Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy - Benyovszky Ladislav

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Cesty k neskrytosti

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Takto myšlen, odkrývá se svět člověku jako událost neskrytosti (ALETHEIA), a nikoli již jako „celek toho, co jest“, nebo jako „skutečnost“, jak explicitně či implicitně předpokládala dosavadní, proto metafysická filosofie. Zčásti objasnit tento, vzdor starobylosti inspirací radikálně nový pohled na svět, zčásti pak vykonat první kroky na takto získané půdě, to je základním úkolem úvah, nesoucích

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Tři studie k problému naladění - (Stimmung)

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Tři studie k problematice naladění (Befindlichkeit, Stimmung) ve filosofii Martina Heideggera. J. Novotný sleduje v první studii místo, pojetí a především založení naladění ve fundamentální ontologii. Usiluje o pochopení a vyložení toho, co je zde míněno naladěním jako takovým a jak náleží do celku výkladu lidského pobytu (Dasein). Pokouší se přitom domyslet a dovést do krajnosti jisté ohledy

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Problém bytí v Hegelově filozofii (Studie k filozofii bytí) - Studie k dějinám bytí

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Úkolem předkládané studie je porozumět Hegelově interpretaci jsoucnosti jsoucího (bytí). Obsah: způsob kladení otázky po bytí v Hegelově filisofii, bytí jako myslitelnost jsoucího v absolutním myšlení, diskuse Hegelova určení bytí jako myslitelnosti jsoucího, negativita, dokreslení celkové povahy Hegelovy koncepce přítomnosti - finalita a čas, pojem.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Náhlost, Myšelní bytí z času

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie. Cílem studie je analýza ekstatické temporality (náhlosti), tzn. nemetafyzicky chápaného času, a to v protikladu k metafyzickému pochopení, v němž je ekstatická temporalita přístupná pouze jako bytí a čas. První oddíl studie sleduje, jak se z celkové struktury ekstatické temporality ustavuje bytí, čas, neskrytost

Sleva 16 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Časovost a smrtelnost III. Studie k časové konstituci lidské existence – cesty Heideggerova myšlení…

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Ve třetím díle studií Časovost a smrtelnost jsou předloženy tři vhledy do Heideggerovy myšlenkové cesty. V prvním se obšírně sleduje a interpretuje Heideggerův pokus o dopracování problematiky Bytí a času (1927) v jeho přednáškách Základní problémy fenomenologie (1927). Zde však Heideggerova fundamentální ontologie začíná narážet na své vlastní meze, což posléze vede k postupné proměně

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2015

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Jádrem pátého svazku Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum (2015) je reflexe prof. Kennetha Maly nad problematikou Heideggerových Beiträge (1936/38). Reflexe však nesleduje jen základní obsahové problémy tohoto dnes již slavného torza. Vzhledem k tomu, že prof. Maly je překladatelem tohoto díla do angličtiny, reflexe seznamuje i s nelehkými problémy překladatelskými Studie jsou věnovány

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Světasvit

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
21 %
České slovo „svět“ znamenalo původně „světlo“ a „svit“ patří ke slovesu „svítit“. Slovo „světasvit“ vyslovuje proto znovu svět v jeho počátečním významu, vyslovuje ten svět, v němž žijeme a umíráme, ten, který je překryt a zastřen určeními vesmír a kosmos. Světasvit je něco jiného než vesmír, svět myšlený a vyslovený jako celek, něco jiného než kosmos, svět myšlený a vyslovený jako řád.

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2016

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
21 %
V centru Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum pro rok 2016 stojí obsáhlejší studie Roberta Kanócze, která je pozoruhodnou diskusí možností a dosahu nejzákladnějších ontologických východisek, a zároveň nárysem vlastního filosofického stanoviska autora. „Varia“ v podobě zásadnějších reflexí připomínají 40. výročí úmrtí Martina Heideggera a především v Čechách téměř opomenuté 150. výročí

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Jest duše cizinkou na této zemi - Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství -…

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Studie "Jest duše cizinkou na této zemi" sleduje Heideggerovo chápání odloučenosti (Abgeschiedenheit), s cílem přiměřeně položit a zodpovědět otázku po vztahu toho myšlení (Denken), které se nás v pozdní fázi svého života Heidegger pokouší znovu naučit, k problému bohů, božství a křesťanství. Studie proto zprvu objasňuje, co pro Heideggera znamená, že zkušenost (Er-fahrung) je cesta (Weg).

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2017

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Benyovszky,Josef Matoušek

publisher: Togga

0 / 5
21 %
V Ročence pro filosofii a fenomenologický výzkum pro rok 2017 čtenář nalezne krom statí vzešlých ze samostatného bádání autorů (Vincent Blanchet, Taťána Petříčková, Richard Zika, Robert Kanócz) studie sjednocované třemi tematickými okruhy: problémem původu a podstaty zla, problémem vztahu umění a myšlení a problémem bytostného určení člověka. Je tomu tak proto, že jednotlivé studie vznikly jako

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Benyovszky,Josef Matoušek

publisher: Togga

0 / 5
21 %
Ročenku pro filosofii a fenomenologický výzkum (2018) uvádí rozsáhlejší anglicky psaná stať Filipa Horáčka o Synesiově listu o námořní plavbě roku 401, která po přípravné části zabývající se problematikou fikce a fakticity v tomto dopise ukazuje, jak „kulturně-kanonické texty“ pojímání jednak předcházejí, jednak směřují jeho reflexi. Rozsahově široká stať Martina Bojdy Racionalismus Zjevení:

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí