Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Dějiny československého práva 1945-1989

Autor: Jan Kuklík

publisher: Auditorium

4.7 / 5
32 %
Kniha mapuje vývoj československého soukromého i veřejného práva v kontextu politických a hospodářských dějin Československa po druhé světové válce. Poukazuje na specifika jednotlivých odvětví práva pod vlivem komunistické ideologie, stejně jako na proces deformace tradičních právních institutů. Autoři se věnují také bezprostředně poválečnému období, obnově právního řádu a vypořádání se s

Sleva 32 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 381 Kč

Skladem

Oběti komunistické spravedlnosti - Právní aspekty politických procesů 50. let 20. století - Právní…

Autor: Ivana Bláhová

publisher: Auditorium

3.5 / 5
32 %
Fenomén politických procesů konce 40. a počátku 50. let v Československu představuje téma, které si tradičně spojujeme s etablováním a upevňováním komunistického režimu u nás. Jména jako Milada Horáková či Rudolf Slánský, kteří se stali nechtěnými ikonami monstrprocesů, jsou veřejnosti již dobře známá. Autoři této knihy se proto zaměřili na další, více, či méně známé osudy obětí komunistické

Sleva 32 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Znárodněné Československo - Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy dovlastnických a dalších…

Autor: Jan Kuklík

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
První monografie, která mapuje proces státních zásahů do soukromého vlastnictví v celé historii Československa, tj. od roku 1918 do konce roku 1992. Autor tak pojednává o všech významných etapách tohoto procesu v našich dějinách, od pozemkové reformy a úvahách o znárodnění průmyslu za první republiky, přes konfiskace v období protektorátu a později na základě tzv. Benešových dekretů, až po

Sleva 32 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Pod ochranou hákového kříže - Nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945 - Nacistický…

Autor: Pavel Maršálek

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Kniha se zabývá jedním z nejtemnějších období českých dějin. Popisuje proces likvidace druhé československé republiky a ustavení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 a následnou nacistickou okupační politiku, jíž dominovala snaha o pohlcení, germanizaci a dokonalé hospodářské vytěžení českomoravského prostoru. Autor přibližuje čtenáři státoprávní, správní, právní a ekonomické aspekty režimu

Sleva 32 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Dlouhé stíny Mnichova - Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jan Němeček

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Kniha prezentuje nový pohled na okolnosti kolem tzv. Mnichovské dohody z roku 1938. Jakkoli by se mohlo zdát, že vše bylo o této kapitole našich dějin již vše napsáno, kniha prokazuje, že stále lze nálezat nové souvislosti. Autoři knihy zaměřili svojí pozornost na další osud Mnichovské dohody, na proces, jakým byla, řečeno slovy E. Beneše „odčiněna“, a v jakých souvislostech se s ní setkáme jak

Sleva 32 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Zákonné bezpráví - Židé v Protektorátu Čechy a Morava

Autor: Helena Petrův

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Autorka ve své knize popisuje život českých Židů v letech 1939–1945 v kontextu rasových právních předpisů, a to nejen říšských, ale také těch, které vydala protektorátní vláda. Odkrývá tak aktivní roli českých orgánů – protektorátní vlády, samosprávných organizací a místní správy v protižidovské politice. Vyvrací mýty o tom, že se protektorátní vláda bránila tlaku nacistických okupantů vydávat

Sleva 32 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Organizovaný zločin

Autor: Emil Souleimanov

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Organizovaný zločin je fenoménem, který pro miliony lidí po celém světě představuje primární existenční hrozbu a který významně ztěžuje život milionům dalších. V postmoderní společnosti se projevuje nejen na úrovni lokální, ale s prohlubující se globalizací i mezinárodní či spíše transnacionální. Skupina expertů na problematiku organizovaného zločinu předkládá studii, ve které se zabývá aktuálním

Sleva 32 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Cizinci ve vlastní zemi - Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě

Autor: René Petráš

publisher: Auditorium

0 / 5
32 % Předprodej
Současné národnostní konflikty v Evropě mají své dávné historické kořeny. Ty mohou sahat i přes tisíc let do minulosti a proto bez znalosti dlouhodobého vývoje nemusejí být vůbec pochopitelné. Kniha Reného Petráše, předního českého odborníka na problematiku národnostních menšin, představuje přehled nejznámějších evropských národnostních sporů v minulosti a současnosti. Obsahuje přehled celkového

Sleva 32 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 231 Kč

vyjde 5. 6. 2020

Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Noha,Jakub Rákosník

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Kniha pojednává o období tzv. velké hospodářské krize 30. let 20. století, která zásadním způsobem ovlivnila chod světových dějin. Zabývá se možnými příčinami, dramatickým průběhem i následky tohoto hospodářského fenoménu, ke kterému se dnes ekonomové znovu vrací v kontextu aktuální krize evropské a americké ekonomiky. Autoři rozebírají příčiny krachu na americké burze v roce 1929, následné

Sleva 32 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

Češi u Tobruku

Autor: František Emmert

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Kniha přináší osobní autentické výpovědi mužů, kteří v roce 1941 bojovali v řadách československého 11. pěšího praporu u obklíčeného libyjského města Tobruk a společně s ostatními spojeneckými vojáky ho ubránili před německo-italskou přesilou. Součástí publikace je historizující komentář k tehdejším událostem a také přehledná historie československé jednotky na Středním východě. Kniha rovněž

Sleva 32 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Přední klenot zemský - Větší zemský soud království českého v době rudolfínské

Autor: Marek Starý

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Větší zemský soud, konstituovaný v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., patřil po dlouhá staletí k nejvýznamnějším orgánům veřejné moci na půdě českého království. Nebyl jen nejprestižnějším a nejuznávanějším orgánem justičním, výlučně příslušným ve sporech o deskové statky, ale jeho kompetence přesahovaly i do oblasti správní a politické. Jeho přísedící, mezi nimiž čestné místo

Sleva 32 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Občanská a lidská práva v současné době

Autor: Kolektiv autorů - Helena Hofmannová,Václav Pavlíček

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Lidská práva jsou významným hybatelem moderní civilizace. V hospodářsky vyspělém prostředí dnešní Evropy přijde mnohým jen stěží uvěřitelné, že ještě v 21. století miliarda lidí na světě hladoví, téměř polovina lidstva nemá přístup k pitné vodě či lékařské péči, a miliony lidí žijí v otrockých podmínkách. Ani dnes, kdy lidská práva stojí v základech moderních právních řádů většiny evropských zemí

Sleva 32 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Ázerbájdžánci Íránu - Identita, společnost a regionální bezpečnost

Autor: Kolektiv autorů - Josef Kraus,Emil A. Souleimanov

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Monografie se zabývá otázkou ázerbájdžánské komunity v Íránu, největší etnojazykové menšiny v hranicích této Islámské republiky, jejíž evoluci zkoumá v kontextu bezpečnostní architektury kaspicko-středovýchodního areálu. Pro bližší pochopení této ve světové odborné literatuře téměř neprozkoumané problematiky text obsahuje představení etnické a náboženské identity íránských Ázerbájdžánců,

Sleva 32 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Jménem republiky! - Osm případů zvůle komunistické justice - Osm případů zvůle komunistické justice

Autor: Ivana Bláhová

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Během politických procesů první poloviny 50. let minulého století bylo odsouzeno kolem 27 000 mužů a žen, z toho více než 200 bylo odsouzeno k trestu smrti. První poprava byla uskutečněna již v lednu 1949, tedy necelý rok poté, co se Komunistická strana Československa chopila veškeré moci ve státě. Na osmi vybraných případech autoři dokumentují řadu různých podob komunistické perzekuce. Politické

Sleva 32 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Státní zastupitelství ve světle proměn - Drama o čtyřech dějstvích - Drama o čtyřech dějstvích

Autor: Jan Lata

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Transformace justice patří mezi nejvýznamnější změny, k nimž v Československu po sametové revoluci dojít. Klíčovou se v tomto směru stala proměna prokuratury na státní zastupitelství.Ve své knize se autor zamýšlí nad bouřlivým vývojem státního zastupitelství v uplynulém čtvrtstoletí. Vedle procesu proměny prokuratury na státní zastupitelství a souvisejících legislativních otázek, které

Sleva 32 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Výjimečné stavy a lidská práva

Autor: Kolektiv autorů - Veronika Bílková,Jan Kysela,Pavel Šturma

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Soudobá Evropa čelí v uplynulých měsících a letech novým výzvám, které plynou jak z hromadných migračních vln dosud nebývalého rozsahu, tak i z opakovaných teroristických útoků. Jak mají Česká republika, Evropská unie a její státy na tyto jevy právně reagovat? Bude nám stačit současný právní systém, anebo bude potřeba přijmout změny? Jak správně vyvážit právo státu vyhostit ze svého území cizince

Sleva 32 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Sociální integrace cizinců

Autor: Kolektiv autorů - Kristina Koldinská,Harald C. Scheu,Martin Štefko

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v ze-mích původu osob, jež v posledních několika le-tech začaly odcházet do Evropy. Tato kniha nahlíží na situaci občanů třetích států ze sociálněprávního hlediska, resp. z hle-diska jejich sociální integrace, která je

Sleva 32 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Cizinci, hranice a integrace v dějinách

Autor: Kolektiv autorů - Petr Bělovský,Michal Skřejpek,Kamila Stloukalová

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Současná situace v Evropě nás nutí se znovu zamyslet nad významem slov hranice, cizinec a integrace, a to jak ve smyslu státním či politickém, tak ve smyslu kulturním, jazykovém, náboženském a dalšími. Do jaké míry jsou tyto pojmy determinovány svými historickými kořeny? S vědomím komplexnosti položené otázky se pokoušejí o nalezení alespoň dílčí odpovědi autoři této knihy. Téma pojímají odděleně

Sleva 32 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Metody a zásady interpretace práva

Autor: Jan Wintr

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Druhé vydání úspěšné monografie, která přehledným a uceleným způsobem shrnuje základní metodologii interpretace práva. Kniha vychází ze základního členění na výklad jazykový, systematický, historický a teleologický, které dále rozpracovává do padesáti vzájemně provázaných interpretačních zásad, jejichž aplikaci názorně demonstruje na příkladech z české judikatury a ukazuje, jak jsou používány v

Sleva 32 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

Jaderné právo a právní futurismus - Jaderné technologie budoucnosti a jejich právní úprava

Autor: Jakub Handrlica

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Jak bude vypadat jaderné právo budoucnosti? Tato kniha se věnuje odpovědi na tuto otázku z perspektivy budoucího vývoje jaderných technologií v horizontu následujících desetiletí. Centrem pozornosti jsou otázky budoucí právní úpravy ve vazbě na problematiku nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, kterou se musí zabývat každý stát, jenž na svém území v minulosti provozoval,

Sleva 32 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 238 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí