Registrace | Přihlášení


Antropologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějiny antropologie

Autor: Václav Soukup

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %
Mimořádně rozsáhlá publikace je rozdělena do tří tématických okruhů, v nichž autor postupně sleduje vývoj myšlení od antiky po vznik antropologie jako samostatné vědní disciplíny, evoluci člověka jako druhu (na základě fosilních nálezů) a rozdělení antropologie na řadu dílčích oborů ve 20. století. V závěru díla se věnuje nebezpečí zneužití antropologických poznatků v rasistických teoriích.

Sleva 20 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Antropologie smyslů

Autor: Jan Horský

publisher: Togga

5 / 5
15 %
Předkládaná publikace se zabývá problémem smyslového vnímání z hlediska obecné antropologie. Jelikož vnímání představuje komplexní problém, je i náš přístup komplexní a zahrnuje několik různých hledisek: kognitivní psychologii, neurofyziologii, fenomenologii, sociokulturní antropologii, dějiny idejí či uměleckou sebereflexi. Základní otázky, které si zde klademe, jsou otázky po vztahu mezi

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa

Autor: Jana Karlová

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Kniha zpracovává problematiku slavností a rituálů západního kulturního okruhu s důrazem na české venkovské prostředí. Upozorňuje na vztah svátečních událostí a obřadů s příslušným sociokulturním systémem; akcentuje zejména jejich provázanost s obrazem světa – symbolickým interpretačním schématem, které umožňuje porozumět tomu, co nás obklopuje. Klíčovým motivem práce se tak stává úvaha nad

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Integrální antropologie

Autor: Martina Cichá

publisher: Triton

0 / 5
21 %
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci integrální antropologie, která paradigmaticky čerpá z filozofické antropologie Karla Máchy. Prostřednictvím základních i méně či více specializovaných antropologických disciplín, které nejsou představeny „vedle sebe“, ale „spolu“, ve vzájemných souvislostech, je na člověka nahlíženo z nejrůznějších úhlů pohledu.

Sleva 21 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 473 Kč

Skladem

Integrální antropologie na prahu 21.století

Autor: Josef Wolf

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace obsahuje příspěvky kolektivu autorů hlásících se k odkazu tzv. integrální antropologie, t.j. ideového směru, který se v Čechách vytvořil v šedesátých letech 20. století pod záštitou Čs. sociologické společnosti při ČSAV. Záměrem autorů je představit v souhrnném díle integrální antropologii jako živý a inspirativní vědecký obor, který se věnuje jak integraci lidských znalostí o člověku,

Sleva 20 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Strukturální antropologie II

Autor: Claude Strauss-Lévi

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Nový výbor stěžejních textů předního představitele strukturalismu v antropologii vznikl patnáct let po uveřejnění svazku Strukturální antropologie. Jde opět o texty mnohdy nedostupné, při jejich výběru se autor znovu řídí zásadou srozumitelnosti širšímu okruhu čtenářů. Jednotlivé oddíly knihy jsou věnovány vymezení oboru antropologie a její minulosti i perspektivám, sociální organizaci a otázkám

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Antropologické symposium ll

Autor: Ulrychová Marta, Budil Ivo,

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sborník příspěvků přednesených na II. antropologickém symposiu v Nečtinech, které pořádala v červenci 2002 Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity, zahrnuje témata z oblasti sociální, kulturní, lingvistické a biologické antropologie, kulturních dějin, historie, etnologie, folkloristiky, srovnávací literatury, arcgeologie a muzikologie. Zájemce o

Sleva 4 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Antropologické symposium III

Autor: Ivo Budil

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sborník příspěvků přednesených na III. antropologickém symposiu v Plzni, které pořádala v září 2004 Katedra antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity, zahrnuje témata z oblasti sociální, kulturní, lingvistické a biologické antropologie, kulturních dějin, historie, etnologie, folkloristiky, srovnávací literatury, archeologie a muzikologie. Zájemce o mezioborovou problematiku a

Sleva 4 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Antropologické symposium IV

Autor: Ivo Budil

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sborník příspěvků přednesených na IV. antropologickém symposiu v Plzni, které pořádala v červenci 2005 Katedra antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, zahrnuje témata z oblasti sociální, kulturní, lingvistické a biologické antropologie, kulturních dějin, historie, etnologie, folkloristiky, srovnávací literatury, archeologie a muzikologie. Zájemce o mezioborovou

Sleva 4 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 12 Smrt a pohřbívání u Tibeťanů

Autor: Josef Kolmaš

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
Dvanáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován tématu smrti a pohřbívání u Tibeťanů. V okruhu západní kultury jsou pocity strachu a obav z lidské smrtelnosti stupňovány v podstatě nereálným přístupem k fenoménu smrti – příliš málo, pakliže vůbec, si ji připouštíme dokud jsme zdraví, takže nenadálá, ale i očekávaná, konfrontace s ní nás doslova drtí. Jinak

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 16. - První Evropané ve Lhase

Autor: Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
15 %
Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů.

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 11. - Tibet z antropologické perspektivy

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
15 %
Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů.

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Vizuální antropologie - kultura žitá a viděná - Kultura žitá a viděná

Autor: David Čeněk

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Cílem tohoto sborníku je představit v českém kontextu subdisciplínu s názvem vizuální antropologie a přinést českému čtenáři alespoň část rozsáhlé diskuse o vztahu antropologie k vizuálním reprezentacím, především o vztahu antropologie a filmu (resp. videa). "Etnografický" film se zde představuje se všemi svými kontroverzemi, rozmanitou poetikou a fascinující schopností přiblížit nám svět tak,

Sleva 27 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Antropologové v pasti? - Mezi přírodou a kulturou - Mezi přírodou a kulturou

Autor: Martin Paleček

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Kniha nabízí přehledný a čtivý vhled do současné debaty ve filozofii společenských věd a v kulturní antropologii. Hlavním hrdinou je pojem kultura: autor ho sleduje od jeho vzniku až po současné trendy užití v kognitivních vědách. Kniha se ovšem neomezuje na jeho intelektuální historii. Rovněž vysvětluje, proč je tento pojem a jeho obsah důležitý pro vědce, a to nejen sociální. Dále objasňuje,

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Jak vidět svět

Autor: Nicholas Mirzoeff

publisher: Artmap

0 / 5
15 %
Jaké jsou obrazy, které tvoří svět okolo nás, a jak pomocí obrazů utváříme tento svět my sami? V knize Jak vidět svět nás známý britský teoretik kultury, umění a aktivista Nicholas Mirzoeff učí, jak dnes zodpovědně a kriticky obrazy tvořit, šířit a interpretovat. Srozumitelný a svižně psaný průvodce vizuální kulturou 21. století je ideálním pomocníkem pro zorientování se v současném obrazovém

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Jídlo a proměna - Symbolika jídla ve snech, pohádkách a mýtech

Autor: Eve Jacksonová

publisher: Alpha book

0 / 5
12 %
V současné západní společnosti je jídlo kupodivu stále velkým problémem. Mámeli dostatečné zásoby jídla, nemusíme na ně přece stále myslet, ale můžeme se uvolnit a svoji pozornost můžeme obrátit i někam jinam. Přesto ale vznikají nové obavy a problémy spojené s jídlem, přestože většině z nás už hlad nehrozí. Na jídlo a potraviny dnes projikujeme myšlenky, které už nemají nic společného s nutným

Sleva 12 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie - K otázce "filosofické…

Autor: Vratislav Moudr

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
23 %
Hlavním cílem monografie Vratislava Moudra je představit evoluční ontologii jako plodné teoretické východisko pro filosofii sportu. Autor zkoumá z této pozice tělesnou kulturu jako subsystém kultury, hledá její identitu, funkci a vztahy ke kultuře, přírodě a člověku. Zajímá se především o to, jakým způsobem tělesná kultura či kultura jako taková orientuje lidskou aktivitu včetně aktivity pohybové

Sleva 23 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Fragmenty anarchistické antropologie

Autor: David Graeber

publisher: tranzit.cz

0 / 5
15 %
Anarchismus coby politická filosofie je všude na vzestupu- všude, kromě akademické půdy. Anarchisté opakovaně žádají antropology o radu, jak reorganizovat společnost na více rovnostářskou a méně odcizující. Antropologové, ve strachu, že budou nařčeni z romantismu, odpovídají mlčením... Ale co kdyby nemlčeli? Tento pamflet se zamýšlí nad tím, jak by asi zněla odpověď, a zkoumá možné důsledky

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Země Afrického rohu. Problémy a perspektivy

Autor: Zbyněk Kuna

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
V Africkém rohu se koncentrují problémy, jež jsou mnohdy příznačné pro celý kontinent. Neutěšená výživová situace, ozbrojené konflikty, populační exploze a degradace přírodního prostředí patří k často připomínaným charakteristikám regionu. Publikace přibližuje odvětvovou strukturu hospodářství zemí Afrického rohu, zvláštní pozornost je pak věnována potravinovému problému. Jsou sledovány i údaje o

Sleva 3 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Mýlit se je božské - Nová antropologie pro každého - Nová antropologie pro každého

Autor: Petr Blahut

publisher: Doplněk

0 / 5
15 %
Kniha analyzuje vývoj lidského myšlení ve vztahu k přírodě. V první části autor věnuje pozornost náboženskému, především křesťanskému pohledu na svět v kontextu současných environmentálních problémů. Klade si otázku, zdali může být křesťanství bez viny, pokud nás už dva tisíce let ponouká k podmaňování a naplňování Země, k panování nad ní. Zároveň nabízí propracovanou odpověď. Ve druhé, neméně

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí