - Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Filosofie se rodí v dialogu a pouze v něm zůstává nadále živá. Klást otázky patří k základnímu étosu opravdové filosofické práce, která se nesmí zastavit před žádnou autoritou. Klást filosofické otázky Martinu Heideggerovi se často však redukuje na (vposled oprávněné) morální a politické ostouzení, obviňování a odmítání bez samotného zabývání se záležitostí jeho myšlení. Nicméně politické

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2014

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Čtvrtý svazek "Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum" obsahuje příspěvky k aktuální polemice nad dílem Martina Heideggera po vydání jeho kontraverzních zápisníků označovaných jako "černé sešity".

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Živá fenomenologie

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Fenomenologická filosofie patří v naší zemi stále k jedné z nejrozšířenějších specializací a předložený svazek prezentuje širokou paletu témat aktuálního výzkumu uskutečňovaného na rozličných pracovištích, který demonstruje životaschopnost a relevantnost tuzemské fenomenologie. Svazek obsahuje ukázku možné diskuse mezi fenomenologickou a analytickou filosofií, mezi fenomenologickým a

Sleva 18 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Věčný návrat téhož

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Ustavičně se proměňující povaha myšlení Friedricha Nietzscheho znemožňuje nalézt jeho jednotící prvek. Jedním z nich by mohlo být sledování myšlenky věčného návratu téhož, která se však objevuje v Nietzscheho díle až od druhé poloviny roku 1881, veřejně pak dokonce až od roku 1882, a proto nemůže platit za svorník celé jeho tvorby. Předložený pokus o interpretaci této - podle Nietzscheho slov -

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Příspěvky k filosofii

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
18 %
Při každé opravdové filosofické tematizaci se zároveň naskýtá otázka, proč a k čemu filosofie? Filosofie není žádnou licencí ani zárukou jistoty nebo blaženosti. Není profétismem, není to zaslepená přesvědčenost víry ani vulgární fanatismus vědy. Filosofie je mnohem spíše příčetným a střízlivým usilováním o svobodu, dbalou bdělostí nad tím nepatrným, co nikdy není pouze zdánlivé. Filosofie musí

Sleva 18 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Zázračná věda

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
18 %
René Descartes bývá označován za otce novověkého racionalismu, ale poctivý pohled na jeho mladistvé dílo ukazuje roli zdánlivě iracionálních motivů jako sen, fantasie, afekty atd. na jeho myslitelský vývoj. Detailní rozbor Cartesiových nejranějších filosofických zápisků z let 1618-1620 předvádí komplexně barvitý barokní svět zaplněný hudebními proporcemi, mikro- a makrokosmickými analogiemi,

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele



Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele